Регламент на националното състезание „Турнир на младите физици“ за учебната 2018/2019 г., придружен със задачите за турнира

12 декември 2018

Регламент и задачи /на български и английски език/ за Националното състезание „Турнир на младите физици“ за учебната 2018/ 2019 г.