Указания за организиране и провеждане на общинския кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда

27 ноември 2018

Узазания за организиране и провеждане на общинския кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда – до 20.01.2019 г.