Указания за организиране и провеждане на общинския кръг на олимпиадата по биология и здравно образование

27 ноември 2018

Указания за организиране и провеждане на общинския кръг на олимпиадата по биология в област София-град – до 31.01.2019 г.