Програма за празника на химията, 11.05.2018 г., в сградата на Федерацията на научно-техническите съюзи

9 май 2018