ІV конкурс за изработване на модели на обекти, явления и процеси „Биологията интересна и достъпна“, 12.05.2018 г., Национален природонаучен музей – София

28 март 2018

Указания за организиране и провеждане на конкурса за модели по биология, 12.05.2018 г.