Организация и провеждане на Национален кръг на олимпиада по биология, 30.03.-01.04.2018 г., Ямбол

20 март 2018

Указания за организиране и провеждане на Националния кръг на олимпиадата по биология, 30.03.2018 г – 01.04.2018 г.