Резултати от областен кръг на олимпиада по астрономия, проведен на 24.02.2018 г. за първа възрастова група – ученици V – VІ клас

14 март 2018

Резултати от областен кръг на олимпиада по астрономия за състезателна група V – VІ клас