Юбилейно 20-то издание на Националния конкурс за ученици „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“ на фондация „Еврика“

13 март 2018

Изх. № РУО1-5694/12.03.2018 г.  ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание регламент и регистрационен формуляр за участие в юбилейното 20-то издание на Националния конкурс за ученици „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“ под патронажа на първия български космонавт генерал Георги Иванов. Настоящата проява е включена в календарния план за извънкласните дейности на Министерството на образованието и науката.

Конкурсът е национален и в него могат да участват ученици от 8  до 18 години в различни направления.

Крайният срок за подаване на проекти и разработки е до 24 май 2018 г. на адрес: София 1000, бул. „Патриарх Евтимий“ №1, Фондация „Еврика“ – за конкурса „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“.

Приложения:

  1. Регламент 2018 г.
  2. Формуляр за участие