20. Юбилеен Национален конкурс „Млади таланти“, 16 – 18 април 2018 г.

23 февруари 2018

Министерството на образованието и науката е организатор на Национален конкурс „Млади таланти”. Регламентът за участие в националния конкурс предвижда подготовката на научноизследователски и иновативни проекти в категориите: ♦Биология ♦Химия ♦Информатика ♦Инженерни науки ♦Материалознание ♦Математика ♦Медицина ♦Физика ♦Социални и хуманитарни науки ♦Екология

Тази година 20. Национален конкурс „Млади таланти“ ще се проведе в периода 16 – 18 април 2018 г., а крайният срок за подаване на проекти в електронен формат на български език и на английски език е до 5 април 2018 г. на имейл: vesela.vasileva@mon.bg

Класиралите се на първите три места проекти получават парична награда от 1 500 лв. и правото да представят България на Европейския конкурс за млади учени (EUCYS), който е част от инициативите на Европейската общност за насърчаване на научното творчество сред младото поколение. През тази година 30. европейско състезание ще се проведе в периода 14 – 19 септември 2018 г. в гр. Дъблин, Ирландия.

Три проекта получават право на участие в Международното младежко научно изложение EXPO Science Europe 2018 г., което ще се проведе в периода 16 – 22 юли 2018 г. в гр. Гдиня, Полша.

Министерството присъжда и три поощрителни парични награди по 1 000 лв. на отличили се проектни предложения. Официалната церемония по награждаване на отличилите се участници ще се проведе на 18 април 2018 г. от 12:00 часа в Националния архелогически музей, София.

Приложение: Регламент на Националния конкурс „Млади таланти“ 2018 г.

Регистрационен формуляр за участие в конкурса