Образци на документи

Анализ на входно ниво

Примерен анализ за входно ниво за V, VІ клас по човекът и природата и БЗО, ФА, ХООС за VІІІ клас /по новите учебни програми/, за които е в сила Наредба № 11/ 01.09.2016г. за учебната 2017/ 2018 г.

Образци на заявка за участие в подборен кръг за национално състезение по ХООС „Тестови задачи за ученици в гимназиален етап

Образци на протоколи от общински кръг на олимпиадите за учебната 2016/ 2017 год.

Астрономия

Биология

Физика

Химия

Анализ на входно ниво