Образци на документи

Образци на протоколи от общинския кръг на олимпиадатите по природни науки за 2018/ 2019 г.

♦ Астрономия

♦ Биология и здравно образование

♦ Физика

♦ Химия и опазване на околната среда

Учебна 2018/ 2019 г.

♦ Образец на заявка за участие в подборен кръг за национално състезение по ХООС „Тестови задачи за ученици в гимназиален етап

♦ Астрономия

♦ Биология

♦ Физика

♦ Химия

Анализ на входно ниво

Образци на заявка за участие в подборен кръг за национално състезение по ХООС „Тестови задачи за ученици в гимназиален етап

Образци на протоколи от общински кръг на олимпиадите за учебната 2016/ 2017 год.

Астрономия

Биология

Физика

Химия

Анализ на входно ниво