Разпределение на участниците в областния кръг на олимпиадата по астрономия на 24.02.2017 год. в 10 СУ „Теодор Траянов“

22 февруари 2017

Зала 208 / Зала 302 /Зала 302А / Зала 303 / Зала 305 Зала 306 / Зала 307 / Зала 401 /  Зала 402 / Зала 403 / Зала 404 / Зала 405 / Зала 406 / Зала 407 / Зала 408 / Зала 409

Уважаеми участници в олимпиадата по астрономия! Моля носете със себе си документ за самоличност – ученическа карта, бележник или лична карта!

Старши експерт по природни науки: Петя Иванова


Ученически конкурс „Млад приятел на природата“ за изработване на мултимедийна презентация „Пречистване на отпадъчните води“

Условия за организиране и провеждане на конкурса „Млад приятел на природата“


Разпределение на участниците в областния кръг на олимпиадата по биология на 26.02.2017 год.

21 февруари 2017

Разпределение на участниците, от първа състезателна група, в областния кръг на олимпиадата по биология на 26.02.2017 год. в 7 СУ „Св. Седмочисленици“

Разпределение на участниците, от втора, трета и четвърта състезателни групи, в областния кръг на олимпиадата по биология на 26.02.2017 год. в 55 СУ „Петко Каравелов“

Уважаеми участници в олимпиадата! Моля носете със себе си документ за самоличност – ученическа карта, бележник или лична карта!

Старши експерт по природни науки: Петя Иванова


Открита педагогическа практика в 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ във връзка с въвеждането на новата учебна програма по човекът и природата в V клас

20 февруари 2017

Изх. РУ 01 – 1825/ 20.02.2017 год.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с въвеждането на новата учебна програма по Човекът и природата в V клас на 07.03.2017 год. от 14.10 часа в 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе открита педагогическа практика.

Тема на урока „Изследване разтворимостта на веществата във вода” – лабораторен урок от част „Вещества и техните свойства“ на учебния предмет човекът и природата.

Представянето на урока ще бъде осъществено от госпожа Гергина Великова Николова – учител по химия и опазване на околната среда в 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“.

Връзката на госпожа Николова с химията датира от ранните й ученически години. Още след VІІІ клас тя постъпва в техникум по индустриална химия „Проф. д-р Асен Златаров“- град София и завършва пълния му четиригодишен курс на обучение. Продължава в Химическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски” където придобива магистърска степен по химия с квалификация „Учител по химия и физика”.

Започва учителската си кариера в 151. СОУ град София и от 10 години е учител по химия и опазване на околната среда в 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски” в прогимназиален етап.

Притежава ІІ професионално-квалификационна степен и богат педагогически опит. Тя е активен участник във всички мероприятия свързани с обучението по химия, както на територията на областта така и на национално ниво и заедно със свои колеги създава и развива състезанието „Млад природолюбител“. Г-жа Николова е дългогодишен член на Софийския клон на химиците в България.

Предвид опита й и проявените през годините компетентности, г-жа Николова е назначена за главен учител в 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски”. През 2011 г. е удостоена с пластика и грамота на РИО – София-град за принос към столичното образование.

Моля да уведомите учителите по природни науки – биология, физика и химия във Вашето училище и да съдействате за тяхното присъствие.

 ВАНЯ КАСТРЕВА: НАЧАЛНИК НА РУО, СОФИЯ-ГРАД


Разпределение на участниците в областния кръг на олимпиадата по физика на 19.02.2017 год.

17 февруари 2017

Разпределение на участниците от първа състезателна група, на областния кръг на олимпиадата по физика, във втора АЕГ „Томас Джеферсън“ на 19.02.2017 год.

Разпределение на участниците от втора, трета и четвърта възрастови групи, на областния кръг на олимпиадата по физика, в СГСАГ „Христо Ботев“ на 19.02.2017 год.

Уважаеми ученици, участници в областния кръг на олимпиадата по физика на 19.02.2017 год.!  Моля носете със себе си документ за самоличност – ученическа карта, лична карта или бележник.

Старши експерт по природни науки: Петя Иванова

 


Организиране и провеждане на областния /ІІ/ кръг на олимпиадата по биология на 26.02.2017 г.

10 февруари 2017

Домакини на областния кръг на олимпиадата по биология на 26.02.2017 год. са:

7 СУ „Св. Седмочисленици“ за първа възрастова група

55 СУ „Петко Каравелов“ за втора, трета и четвърта възрастови групи

Указания за организиране и провеждане на областен /ІІ/ кръг на олимпиадата по биология на 26.02.2017 год.

Уважаеми ученици, участници в областния кръг на олимпиадата по биология!

Моля носете със себе си документ за самоличност – лична карта, ученическа карта или ученически бележник!


Становище на областната комисия по биология за допускане до областен /ІІ/ кръг на олимпиадата по биология на 26.02.2017 год.

До участниците в общинския /І/кръг на олимпиадата по биология!

След обобщаване на резултатите от получените протоколи от общинските комисии на олимпиадата по биология, Областната комисия констатира, че процентът на допуснатите ученици от І, ІІІ и ІV възрастови групи е малък в сравнение с броя на участвалите. Изготвен е протокол на комисията, в който е изразено становище, за допускане в Областния кръг на олимпиадата по биология на ученици с резултат не по-малко от 60% от максималния брой точки:

 • І възрастова група (учебно съдържание за 7 клас) − над 60% от общия брой точки (над 83 т.)
 • ІІІ възрастова група (учебно съдържание за 9 клас) – над 60% от общия брой точки (над 98 точки)
 • ІV възрастова група (учебно съдържание за 10-12 клас) − над 60% от общия брой точки (над 98 т.

Протокол с допуснатите ученици до областен /ІІ/ кръг на олимпиадата по биология на 26.02.2017 год.

Статистика на резултатите от общинския /І/ кръг на олимпиадата по биология проведен на 26.02.2017 год.

Моля в периода от 09.02.2017 год. до 16.02.2017 год. учителите, които имат допълнително допуснати ученици да представят в РУО, стая 416 на експерта по природни науки писмените работи на тези ученици.

Старши експерт по природни науки: Петя Иванова


Организиране и провеждане на Пролетното национално състезание по физика, 11-12.03.2017 год. Вършец

7 февруари 2017

Указания за организиране и провеждане на пролетното национално състезание по физика, 11 – 12 март 2017 год. Вършец


18 СУ „Уилям Гладстон“ арена на физични битки

5 февруари 2017

От 2 до 5 февруари 18 СУ „Уилям Шекспир“ се превърна в арена на физични битки на отбори от Благоевград, София, Шумен, Варна, Русе, Смолян и Пловдив, участници в 14-тото издание на Националното състезание „Турнир на младите физици“.

В него се оценява способността на учениците да решават сложни научни проблеми, да представят решенията на тези проблеми в убедителна форма и да ги защитават в научни дискусии, наречени “Физични битки”.

В първия ден на състезанието участваха всички отбори и най-добрите от тях продължиха на финала в следващия ден. 

Най-достойно се представи отбор „Перун“ от ПМГ „Баба Тонка“ от град Русе и зае първо място. Второто място е за два отбора – сборния отбор на СМГ „Паисий Хилендарски“ град София и МГ „Д-р Петър Берон“ град Варна и отбор „Резо“ от ППМГ „Нанчо Попович“, град Шумен.

Поздравления за всички победители и техните ръководители!

Протокол с резултатите и класирането на отборите от Националното състезание „Турнир на младите физици“ проведено в София на 3 и 4 февруари 2017 год.


Указания за организиране и провеждане на областния /ІІ/ кръг на олимпиадата по физика на 19.02.2017 год. от 14:00 часа

4 февруари 2017

Домакини на областния кръг на олимпиадата по физика на 19.02.2017 год. са:

ІІ-ра Английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ за първа състезателна група

Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев“ за втора, трета и четвърта състезателни групи

Указания за организиране и провеждане на областен /ІІ/ кръг на олимпиадата по физика на 19.02.2017 год.

Протокол с  допуснатите ученици до областен /ІІ/ кръг на олимпиадата по физика на 19.02.2017 год.

Статистика на общинския кръг на олимпиадата по физика, проведен на 22.01.2017 год.


Указания за организиране и провеждане на областен /ІІ/ кръг на олимпиадата по химия, 12.02.1017 год.

2 февруари 2017

Домакини на областния кръг на олимпиадата по химия на 12.02.2017 год. са:

22 СУ „Георги сава Раковски“ за първа възрастова група 

127 СУ „Иван Николаевич Денкоглу“ за втора, трета и четвърта възрастови групи.

Указание за организиране и провеждане на областния /ІІ/ кръг на олимпиадата по химия на 12.02.2017 год.

Протокол с допуснатите до областен /ІІ/ кръг на олимпиадата по химия на 12.02.2017 год.

Статистика на общинския /І/ кръг на олимпиадата по химия, проведен на 22.01.2017 год.


УКАЗАНИЯ И РЕШЕНИЯ НА ЗАДАЧИТЕ ОТ ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ, 29.01.2017 год.

29 януари 2017

Организация и провеждане на областния кръг на олимпиадата по астрономия, 24.02.2017 год.

26 януари 2017

Изх. № 9137 – 104/ 26.01.2017 год.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заповед № РД 09 – 1396/ 15.09.2016. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2016/ 2017 год., регламентът на олимпиадата по астрономия и заповед № РД 28 – 34/04.10.2016 год.  на Началника на РУО – София-град, Ви уведомявам следното:

Областният кръг на олимпиадата по астрономия  ще се проведе на 24.02.2017 год. Начало на олимпиадата: 14:00 часа. Продължителност: 4 астрономически часа за всички възрастови групи. До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, които имат оценка най-малко половината от максималния брой точки, т.е. най-малко 30 точки.

!!! Напомняме Ви, че всеки ученик попада във възрастова група според класа, в който се обучава през настоящата учебна година, независимо от изучаваното учебно съдържание по природни науки.

Домакин на олимпиадата е 10. СОУ „Теодор Траянов”, район „Младост-1”, ул. „Методи Андонов  ” № 1  /до Метростанция Младост 1/. Директор на училището: Нели Филипова. Телефон за връзка с училището: 0884801642 – директор, 8747178 – канцелария; Електронен адрес: tt10sou@abv.bg. Маршрути до училището: метро, автобуси № 306, № 111, № 4, № 314 спирка „Младост 1 и 88; толей №5.

Директорът на училището, чиито ученици ще се явят на областния кръг на олимпиадата независимо от броя им със заповед назначава учител придружител в деня на провеждането.

Придружителите и участниците се явят в училището домакин до 13:20 часа и заемат работните си места до 13:40 часа. Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и бележник.

Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи –  моливи и други пособия (линия, пергел, транспортир).

ВАНЯ КАСТРЕВА НАЧАЛНИК НА РУО:


Допуснати до областен кръг на олимпиада по астрономия на 24.02.2017 год.

Протокол с резултатите на всички допуснати до областен кръг на олимпиадата по астрономия на 24.02.2017 год.

Статистика на общинския кръг на олимпиадата по астрономия за учебната 2016/ 2017 год.


УКАЗАНИЯ И РЕШЕНИЯ НА ЗАДАЧИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЗИКА, ПРОВЕДЕН НА 22.01.2017 Г.

22 януари 2017

 


! Уточнение на задача по физика за трета възрастова група

Внимание!

Уважаеми колеги, във връзка с получени запитвания за трета задача от третата възрастова група /учебно съдържание за IX клас/ Ви информирам, че показанията на амперметъра 1А и волтметъра 12V се отнасят за затворен ключ К.


УКАЗАНИЯ И РЕШЕНИЯ НА ЗАДАЧИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ХИМИЯ


Общо събрание на Софийски клон на СФБ на 28.01.2017 г.

18 януари 2017

Общото събрание на Софийски клон на Съюза на физиците в България е насрочено на 28.01.2017 год. /събота/ от 10:00 часа във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, аудитория А301


Указания за проверка и оценка на задачите от общинския кръг на олимпиадата по астрономия за учебната 2016/ 2017 год.

17 януари 2017

Промяна в процедурата по събиране на декларации за информирано съгласие на родителите на ученици, които ще участват в различните кръгове на олимпиадите по природни науки

14 януари 2017

На вниманието на учителите по биология, физика и химия!

Уважаеми колеги,

При попълването, събирането и съхраняването на декларациите за информирано съгласие на родителите на учениците, които ще участват в различните кръгове на олимпиадите по природни науки астрономия, биология, физика и химия, моля да спазвате процедурата описана в писмо с изх. № 9137-17/ 05.01.2017 г . на РУО – София град, публикувано в сайта му на 06.01.2017 год.

Процедурата описана в писмо с изх.№ 9137-17/ 05.01.2017 г. е следната:

В протоколите от общинските кръгове на допуснатите до областни кръгове на олимпиадите и състезанията впишете информация, че са подадени декларации за всички ученици, а в случай на неподадена декларация посочете името и класа на ученика. При несъгласие от страна на родителите името и резултатът на съответния ученик няма да бъдат публикувани.

Попълнените декларации се съхраняват в училището в сроковете за съхранение на документите от олимпиадите и състезанията съгласно заповед № РД 09-1369/15.09.2016 г. на министъра на образованието и науката и подлежат на контрол.

Моля да ме извините за създаденото неудобство.

Старши експерт по природни науки Петя Иванова


Промяна в датата на общинския кръг на олимпиадата по физика

13 януари 2017

Важно!

Изх. № 9137 – 47/ 13.01.2017 год.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Със заповед № РД 09 – 57/ 12.01.2017 год. на министъра на образованието и науката е променена датата за провеждане на общински кръг на олимпиадата по физика от 14.01.2017 г. на 22.01.2017 г. от 14 часа.

Предаването на протоколите и писмените работи на учениците допуснати до областен кръг на олимпиадата по физика  ще се извърши на 31.01.2017 год. в РУО – София –град.

В останалата си част указанията в писмо с изх. 9137 – 886/ 08.11.2016 г. остават непроменени.

За допълнителна информация: 935 60 75 и 0888395198 старши експерт по природни науки и екология Петя Иванова

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

 


ОЦЕНКИТЕ ОТ ОЛИМПИАДИТЕ МОГАТ ДА СЕ ПОЛЗВАТ ЗА ПРИЕМ В ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИТЕ ГИМНАЗИИ

10 януари 2017

Природоматематическите гимназии в страната ще могат да приемат ученици след VII клас и с резултатите от областния и националния кръг на олимпиадите по природни науки като допълнителен елемент към Националното външно оценяване и оценките от дипломата. Това обяви вицепремиерът и министър на образованието и науката в оставка Меглена Кунева на пресконференция днес. Промяната ще бъде записана в наредбата за организацията на дейностите в училищното образование. Тя дойде след разговори между екипите на министерството и на Националната природоматематическа гимназия (НПМГ).

В новите разпоредби ще бъде записано, че в балообразуването е възможно да се взимат оценките от областните и националните кръгове на олимпиадите по решение на Педагогическия съвет. Максималните точки за резултат от олимпиада ще са 100, а общият максимален бал остава 500 точки. Компонентът олимпиада може да замества един от компонентите от Националното външно оценяване по математика, което е задължително за всички. Според министъра това е най-добрият вариант за природоматематическите гимназии и други профилирани гимназии в страната да привличат мотивирани деца като същевременно са спазени разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование.

Новата законова уредба изключваше възможността гимназии като НПМГ да организират собствени приемни изпити, но ние направихме възможното да осигурим допълнителна възможност за прием, категорична беше Меглена Кунева. Собствени изпити според закона могат да бъдат прилагани след наредби на министрите на спорта и на културата за училищата по спорт и изкуства или с наредба на министъра на образованието и науката единствено за училищата с профил музика, изобразително изкуство и физическо възпитание и спорт, обясни министъра и допълни, че с решението за олимпиадите едновременно се спазва закона и се дава възможност на гимназиите да подбират ученици със завишен интерес към една или друга наука. Още повече така се изпълнява и политиката на МОН за популяризиране на ученическите олимпиади.

Със заповед на министъра се променя датата на общинския кръг на олимпиадата по физика от 14 на 22 януари от 14:00 часа, което ще даде възможност на всички желаещи да учат в природоматематически профил да се подготвят, да се явят и да кандидатстват. Общинските кръгове по другите природни науки остават на вече оповестените в началото на учебната година дати – География до 22 януари, Химия – до 22 януари и Биология – до 31 януари.

Директорът на НПМГ Даниела Шошова благодари на министър Кунева за конструктивния диалог и за бързата реакция на министерството. Тя добави, че предстои Педагогическият съвет да се събере и да обсъди възможностите за балообразуване, както и за учебните планове за различните профили, които предлага гимназията. По думите й децата, които и сега кандидатстват в гимназията, традиционно се явяват на олимпиади и промяната за тях няма да е голяма.

Зам.-министър Диян Стаматов съобщи, че по-рано през деня е провел среща с екипа на Технологично училище по електронни системи към Техническия университет, които също са изразили интерес към възможността да взимат резултатите от олимпиадите при балообразуването за приема.

Министър Кунева заяви още, че всички национални училища в страната ще останат такива и в бъдеще. Името Национална природоматематическа гимназия се запазва, както и статутът й на държавно училище. Моето разбиране и разбирането на моя екип винаги е било, че преименуването на училища с дългогодишна традиция по изцяло формални причини не е правилно.

Пример за балообразуване:

Според новия закон и прилежащите му наредби балообразуването след 7. клас ще се формира на базата на максимални 500 точки – 400 от Националното външно оценяване и 2 по 50 от оценките по два предмета, изучавани в 7. клас, от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки. Всяко училище решава дали да удвои точките от оценяването по български език и математика или да утрои един от двата предмета.

Така например математическите гимназии формират бала си като вземат веднъж резултата от НВО по български език (до 100 точки) и утрояват резултата от НВО по математика (3 по 100 максимално) и добавят оценките от дипломата по математика (до 50) и например физика (до 50). Общо максимален резултат 500.

С новата разпоредба природоматематическите гимназии могат да заменят единия компонент от утроения резултат от НВО по математика с резултата от олимпиадата и така балът ще се формира по следния начин: НВО по български (до 100 точки), 2 НВО по математика (2 по 100), олимпиада (до 100 точки) и две оценки от дипломата (2 по 50). Общо отново 500.

Информацията е от сайта на МОН от рубрика „Новини“


Национално състезание „Турнир на младите физици“ на 04.-05.02.2017 г., София

9 януари 2017

captureУказания за организиране и провевеждане на националното състезание „Турнир на младите физици“, 03. – 05. 02. 2017 год., 18 СУ „Уилям Гладстон“


Събиране на декларации за информирано съгласие на родителите на ученици, които ще участват в различните кръгове на олимпиадите по астрономия, биология, физика и химия

30 декември 2016

Важно! Изх. № 9137 – 1021/ 30.12.2016 год.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

За да бъдат обявени публично резултатите от І, ІІ и ІІІ кръг на олимпиадите по природни науки – астрономия, биология и здравно образование, физика и химия и опазване на околната среда е необходимо да бъдат попълнени и представени декларации за информирано съгласие на родителите на учениците, които ще участват в различните кръгове на тези състезания.

Декларациите трябва да бъдат представени в РУО на експерта по природни науки и екология в деня на предаване на протоколите от общинските кръгове и писмените работи на допуснатите до областни кръгове на олимпиадите по астрономия – 24.01.2017 г., биология – 09.02.2017 г., физика – 24.01.2017 г. и химия – 31.01.2017 г. Декларациите са по образец приложен в писмото. При несъгласие от страна на родителите, името и резултата на съответния ученик няма да бъде публикуван.

Приложение: декларация за информирано съгласие

ВАНЯ КАСТРЕВА – НАЧАЛНИК НА РУО


Учебна 2016/ 2017 год. Резултати от Есенното национално състезание по физика, Велинград

21 декември 2016

Протокол с резултатите и класирането на участниците в Есенното национално състезание по физика, проведено на 25-26.11.2016 г., Велинград


Задачи за І /общински/ кръг на олимпиадата по астрономия за учебната 2016/ 2017 г.

30 ноември 2016

Тренинг – семинар „Умения за решаване на изследователски задачи“, 2 – 4 декември 2016 г. София

29 ноември 2016

ТРЕНИНГ – СЕМИНАР Умения за решаване на изследователски задачи

За учители по ФИЗИКА и ПРИРОДНИ НАУКИ

Уважаеми колеги,

От името на Сдружението на ръководители на олимпийски отбори по природни науки и на Центъра за обучение на БАН, имаме удоволствието да ви поканим на тридневен тренинг-семинар, който ще се проведе от 15:30 часа на 2.ХІІ. (петък) до 12:30 часа на 4.ХІІ.2016 г. (неделя) в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади, гр. София, бул. „Драган Цанков“ 21А. Семинарът има за цел да Ви запознае с изследователските задачи, така и с особеностите на задачите, давани на Националния и Международния турнири на младите физици (вж. www.iypt-bg.org и www.iypt.org) и на Международния турнир на младите естествоизпитатели, в който участват ученици под 17-годишна възраст  (вж. www.iynt.org).

Националното състезание „Турнир на младите физици“ присъства в календара на МОН и, според изготвения график, предстои да се проведе на 3–5 февруари 2017 г. в София.

Цел на семинара е и да се окуражат учителите да използват възможностите на изследователските задачи, както за класно-урочно обучение, така и за извънкласна работа с ученици, с интереси в областта на природните науки. Ще бъдат представени примери за добри практики в тази област, позволяващи непосредствено прилагане от учителите.

Семинарът дава насоки за работа с отбори, желаещи да участват в Турнира на младите физици или в Турнира на младите естествоизпитатели, като се разглеждат възможните трудности и опит от успешните отбори. Ще бъдат анализирани и обсъждани видеозаписи на реални битки от предишни Турнири.

Контактът с лекторите по време на курса е неформален и в подкрепа на всеки участник, с цел установяване на професионално взаимодействие. (Болшинството от лекторите са с над 10-годишна ангажираност в Турнирите, но също и действащи учени: неформалната среща позволява осъвременяване на информацията по различни научни направления и дава възможности за обсъждане на иновативни подходи.)

Такса за участие не се изисква. Настаняването и храната ще са в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади. Цената за 1 нощувка е 19 лв/човек, а за 1 пълен леглохраноден – 36,88 лв/човек. Пътните, нощувките и храната са за сметка на участниците. Фактурите се издават поименно или на името на институцията, която поема разходите за обучението.

На участниците в тренинг-семинара ще бъдат издадени сертификати от Центъра за обучение на БАН по проект ТТТ нет: Teamwork, Training and Technology Network Project Number: 540029-LLP-1-2013-1-IT-COMENIUS-CNW Grant Agreement: 2013 – 4350 / 001 – 001 Sub-programme or KA: Comenius Multilateral Network

Заявки за участие се подават на следния адрес:  A.Kyuldjiev@gmail.com .

Програма на третия тренинг – семинар, 2 – 4 декември, 2016 г., София

Заявка за участие в третия трениг – семинар, 2 – 4 декември 2016 г., София


Конкурс за есета за ученици и студенти

22 ноември 2016

captureУправителният съвет на Съюза на Физиците в България обявява конкурс за есета за ученици и студенти във връзка с обявяването на 2017 г. за година на Исак Нютон

Примерни теми:

 • Ябълката на Нютон
 • На чии рамене е стъпил Нютон

Нютон и „анатомизирането” на светлината

 • Подвигът на Нютон
 • Влиянието на Нютон върху мисленето
 • Науката под знамето на Нютон
 • Други

Есетата се изпращат по електронната поща на адрес: на  е-mail:  conf2015@phys.uni-sofia.bg с копие на адрес: lazarova@usb-bg.org

Краен срок: 28 февруари 2017 г.

УС на СФБ призовава всички свои членове да организират и участват в прояви, свързани с „Годината на Нютон “.


Указания за организиране и провеждане на общинските /І/ кръгове на олимпиадите по природни науки

21 ноември 2016

Указания за организиране и провеждане на І /общински/ кръг на олимпиадата по астрономия – учебна 2016/ 2017

Задачи за І /общински/ кръг на олимпиадата по астрономия за учебната 2016/ 2017 г.

Указания за организиране и провеждане на І /общински/ кръг на олимпиадата по биология – учебна 2016/ 2017 год.

Указания за организиране и провеждане на І /общинки/ кръг на олимпиадата по физика за учебната 2016/ 2017 год.

Указания за организиране и провеждане на І /общински/ кръг на олимпиадата по химия за учебната 2016/ 2017 год.


Рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“

Изх. 9137 – 929/ 21.11.2016 г. ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Министерство на образованието и науката е национален координатор по участието на България в рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Един от хоризонталните приоритети на програмата е приоритетът „Наука с и за обществото“, чиято основна цел е насочена към това да бъде изградено ефективно сътрудничество между наука и общество в процеса на съчетаване на високите научни постижения със социалното съзнание и отговорност.

В качеството си на национален координатор на рамковата програма МОН има за цел да мултиплицира българското участие в реализацията на „Хоризонт 2020“, както и да съдейства за максималното разпространение на резултатите от нея сред широката българска общественост и всички заинтересовани страни.

От средата на 2016 г. Агробиоинститутът към Селскостопанската академия е част от международен консорциум, изпълняващ проект по направление „Наука с и за обществото“ на рамкова програма „Хоризонт 2020“.

Дейностите на българския участник в проекта са насочени към: създаването на Информационен център за растителна биотехнология в Агробиоинститута към ССА; привличането на интереса на младите хора към клетъчната, функционалната и молекулярната генетика; създаването на мрежа между агробиоинститута и клубовете по биология от средните училища.

При интерес от страна на училището или учителите по биология да работят по пилотни програми в рамките на „Хоризонт 2020“, моля в срок до 30.11.2016 г. да изпратите на електронен адрес ivanova_petja@abv.bg заявка в свободен текст.

Приложение: кратка информация на Агробиоинститута към ССА, в която са отразени основните цели, задачи и дейности, предвидени в хода на проектното изпълнение.

ВАНЯ КАСТРЕВА, НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


Сертификати на участниците в Лабораторен практикум по химия

16 ноември 2016

Уважаеми колеги,

Сертификатите на участниците в Лабораторен практикум по химия – част „Вещества и техните свойства“ по предмета човекът и природата за V клас са на разположение в РУО – София-град.

Раздаването им ще се извършва в стая 416 от експерта по природни науки, а при отсъствието му в стая 422. Сертификатите могат да бъдат получени лично или от друго лице.

Старши експерт по природни науки

Петя Иванова


Обучение на изявени ученици за олимпиадата по химия и опазване на околната среда

11 ноември 2016

Изх. № 9137 – 900/ 11.11.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Факултетът по химия и фармация при СУ „Св. Климент Охридски“ с подкрепата на Министерството на образованието и науката организира обучение на изявени ученици за олимпиадата по химия и опазване на околната среда по програмата за четвъртата състезателна група. Обучението ще се проведе от 9 до 11 декември 2016 год. Във факултета по химия и фармация при СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София.

В обучението могат да се включат учениците, участвали в националния кръг на олимпиадата през учебната 2015 – 2016 год. в трета и четвърта състезателна група и учениците, неучаствали в националния кръг, но с резултати покриващи изискванията за участие в национален кръг.

Моля в срок до 15.11.2016 г. да заявите имената на учениците и учителите, които желаят да участват в школата на адрес: Hristo Chanev ohhc@chem.uni-sofia.bg. Телефон за допълнителна информация: 0898287567 – доц. Христо Чанев, ФХФ. Заявката е по образец приложен в писмото.

Приложение: заявка за участие

 ВАНЯ КАСТРЕВА НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


Обобщен анализ на входното ниво по човекът и природата за V клас

Анализ на входното ниво по човекът и природата за V клас, учебна 2016/ 2017 г.

Общ брой ученици решавали тестовете – 10 270 от 175 училища, Среден резултат 5,01

 • Брой оценки Слаб 2 – 195
 • Брой оценки Среден 3 – 440
 • Брой оценки Добър 4 – 1078
 • Брой оценки Мн. добър 5 – 4129
 • Брой оценки Отличен 6 – 3916

Училища непредставили анализ входно ниво – 7 общински и 7 частни


Открит урок по човекът и природата в 6. ОУ „Граф Николай Павлович Игнатиев“

9 ноември 2016

Да се забавляваш докато учиш!

Четиридесет учители от столични училища усетиха емоцията и лекотата, с която петокласниците от 6. ОУ усвояваха знания за явленията при разпространение на светлината.

20161104_154650        20161104_154413

С истинско удоволствие малките ученици в група по двама извършваха експерименти с градуиран оптичен кръг, източник на светлина, преграда с процеп за получаване на единичен лъч, плоско огледало и полукръгла прозрачна стъклена пластинка за доказване на явленията отражение и пречупване на светлината. Емоцията в часа беше допълнена и от експериментите, демонстрирани от тяхната учителка г-жа Митева.

Присъстващите гости бяха убедени, че това което ще върне интереса на учениците към предметите от природния цикъл, са възможностите обектите, процесите и явленията в природата да бъдат наблюдавани и изследвани, както в реални условия, така и с модели.

Приложение: модел на градуиран оптичен кръг в два размера, който може да се използва за осъществяване на експерименти.

Адрес на фирма, която е прави екрани по стени в учебни кабинети

фирма“ Сигма“, ул .Св.Наум 25,Албена Бургазлиева, 0886314417 и 02 4180837

Задачи за Националното състезание „Турнир на младите физици“ за учебната 2016/ 2017 год.

7 ноември 2016

Задачи за Националното състезание „Турнир на младите физици“ за учебната 2016/ 2017 год.

Общ файл  Регламент за организиране и провеждане на националното състезание „Турнир на младите физици“. Задачи за националното състезание ТМФ. Заявка за участие в І кръг.


Климентови дни 2016 Г.

ff-klimentovi_dni_2016n-1Физическият факултет на Софийски университет организира в рамките на Климентови дни 2016 г. лектория на тема: „Физичните открития и идеи, които формираха обществото на 21 век“.

Лекциите са предназначени за широка аудитория: студенти, ученици, преподаватели и хора интерисуващи се от наука и от история на науката.


Допуснати ученици от област София-град в Националното състезание за ключови компетентности по природни науки, 19-20.11.2016 г., Ловеч

6 ноември 2016

Предложени за участие в Националното състезание за ключови компетентности по природни науки

Допуснати до участие в Националното състезание за ключови компетентности по природни науки, 19-20.11.2016 г., Ловеч


Нов мейл на експерта по природни науки Петя Иванова

4 ноември 2016

Колеги,

Новият ми мейл е prirodninauki_ivanova@abv.bg.

Моля, на този мейл да изпратите заявките за Националното състезание по физика, както и да го ползвате в бъдеще.

Извинявам се за създаденото неудобство.

Старши експерт по природни науки Петя Иванова


Честит празник на Народните будители!

1 ноември 2016

captureУважаеми колеги,

Честит празник на Народните будители!

Да си спомним за нашите учители, за мъдростта която са ни дали, за силата, която са ни вдъхвали, за смелостта, с която са ни дарили! Да се поклоним на светите българи, които са познали и раздали на всеки вярата в доброто и жаждата за знания! Да бъдем техни последователи и днес и утре, когато нашите прекрасни ученици ще славят България по света.

Бъдете здрави!

С уважение, Петя Иванова, старши експерт по природни науки и екологияЕсенно Национално състезание по физика, 25 – 27 ноември 2016 г., Велинград

28 октомври 2016

Указания за организиране и провеждане на есенното национално състезание по физика, 25 – 27 ноември 2016 г., Велинград

Програма за учебното съдържание по състезателни теми


Биофест, Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, 18.11.2016 г.

Организационния комитет на Младежка научна конференция „Климентови дни“ на Биологическия факултет, организира събитие,  насочено към ученици от прогимназиален и гимназиален курс – БиоФест.

captureСъбитието ще се проведе на 18.11.2016 год. от 11:30 до 14:30 часа в сградата на Биологическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, бул. Драгана Цанков 8.

Предлагам на Вашето внимание линк към сайта на конференцията и събитието http://www.biofac.info/information
Петя Иванова
Старши експерт по природни науки и екология

Първо съобщение за 45-тата Национална конференция по въпросите на обучението по физика, 6 – 9 април 2017 г.

27 октомври 2016

fzf

Изх. 9137 – 849/ 27.10.2016 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви предоставям Първото съобщение за 45-тата  Национална конференция на тема: „ЕКСПЕРИМЕНТЪТ – ОСНОВА НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ФИЗИКА”,  6 – 9 АПРИЛ 2017 г., София.

Приложение: Първо съобщение за 45-тата Национална конференция по физика

 ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 


Промяна на мястото на провеждане на курса „Лабораторен практикум по химия – част „Вещества и техните свойства“ по предмета ЧП за V клас“

25 октомври 2016

Уважаеми колеги,

Курсът „ЛАБОРАТОРЕН ПРАКТИКУМ ПО ХИМИЯ  – ЧАСТ „ВЕЩЕСТВА И ТЕХНИТЕ СВОЙСТВА“ ПО ПРЕДМЕТА ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА V КЛАС“ е попълнен и се прекратява приемането на заявки. Поради големия интерес към обучението и големият брой подадени заявки до момента, курсът ще се проведе в зала 601 /шести етаж/ – централен асансьор на ФХФ на СУ „Климент Охридски“, Датата и часът остават същите – 07.11.2016 г. , 9:00 ч.

Старши експерт по природни науки

Петя Иванова

 


Семейна събота в Националния политехнически музей

captureДо 6 ноември, в експозицията на Националния политехнически музей е представена изложбата „Завръщане в бъдещето” отбелязваща 200 години от рождението на Вернер фон Сименс. Нейната идея е да покаже неразривната връзка между иновативността, предопределила бързия възход на компанията „Siemens” от самото й основаване, и днешните й постижения, които й позволяват да бъде една от най-уважаваните и разпознаваеми марки в световен мащаб.
На 12-т табла са показани уникални архивни снимки (непоказвани до този момент) обединени в няколко категории, които представят различни аспекти от живота на Вернер фон Сименс, неговите изобретения и предприемачески начинания, новаторските социални програми и ключовите етапи в развитието на компанията през десетилетията.
1_wener_1000x700_bg-page-002-1От фондовете на музея са извадени предмети, уреди и други експонати, представящи продуктите и решенията на Siemens, които хвърлят светлина върху развитието на технологиите от края на 19-ти век до днес. Изложбата разказва не просто за хода на техническия прогрес, но и за бита и ежедневието на българина, част от който са били тези предмети и технически средства.
Музеят разполага с много интересен документален (под формата на анимация) филм, който по изключително забавен начин проследява живота на Вернер фон Сименс, разказан при това от самия него.


Ева Божурова от НАОП – Варна пред софийски учители

img_20161022_123504

На 22.10.2016 г. във Физическия факултет на Софийския университет се проведе първото от двете планирани обучения по астрономия предназначено за учители, които преподават в V, VІ и VІІ клас. Лекторът, д-р Ева Божурова, астроном в НАОП „Николай Коперник“ – Варна по най-увлекателен начин поднесе на присъстващите основни астрономически знания, необходими на всеки учител за преподаване на човекът и природата и физика и астрономия. По много забавен и атрактивен начин бяха представени интересни варианти на задачи и въпроси, с които учениците могат да се забавляват, учат и мислят.

Второто планирано обучение по астрономия предназначено за учители преподаващи от VІІІ до ХІІ клас ще се състои на 28.10.2016 г.

Обучението е достъпно за всички желаещи учители и ученици.


Организация и провеждане на Националното състезание за ключови компетентности по природни науки, 18-20.11.2016 г., Ловеч

24 октомври 2016

Указания за организиране и провеждане на Националното състезание за ключови компетентности по природни науки, 16-18.11.2016 год., Ловеч

CaptureОбразец на заявка

Програма на състезанието

Описание на предлаганите забележителности в град Ловеч


Пореден успех на ученици от ПЧМГ в Националното състезание по природни науки – представяне и защита на проекти, октомври 2016 г., Сопот

14794139_1310071735679296_1920867963_n1За поредна година ученици от ПЧМГ представиха достойно София – град на Националното състезание по природни науки и екология, провело се между 14-ти и 16 – ти октомври 2016г. в гр. Сопот. Маргарита Христова и Ана Нисторова от 12. клас под ръководството на Мариана Димитрова и Татяна Димитрова,  завоюваха бронзови медали и получиха оценки Отличен (6), с които могат да продължат образованието си в много университети по специалности, свързани с природни науки. Те постигнаха този голям успех след оспорвано състезание с проекти от цялата страна на изключително високо ниво и впечатлиха компетентното жури със задълбочените си познания по природни науки, с уменията си за експериментална дейност и най- вече с разработения от тях регенериращ гел със слуз от охлюви.


Голям астрономически успех за софийски ученици в ХХІ Международна олимпиада по астрономия, Пампорово, 05 – 13.10.2016 г.

18 октомври 2016

img_1351От 5-ти до 13-ти октомври в Пампорово се проведе XXI Международна олимпиада по астрономия. В нея взеха участие около 80 ученика, от 17 страни, преидмно от Европа и Азия. Сред тях бяха и традиционно силните Русия, Индия, Румъния и т.н.  България бе представена от осем ученика, като трима от тях се състезаваха в младшата възрастова група, а петима в старшата. По правилник квотата за всяка държава е пет ученика, но право да се явят извън нея имат учениците, които са спечелили сребърни и златни медали от предишната Международна олимпиада и не са прехвърлили максималната възраст за участие.

В отбора на България тази година намериха място петима ученика, които се обучават в София, като всеки един от тях се завърна с медал!

Най-голямо е постижението на десетокласника от СМГ Бойко Борисов, който спечели златен медал и постигна най-добрия резултат измежду всички участници в Международната олимпиада! За втора поредна година ученик от България става абсолютен победител в Международната олимпиада по астрономия! Бойко притежава безспорен талант и работи изключително упорито върху подготовката си по физика и астрономия. Зад гърба си той има един златен и един сребърен медал от предишни международни олимпиади. В бъдеще му предстоят и други много сериозни успехи!

img_1348Отлично се представи и ученикът Борис Панайотов (9 клас), също от СМГ. Той бе отличен със сребърен медал и това му дава право да се яви на следващата Международна олимпиада по астрономия, извън квотата от пет ученика за България. Трябва да се отбележи, че Борис постига това след само една година подготовка в школа по астрономия! Това показва, че той наистина има талант и потенциал за още по-сериозни успехи в бъдещи.

Трябва да споменем и успешното представяне на учениците ни, които завоюваха бронзови медали. Техните имена са: Владимира Иринчева (10 клас, ПЧМГ), Петър Димитров (10 клас, НПМГ) и Георги Александров (10 клас, СМГ). И за двамата това бе второ, поредно участие в Международната олимпиада по астрономия, като Петър и Георги имат спечелен съответно бронзов и сребърен медал от миналата година.

Не можем да пропуснем и да поздраим хората, които са подготвили нашия национален отбор по астрономия. Това са: д-р Ева Божурова от НАОП Николай Коперник, гр. Варна, Никола Каравасилев – докторант във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Захари Дончев – физик в ИА с НАО към БАН.

Нека поздравим нашите ученици и да им пожелаем здравe и все по-големи успехи в бъдеще!


Обучение по астрономия, 22 и 29 октомври 2016 г. ФзФ на СУ

17 октомври 2016

Изх. 9137 – 808/ 17.10.2016 г.

captureДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с квалификацията на учителите по природни науки ще се проведе обучение по астрономия

Дата и място на провеждане:

22.10.2016 год. /събота/ – за учители, които преподават от V до VІІ клас, Физически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, бул. Джеймс Баучър 5, Център за работа с учители и ученици

29.10.2016 год. /събота/ – за учители, които преподават от VІІІ – ХІІ клас, Физически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, бул. Джеймс Баучър 5, Център за работа с учители и ученици.

Начален час на двете обучения – 09.00 часа. Продължителност: 8 часа

Организатори на обучението са Регионалналното управление на образованието – София-град, ФзФ на СУ и НАОП „Николай Коперник“ – Варна.

Обученията по астрономия са без такса за правоучастие и са достъпни за всички желаещи учители. Обучението завършва със сертификат.

Моля да уведомите учителите по природни науки от Вашето училще и да съдействате за тяхното участие.

Приложение: Програма за обученията по астрономия

ВАНЯ КАСТРЕВА, НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО, Съгласно заповед № РД 10-2247/ 11.10.2016 г. на Министъра на образованието и науката


Лабораторен практикум по химия за учители, които преподават човекът и природата в 5 клас

11 октомври 2016

Изх. 9137 – 793/ 11.102016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с квалификацията на учителите по природни науки на 07.11.2016 г. ще се проведе ЛАБОРАТОРЕН ПРАКТИКУМ ПО ХИМИЯ  – ЧАСТ „ВЕЩЕСТВА И ТЕХНИТЕ СВОЙСТВА“ ПО ПРЕДМЕТА ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА V КЛАС. 

Място на провеждане: Факултет по химия и фармация, бул. „Джеймс Баучър“ № 1, зала № 704 /7 етаж/.

Курсът завършва със сертификат. Продължителност : 8 часа.     

Обучители: проф. д-р Адриана Тафрова, доц. д-р Милена Кирова и доц. д-р Елена Бояджиева от СУ „Св. Климент Охридски” от учебно-научната лаборатория по химическо образование и история и философия на химията.

Максимален брой участници: 30. Таксата за курса е 20 лв. и се внася по банков път: Българска народна банка – ЦУ, Пл. „Александър І“ № 1, IBAN: BG68BNBG9661 3100174401, BIC: BNBGBGSD, Получател: Научноизследователски сектор при Софийски университет, бул. „Драган Цанков“ № 8. При превода непременно трябва да посочи: за обучение по договор 3203/07.10.2016. В заявката трябва да има следните данни, необходими за фактурата: Имена на учителя, Наименование на училището, Адрес: населено място, област, улица, номер, М.О.Л. ,  Булстат.

Заявка за участие по образец се подава на електронен адрес kirova_m@abv.bg, след внасяне на такса за правоучастие.

Моля да уведомите учителите по природни науки – биология, химия и физика от повереното Ви училище и да съдействате за тяхното присъствие.

Приложение: 1.  Програма  2. Заявка за участие

ВАНЯ КАСТРЕВА, НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

КРИСТИНА ГАБРОВСКА – НАЧАЛНИК НА РУО, Зап. № РД 10-2247/ 11.10.2016 г. на Министъра на образованието и науката


Открит урок в 6 ОУ на тема „Явления при разпространение на светлината“ за 5 клас по предмета човекът и природата

Изх. 9137 – 794/ 11.10.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ  capture

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с въвеждането на новата учебна програма по човекът и природата в V клас на 04.11.2016 год. от 15.10 часа в 6 ОУ „Граф Николай Павлович Игнатиев“ ще се проведе открита педагогическа практика

Тема на урока „Явления при разпространение на светлината” – урок за нови знания от част „Физични явления“ на учебния предмет човекът и природата за V клас.

Представянето на урока ще бъде осъществено от г-жа Румяна Митева – учител по физика и астрономия.

Г-жа Митева е възпитаник на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, магистър по физика с квалификация „Учител по физика и математика”. Започва учителската си кариера в 6 ОУ, където работи и в момента. Дълги години е базов учител към бившето ЦИУУРК /сега Департамент за информация и усъвършенстване на учители/ и СУ „Климент Охридски“. Притежава І професионално-квалификационна степен и богат педагогически опит. Автор е на много публикации и съавтор на учебника по физика за 7 клас на издателство „Просвета“. Г-жа Митева е дългогодишен член на Софийския клон на физиците в България, както и редовен участник в конференциите по физика.

Моля, да уведомите учителите по природни науки – биология, физика и химия във Вашето училище и да съдействате за тяхното присъствие.

ВАНЯ КАСТРЕВА – НАЧАЛНИК НА РУО,СОФИЯ-ГРАД

КРИСТИНА ГАБРОВСКА – НАЧАЛНИК НА РУО Съгласно заповед № РД 10 – 2247/11.10.2016г.на Министъра на образованието и науката


Финансиране във връзка с дейностите по модул „подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки“

4 октомври 2016

Отпуснати финансови средства във връзка с дейностите по модул „Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки“ на Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“


ХV-то Национално състезание по природни науки – защита на проекти 14-16.10.2016 г., Сопот

29 септември 2016

Указания за организиране и провеждане на Националното състезание по природни науки и екология – представяне и защита на проекти, 14-16.10.2016 г., Сопот

captureПрограма на ХV национално състезание

Формуляр „Данни за проектите“

Информация за настаняване

Заявка за културна програма


График на олимпиади, състезания и конкурси

19 септември 2016

Примерно годишно разпределение по учебния предмет човекът и природата по нова учебна програма

12 септември 2016

Примерно годишно разпределение по учебния предмет човекът и природата за V клас по нова учебна програма

Дидактически материали в помощ на учителя

Примери за обвързване на общообразователния учебен предмет човекът и природата – прогимназиален етап с ключовите компетентности

Дейности за придобиване на Ключови компетентности

Познавателни равнища по Блум

Текущо оценяване от устни, писмени и практически изпитвания

Примерно оценяване на домашна работа

Примерно оценяване при лабораторна работа

Характеристики и оценяване при проектно обучение. Оценяване при представяне на проект


Примерен списък на уреди, прибори, пособия, стъклария, реактиви и други консумативи, необходими за провеждане на практически дейности по учебния предмет човекът и природата в V клас

8 септември 2016

captureВъв връзка с дейностите по модул „Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки“ на Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ одобрените по програмата училища ще получат финансиране, което е в съответствие с броя ученици обучавани в училището в 5 клас през предходните две учебни години.

Примерен списък на уреди, прибори, пособия, стъклария, реактиви и други консумативи, необходими за провеждане на практически дейности по учебния предмет човекът и природата в V клас

Изразходването на финансовите средства по Модул „Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки“ на Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ трябва да бъде пропорционално насочено към обезпечаване на експерименталната работа за трите части на учебната програма по човекът и природата за V клас − Физични явления, Вещества и техните свойства, Структура и жизнени процеси на организмите, съобразно конкретните наличности и нужди от осъвременяване на материалната база за преподаване на предмета в училището.

Допустими са разходите за закупуване на:

Част „Физични явления“: мерителни цилиндри, метални твърди тела с правилна форма (цилиндри, кубчета и др.), равнораменни везни, електронни везни, комплект теглилки, различни твърди тела (метални цилиндри, трупчета и др.), спиртни термометри, цифрови термометри, медицински термометри, телескопи, звездни карти.

Част „Вещества и техните свойства“: учебни комплекти за лабораторна работа за V клас, хронометри, стативи, Ерленмайерови колби 250 ml, спиртни лампи, бехерови чаши 250 ml, мерителни цилиндъри, защитни азбестови мрежи, филтърна хартия и химикали (син камък, манганов диоксид, амониев нитрат, алуминиев трихлорид, кислородна вода, калциева основа, разтвор на оцетна киселина, спиртен разтвор, активен въглен и др. химикали, необходими за провеждането на лабораторните упражнения).

Част „Структура и жизнени процеси на организмите“: увеличителни прибори (лупи, микроскопи), набори за микроскопиране (пинцети, ножици, скалпели, пипети, часовникови стъкла, бръснарски ножчета с предпазители и др.), набори с трайни микроскопски препарати, покривни и предметни стъкла, багрила (йодна тинктура, метиленово синьо, хематоксилин и еозин и др.), термос, стъклени фунии и тръбички, епруветки, гумени маркучи и тапи, пластмасови макети на: едноклетъчни организми, храносмилателна система при човека, дихателна система при човека, бъбреци и др.

Не е допустимо използването на средства по програмата за извършване на ремонтни дейности, обзавеждане (маси, столове, шкафове) или закупуване на компютърни конфигурации, лаптопи, таблети, мултимедии и интерактивни дъски.

Старши експерт по природни науки

Петя Иванова

 


Годишно съвещание с учителите по предмета „Човекът и природата“ за V и VI клас

1 септември 2016

Изх. № 9137 – 676/ 31.08.2016 Г.

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че работна среща с учителите, които преподават  предмета Човекът и природата в 5 и 6 клас ще се състои на 07.09.2016 год. от 10:00 часа в ЧСУ „Дружба“, ж.кл Обеля 2, ул. 106, №3 /до 140 СУ „Иван Богоров“/. До училището може да се ползва метро – слиза се на метростанция „Обеля“.

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД:                                                                                                                   ВАНЯ КАСТРЕВА

ВИЛМА ДОМИНИКОВА Съгласно заповед № РД 10 – 2085/ 24.08.2016 г. на Министъра на образованието и науката


Примерни разпределения и програми по биология и здравно образование за 7 клас във връзка с писмо № 9105 – 242/ 05.08.2016 г. на МОН за компенсиране на учебното съдържание по предмета БЗО

30 август 2016

Примерно разпределение по биология и здравно образование за 7 клас – 68 часа годишен хорариум /обединени учебна програма за 7 клас и тип Хордови/

Примерна програма по биология и здравно образование за СИП или ЗИП за 7 клас – 11 часа годишен хорариум


Варианти на компенсиране на учебното съдържание по учебните предмети история и цивилизация, география и икономика и биология и здравно образование

Изх. №9137-642/10.08.16 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН №9105-242/05.08.16 г., с вх.№ 0200-965/09.08.2016 г. в РУО – София-град, Ви уведомявам, че за осъществяване на плавен преход между различните етапи и степени на образование след влизане в сила на § 24 от Закона за предучилищното и училищното образование за учениците, които следва да се обучават в VII клас през учебната 2016/2017 и през учебната 2017/2018 г., компенсирането на учебното съдържание по учебните предмети история и цивилизация, география и икономика и биология и здравно образование може да се извърши чрез избор от следните варианти:

Първи вариант.

34 часа от годишния хорариум, предвидени за задължителноизбираема подготовка или свободноизбираема подготовка, от училищния учебен план в VII клас, да се разпредели между учебните предмети, както следва:

 • за история и цивилизация – 12 часа годишно, които да се използват за изучаване на учебно съдържание, както и за упражнение и за усъвършенстване на компетентности, свързани с Обща средновековна история;
 • за география и икономика – 11 часа годишно, които да се използват за изучаване на учебно съдържание, както и за упражнение и за усъвършенстване на компетентности, свързани с География на Балканския полуостров и Европа;
 • за биология и здравно образование – 11 часа годишно, които да се използват за изучаване на учебно съдържание, както и за упражнение и за усъвършенстване на компетентности, свързани с Гръбначни животни.

Обучението се осъществява по учебни програми, разработени върху части от съответните учебни програми за задължителна подготовка, утвърдени от министъра на образованието и науката, и с урочни статии от одобрените учебни помагала по предмета за VIII клас, в които се изучава съответното учебно съдържание.

Оценяването по всеки от трите учебни предмета е само с текущи оценки.

В свидетелството за основно образование срещу учебните предмети история и цивилизация, география и икономика и биология и здравно образование, изучавани като задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка за компенсиране на учебно съдържание, се вписва само годишният хорариум.

Учебните часове в задължителноизбираема или в свободноизбираема подготовка, предвидени за изучаване на история и цивилизация, география и икономика и биология и здравно образование за компенсиране на учебно съдържание, може да допълват нормата на преподавателска работа или да се възлагат допълнително над нея на учителите, които преподават съответните учебни предмети в паралелките в VII  клас.

В случаите, когато учебните часове по история и цивилизация, география и икономика и биология и здравно образование се предвидят в училищния учебен план като задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка за компенсиране на учебно съдържание, следва да е спазено изискването за подадени заявления за изучаване на учебните предмети в съответния раздел от учебния план.

Втори вариант

В училищния учебен план в часовете за свободноизбираемата подготовка може да се заложи по един учебен час седмично за всеки от учебните предмети история и цивилизация, география и икономика и биология и здравно образование за компенсиране на учебно съдържание.

Обучението се осъществява по учебни програми, разработени върху части от съответните учебни програми за задължителна подготовка, утвърдени от министъра на образованието и науката и с урочни статии от одобрените учебници по предмета за VIII клас.

В този случaй се прилага нормативната уредба, която регулира организирането и провеждането на свободноизбираемата подготовка.

Трети вариант

Разработване на годишно тематично разпределение по всеки от учебните предмети история и цивилизация, география и икономика и биология и здравно образование, което да включва преструктуриране на учебното съдържание с цел изпълнение на учебната програма за VII клас, както и компенсиране на учебно съдържание чрез части от съответните учебни програми за задължителна подготовка в VIII клас, утвърдени от министъра на образованието и науката.

Обучението се осъществява с одобрените по учебния предмет учебници за VII клас и чрез допълнителни  урочни статии от одобрени учебни помагала за VIII клас със съответното учебно съдържание.

В националното външно оценяване в края на VII клас се оценяват само компетентностите, придобити в резултат на обучението по учебните програми за задължителна подготовка за VII клас.

Педагогическият съвет обсъжда и приема решение по предложените варианти. Решението следва да отчита в най-голяма степен интереса на учениците, като гарантира възможност за оптимално усвояване на учебното съдържание и време, както за получаване на нови знания, така и за усъвършенстване на уменията на учениците.

Директорът на училището, в качеството си на председател на Педагогическия съвет, предприема съответните действия за изпълнение на решението.

Предложените варианти биха дали възможност при завършване на основно образование, в изпълнение на разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование, след VII клас учениците да придобият компетентностите, които е предвидено да притежават в края на прогимназиалния етап към момента, в който са постъпили в съответния етап. Това би позволило обучението им да продължи в съответствие със ЗПУО и подзаконовите актове по неговото прилагане, както и плавното надграждане на знания и умения в средната степен на образование и в крайна сметка, придобиване на необходимите ключови компетентности в края на задължителното им образование.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


Олимпийският ни отбор по химия с четири бронзови медала от Международната олимпиада в Тбилиси, Грузия, 23 юли – 1 август 2016 г.

3 август 2016

CaptureОтбори от над 80 държави се надпреварваха в едно от най-престижните състезания по химия – Международната олимпиада  – домакин, на която тази година от 23 юли до 1 август беше град Тбилиси в Грузия. България се представяше от Янислав Данчовски, МГ Плевен, 12 клас, Любен Бориславов и Борис Борисов, НПМГ, 12 клас и Кръстьо Драгинов, ПМГ Гоце Делчев, 11 клас. И четиримата участници бяха отличени с бронзови медали.

Международната олимпиада по химия се провежда за първи път през 1968 г., а България е редовен участник още от следващата 1969 г. в Чехословакия. Участниците в българския национален отбор са четирима на брой и се избират измежду най-добре класираните участници на Националния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда. България е домакин на олимпиадата през 1971 г. и 1982 г. От 1999 г. до 2016 г. нашите ученици са спечелили общо 38 медала: 1 златен, 8 сребърни и 29 бронзови.


Цветослав Георгиев и Габриела Христова от СМГ и Никола Тодоров и Виктория Христова от НПМГ са участниците в Международната олимпиада по биология, проведена от 17 до 24 юли 2016 г. в град Ханой, Виетнам.

Сребро и два бронзови медала са отличията на българския олимпийски отбор в Международната олимпиада по биология, която се проведе в Ханой, Виетнам от 17 до 24 юли 2016 год.

CaptureСред 72 държави младите биолози показаха резултати от целогодишната си работа и няколкоседмичната  подготовка с техните ръководители – доц. Албена Йорданова, доц. Снежанка Томова и Радослав Александров (докторант).  Сребърният медал е за Цветослав Ангелов, 12 клас, а бронзовите медали за Никола Тодоров 12 клас и Виктория Христова, 11 клас.

На олимпиадата през 2015 г. Цветослав спечели бронзов медал, а Виктория – почетна грамота. Габриела и Никола се състезаваха в отбора за първи път тази година.

Международната олимпиада по биология се провежда за първи път през 1990 г. в Чехословакия. България е една от шестте страни основателки. През 1994 г. олимпиадата се провежда във Варна, България. До 2016 г. отборът е донесъл на страната ни общо 52 медала: 4 златни, 9 сребърни и 39 бронзови.

 


Един сребърен медал, три бронзови медала и почетна грамота са отличията, с които се завърна нашият олимпийски отбор по физика от 47-мата Международна олимпиада, 10 -18 юли 2016 г., Цюрих, Швейцария.

Сред 87 държави и близо 400 участници, Българският национален отбор по физика се представи достойно и прибави нови пет отличия към спечелените ни до момента медали и почетни грамоти.

CaptureСребърен медал завоюва Дилян Христов, 12 клас от НПМГ, бронзови медали – Александър Кратинов, 12 клас, 4 ЕГ Варна, Александър Иванов, 11 клас и Александър Щедридски, 12 клас от СМГ, а Никола Пулев от 12 клас на СМГ бе удостоен с почетна грамота.

Ръководители на отбора са доц. Виктор Иванов и доц. Мирослав Абрашев от ФзФ на СУ  „Св. Климент Охридски“.

Международната олимпиада по физика е учредена през 1967 год. България участва във всички издания на олимпиадата  от тогава насам. До този момент българските ученици са спечелили за страната ни общо 114 медала: 14 златни, 38 сребърни, 66 бронзови медали и 60 почетни грамоти. Изключително постижение за България е абсолютното първо място на Иван Иванов на 14-тата Международна олимпиада по физика през 1983 г.


Наука на сцената, 28 – 30 октомври, 2016 г. Севлиево

5 юли 2016

Скъпи колеги,

Отворена е официалната страница на фестивала „Наука на сцената-6“, 2016: http://sos6.free.bg/index.html

Отворена е и FB-страница за събитието: https://www.facebook.com/events/995303163917446/?active_tab=posts

П. Иванова – старши експерт по природни науки

 


Лятно училище за учители „Физика за и със смартфон“ от 11 до 15 юли 2016, ФФ на СУ

30 юни 2016

Учители включени в лятното училище за учители „Физика за и със смартфон“:

 • Милена Палатова – 119 СОУ „Михаил Арнаудов“
 • Жана Кюркчиева – НПМГ „Акад. Л. Чакалов“
 • Цеца Минкова – 45 ОУ „Константин Величков“
 • Снежана Матеева – 33 ОУ „Санкт Петербург“

Ст. експерт по природни науки: П. Иванова


ЮЛСКА ЛЕКТОРИЯ „Съвременни проблеми на природните науки“ 01-07 юли 2016

27 юни 2016

BF-new2

 

fzf

Image

Изх. 9137 – 544/ 21.06.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с квалификацията на учителите по природни науки на 01 до 07 юли 2016 год. ще се проведе ЮЛСКАТА ЛЕКТОРИЯ „Съвременни проблеми на природните науки” организирана от Софийски клон на Съюза на физиците в България http://bgphysics.eu. и РИО София-град.

1 юли (петък) 09:00 – 13:30 часа Ден на биологията Координатор на деня на проф. д-р Мариела Оджакова, modjakova@biofac.uni-sofia.bg, Биологически факултет, бул. Драган Цанков 8, https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/biologicheski_ fakultet 2 Денят на биологията ще се проведе в аулата на Биологически факултет, бул. Драган Цанков 8.

4 юли (понеделник) 09:00 – 13:30 часа  Ден на химията Координатор на деня декана на Факултета по химия и фармация акад. проф. дфн Петър Кралчевски pk@lcpe.uni-sofia.bg Аудитория 130 на Факултета по химия и фармация на СУ Св. Климент Охридски, бул. Дж. Баучър 1

5 и 6 юли (вторник и сряда) 09:00 – 13:30 часа Ден на физиката Координатор на деня – декана на Физически факултет проф. дфн Александър Драйшу, decan@phys.uni-sofia.bg, ald@phys.uni-sofia.bg, Аудитория Проф. Карамихайлова А-315,Физически факултет, СУ Св. Климент Охридски, бул. Дж. Баучър 5

7 юли (четвъртък) 09:00 – 13:30 часа  Ден на астрономията, Аудитория Проф. Карамихайлова А-315,Физически факултет, СУ Св. Климент Охридски, бул. Дж. Баучър 5

Лекторията е безплатна и отворена за всички интересуващи се: учители, ученици, колеги от други специалности.

Моля да уведомите учителите по природни науки и да съдействате за тяхното присъствие.

Актуална програма на Юлската лектория – за всички дни

ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

 


XVI ученически конкурс ”Уреди за кабинета по физика” 04.06.2016 Г.

И тази година, в началото на юни във Физическия факултет на СУ се събраха млади експериментатори, за да представят своите проекти на XVI ученически конкурс  ”Уреди за кабинета по физика”.

Общи 1              Групата от Баня Лука 1

В петте конкурсни категории се включиха 125 ученика от 14 училища с 90 проекта. Организатор на конкурса е Софийски клон на Съюза на физиците в България (http://bgphysics.eu) със съдействието на РИО София-град и с помощта на спонсори, които осигуриха награден фонд и поощрителни награди за всеки участник. С много ентусиазъм учениците представяха експерименталните си проекти, с които са спомогнали за обогатяването на часовете по физика в своето училище. За поредна година на конкурса достойно се представиха участници от страната и гости от чужбина.

Пълна информация за участниците и наградените проекти на XVI ученически конкурс ”Уреди за кабинета по физика”, проведен на 04.06.2016 г. ФзФ на СУ


Награди за заслуги и принос в столичното образование

4 юни 2016

По повод 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, на 03.06.2016 г., в Двореца на децата, град София се състоя церемония по връчване на ежегодните отличия на изявени столични директори и учители.

С почетно отличие „Неофит Рилски“ на МОН бяха удостоени:

 • Мая Христова Николова – старши учител по биология и здравно образование в 17 СОУ „Дамян Груев“
 • Невена Николова Върбанова – старши учител по химия и опазване на околната среда в НПМГ „Акад. Л. Чакалов“

С пластика /СОВА/ и грамота за заслуги и принос в столичното образование на РИО – София-град бяха удостоени:

 • Татяна Петрова Бобева – старши учител по биология и здравно образование в НПМГ „Акад. Л. Чакалов“
 • Силвия Русева Маринова – учител по физика и астрономия в Американски колеж в Сфоия
 • Антония Николова Илиева – старши учител по химия и опазване на околната среда в НПМГ „Акад. Л. Чакалов“

 


Квалификационни курсове за учители, преподаващи 5 – 7 клас по предмета „Човекът и природата“

30 май 2016

Изх.№ 9137 – 463/ 19.05.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ                                                                                            

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Физическият факултет на СУ ще проведе квалификационни курсове за учители, преподаващи в 5-7 клас по предмета “Човекът и природата”. Курсът ще бъде насочен към учебния експеримент по физика и ще се проведе в два последователни дни с обща продължителност 16 учебни часа. Цената на курса е 30 лв. при групи от максимум 12 човека.

Заниманията ще се състоят в сградата на бул. Джеймс Баучър 5 и ще започват на 20.06, 23 06, 27.06 и 30.06 2016 г. При наличие на желаещи курсът ще се провежда и в началото на септември.

Записванията започват от 9 май. За записване и допълнителна информация пишете на vd_pr@phys.uni-sofia.bg или се обадете тел: 028161727

Приложение: Програма на обучението

ВАНЯ КАСТРЕВА                                                                                                                                             НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

 


Лятно училище за учители „Физика за и със смартфон“, 11-15 юли, ФФ на СУ „Св. Климент Охридски“

19 май 2016

Изх. 9137 – 452/ 17.05.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ                                                                                                                                           НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с квалификацията на учителите по природни науки от 11 до 15 юли 2016 год. във Физически факултет на Софийски университет, съвместно с Министерството на образованието и науката се организира провеждането на Лятно училище за учители „Физика за и със смартфон“.

Квалификационният курс има за цел да даде основни знания в тази съвременна област на висшите технологии и приложението. За учителите такъв курс би бил особено полезен и поради необходимостта от засилено присъствие на експеримента в процеса на обучение.

Квалификационният курс е без такса правоучастие.

В Лятно училище „Физика за и със смартфон“ от област София-град могат да се включат пет учители.

Моля, желаещите да участват да изпратят заявка по образец на електронен адрес: ivanova_petja@abv.bg. до 05.06.2016 год. Списъкът на участниците ще бъде изготвен според последователността на подаване на заявките. Предимство имат учителите, които не са участвали в обученията по „Нанотехнологии 2014“ и „Фотоника 2015“.

На участниците ще бъдат раздадени сертификати.

Приложение:

 1. Заявка за участие
 2. Програма на обучението

ВАНЯ КАСТРЕВА                                                                                                                                        НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


Конкурс за изработване на уреди за кабинета по физика, 04.06.2016 г., ФФ на СУ

CaptureУказания за организиране и провеждане на традиционния конкурс „Уреди за кабинета по физика“, 04.06.2016 г. , Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

Актуална информация може да намерите на сайта на Софийски клон на Съюза на Физиците в България https://sites.google.com/a/bgphysics.eu/bgphysics/deynosti/konkurs-uredi-za-kabineta-po-fizika

3 бронзови медала завоюваха най-изявените ни състезатели по химия на юбилейната 50-та Международна Менделеевска олимпиада в Москва

50_Mendeleevska_2016-snimka-1От 2 до 7 май 2016 г. в Москва (Русия) се проведе 50-тата Международна Менделеевска олимпиада по химия.

114 състезатели от 21 страни: Азербайджан, Армения, Беларус, България, Унгария, Грузия, Израел, Казахстан, Киргзистан, Латвия, Литва, Молдова, Монголия, Нигерия, Русия, Румъния, Саудитска Арабия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украйна  премериха сили в престижното състезание по химия.

Олимпиадата се провежда в три тура – два теоретически и експериментален.  По решение на Международното жури 68 от участниците в Олимпиадата са наградени с Дипломи /първа, втора и трета степен/ и златни, сребърни и бронзови медали. Златни медали завоюваха представителите на Румъния, Русия, Беларус и Туркменистан.

Резултатите от 50-тата Международна Менделеевска олимпиада по химия и имената на победителите бяха обявени на 7 май на тържествената церемония.

Състезателите от българския отбор Любен Бориславов – НПМГ София, Борис БорисовНПМГ София и Янислав ДанчовскиМГ „Гео Милев” Плевен завоюваха бронзови медали. Кристина КостадиноваНПМГ София е удостоена с диплома.

Ръководители на нашия отбор бяха доц. д-р Христо Чанев и доц. д-р Даниела Цекова.

Поздравления за успеха!


ХХV юбилеен международен екологичен форум „Сребрна – 2016 г“, 3-5 юни 2016г.

10 май 2016

CaptureПисмо за организиране и провеждане на ХХV-я международен екологичен форум „Сребрна – 2016 г“, 3-5 юни 2016 г.


Резултати от националния кръг на олимпиадата по астрономия, 7-8 май 2016 г.,Кюстендил

CaptureРезултати и класиране на участниците от първа състезателна група, 7 – 8 клас, 2016 г.

Резултати и класиране на участниците от втора състезателна група, 9 – 10 клас, 2016 г.

Резултати и класиране на участниците от трета възрастова група, 11 – 12 клас, 2016 г.


Награждаване на учениците от градското състезание по химия „Талантлив химик“

9 май 2016

На 11 май 2016 г. (сряда), по повод празника на Св. св. Кирил и Методий и деня на химика, в актовата зала на НПМГ „Академик  Любомир Чакалов” от 16.00 часа ще се проведе награждаване на учениците от 7. клас, получили отлична оценка на градското състезание по химия и опазване на околната „Талантлив химик”.

Резултати и класиране от градското състезание по химия „Талантлив химик“, проведено на 23.04.2016 г. във ФХФ на СУ „Св. Климент Охридски“


Ден на отворените врати в ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“, 11.05.2016г.

3 май 2016

CaptureНа 11.05.2016 г.Международен ден на химика, в професионална гимназия по екология и биотехнология „Проф. д-р Асен Златаров“ от 10:00 часа се организира Ден на отворените врати.

Ще бъдат представени презентации за обучението по „Екология“ и „Фармация“, както и забавни и атрактивни химични експерименти.

Поканени са всички учители и ученици, проявяващи интерес към химията и химичните технологии.


Научна достоверност, креативност, приложимост и компетентност са критериите, по които бяха оценявани 90-те модела представени на ІІ-я конкурс за модели „Биологията интересна и достъпна“, проведен на 24.04.2016 г. в 119 СОУ „Акад. Михаил Арнаудов“

DSC_9396За втора поредна година 119 СОУ беше домакин на конкурса за модели по биология. В надпреварата се включиха 174 ученици, ръководени от 29 учители от 24 училища. Темата на конкурса „Храненето – основен жизнен процес на биологичните системи“ беше претворена в 90 модела, представящи различни аспекти на храненето. Организатори на конкурса са РИО – София-град, Регионален методичен съвет по биология и 119 СОУ „Михаил Арнаудов“.

Гости на събитието бяха г-н Диан Стаматов – зам. министър на образованието и науката, доц. д-р Надежда Райчева – ръководител катедра „Методика на обучението по биология“ в БФ на СУ „Св. Климент Охридски“, гл. експерт Атанас Згуров – дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“ в МОН и г-жа Светла Буковска – старши експерт по биология в ЦКОКУО. С присъствието си, интерес към конкурса показаха и учители от столични училища, които не представяха модели.

DSC_9810             DSC_9731

След сериозно обсъждане журито присъди по 3 първи, по 3 втори и по 3 трети награди за всяка възрастова група. Най-добри модели представиха учениците на 48 ОУ, 171 ОУ, 83 ОУ в първата възрастова група и ПГТ“Макгахан“, 9 ФЕГ, 157 ГПИЕ – във втората възрастова група. С трета награда в първа възрастова група бе удостоен участник от град Перущица.

Всички ученици получиха сертификати, символи на конкурса, а наградените грамоти и парични награди. Раздаденият награден фонд от 1200 лв. бе осигурен от спонсори.

Пълна информация за втория конкурс за модели по биология, проведен на 24.04.2016 г. в 119 СОУ


Деян Максимовски от Скопие е абсолютен шампион в 4-тата олимпиада по ескпериментална физика, проведена във ФФ на СУ „Св. Климент Охридски“ на 23.04.2016 г.

26 април 2016

IMG_2467На Олимпиадата по експериментална физика, проведена на 23.04.2016 г. се явиха над 110 ученици от България, Македония, Босна и Херцеговина и Русия, които работиха вдъхновено повече от 4 часа в аудиториите на Физически факултет на Софийски Университет Св. Климент Охридски. В чест на отминалата „Година на светлината“ учениците измерваха скоростта на светлината. Тази фундаментална константа бе измервана с експериментални постановки, които след Олимпиадата остават подарък за кабинетите по физика. Работата на учениците с експерименталната постановка бе показана вечерта по BTV и БНТ. Абсолютният шампион на Олимпиадата Деян Максимовски от Скопие измери скоростта на светлината с точност по-добра от 1%. Това е отлично постижение даже за най-добрите университети в света. Експерименталната постановка е свързана с учебната програма по физика и може да бъде възпроизведена във всяко училище. Софийски клон на Съюза на физиците в България започна тази уникална за света Олимпиада с пилотни състезания през 2011 г. и вече достигна международно признание.

Олимпиадата бе осъществена благодарение на щедри и благородни спонсори.


Отборът на НПМГ и отборът на София-град завоюваха първите две места в ХVІІІ Национално състезание по химия проведено на 16-17 април в град Хисаря

21 април 2016

12991055_1036126596422705_7540589475491723705_n

Ученици от НПМГ, СМГ, 9 ФЕГ, Американски колеж и 117 СОУ за пореден път представиха успешно София в ХVІІІ Национално състезание по ХООС „Тестови задачи за ученици в гимназиален етап“.

Отборът на НПМГ и отборът на София-град заеха първите две места. а в индивидуалното класиране по-голямата част от нашите ученици получиха оценки – отличен.

Протокол с резултатите и класирането от ХVІІІ Национално състезание по химия и опазване на околната среда, 16-17 април 2016 г., Хисаря


Специалност „Фотоника и лазерна физика“ във Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

18 април 2016

fzf

Уважаеми зрелостници,

Развитието на физиката и техниката на лазерите откриха уникални научни и практически възможности в областта на оптиката. Така се роди новата изследователска и приложна област фотоника. Тя обхваща явленията и устройствата, свързани с генерирането, излъчването, линейното и нелинейно разпространение, модулирането, обработването, превключването, усилването, нелинейното преобразуване и детектирането на светлината.

Предлагам на Вашето внимание информация за разкритата през 2011г., във Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, нова специалност “Фотоника и лазерна физика”.

Приложение: Учебен план на специалността „Фотоника и лазерна физика“

Петя Иванова – старши експерт по природни науки


Организация и провеждане на националната олимпиада по астрономия, 7-8 май 2016 г.

15 април 2016

Указания за организиране и провеждане на националната олимпиада по астрономия, 7-8 май, Кюстендил

Capture


4-та олимпиада по експериментална физика „Ден на светлината“ 23.04.2016 г. ФФ на СУ „Св. Климент Охридски“

14 април 2016

На 23.04.2016 год. в аудитория А 209 във Физически факултет на Софийски университет, бул. «Джеймс Баучер» 5 ще се проведе 4-та олимпиада по ескспериментална физика.

fzf

Начало на олимпиадата: 10:00 часа. Продължителност: 4 астрономически часа.

Организатор на олимпиадата е Софийски клон на Съюза на физиците със съдействието на Физически факултет на СУ «Св. Климент Охридски» и РИО – София-град. Съорганизатор е Дружеството на физиците на република Македония, клон Струмица.

Според регламента на олимпиадата учениците се състезават в 3 категории:
S – ученици от VІІ и VІІІ клас
M – ученици от ІХ и Х клас
L – ученици от ХІ и ХІІ клас
• в състезанието участват и студенти, които ще се състезават в отделна категория – XL

Участниците работят индивидуално върху една и съща експериментална задача, като експерименталните постановки се осигуряват от организаторите.

Регистрацията за участие в олимпиадата приключи на 31 март 2016 г. Броят на регистрираните ученици е 122. Заявено е участие от Македония, Сърбия, Босна и Херциговина и Русия. От България в състезанието ще се включат ученици от София, Варна, Бургас, Благоевград, Смолян, Козлудуй, Ловеч, Русе и Елин Пелин.

За текущи промени в програмата следете сайта на Софийски клон на физиците в България http://bgphysics.eu
Приложено Ви предоставям регламент и програма на състезанието.

Успех на всички участници!

П. Иванова – старши експерт по природни науки


Конкурс за изработване на модели по биология, 24.04.2016 г., 119 СОУ „Акад. Михаил Арнаудов“

12 април 2016
 CaptureCapture

Указания за организиране и провеждане на ІІ конкурс „Биологията интересна и достъпна“, 24.04.2016 г., 119 СОУ „Акад. Михаил Арнаудов“


Резултати от Национален кръг на олимпиада по физика, 5-6 април 2016 г., Ловеч

Резултати и класиране на всички участници в Националния кръг на олимпиадата по физика, 5-6 април 2016 г., Ловеч

CaptureІ – ва възрастова група /уч. съдържание за VІІ клас/- Резултати и класиране от Националния кръг на олимпиадата по физика , 5-6 април 2016 г., Ловеч

ІІ – ра възрастова група /уч. съдържание за VІІІ клас/- Резултати и класиране от Националния кръг на олимпиадата по физика , 5-6 април 2016 г., Ловеч

ІІІ – та възрастова група /уч. съдържание за ІХ клас/- Резултати и класиране от Националния кръг на олимпиадата по физика , 5-6 април 2016 г., Ловеч

ІV – та възрастова група /уч. съдържание за Х – ХІІклас/- Резултати и класиране от Националния кръг на олимпиадата по физика , 5-6 април 2016 г., Ловеч


Ден на отворените врати във факултета по химия и фармация на СУ, 26 – 27 април 2016 г.

5 април 2016

Предлагам на Вашето внимание програма за деня на отворените врати във Факултета по химия и фармация на СУ „Св Климент Охридски“

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_himiya_i_farmaciya/novini/dni_na_otvorenite_vrati_v_v_fakulteta_po_himiya_i_farmaciya


Обучение на учителите по природни науки по новите учебни програми по чевекът и природата за V клас

4 април 2016

Уважаеми колеги,

Във връзка с въвеждането на новите учебни програми по човекът и природата за V клас /през учебната 2016/ 2017 г./ на 25.04.2016 г. в ЧСОУ „Дружба”, ж.к. „Обеля“ 2 ще се проведе обучение на учителите по природни науки.

Предвидени са 2 равностойни сесии – от 10:00 часа и от 14:00 часа с възможност за избор от страна на учителите в зависимост от преподавателската им заетост в училище. Необходимо да се носи на хартиен носител утвърдената учебна програма по човекът и природата за V клас, както и предварително запознаване с утвърдените ДОС за учебен план и за общообразователна подготовка.

Участие в работата ще вземе г-н Атанас Згуров, главен експерт в МОН.

Информацията за обучението е публикувана в сайта на РИО – София-град, като част от писмо с изх. № 9137-291/29.03.2016 г., в което се съдържа график на обученията по различните учебни предмети, за които се въвеждат нови учебни програми от учебната 2016/ 2017 г.

Приложение: Писмо, с изх. № 9137-291/29.03.2016 г. на РИО – София град

Ст. експерт по природни науки: Петя Иванова


Промяна в организацията и провеждането на националното състезание по химия „Тестови задачи за ученици в гимназиален етап“, 15-17 април 2016, Хисаря

31 март 2016

На вниманието на участниците в Националното състезание по ХООС „Тестови задачи за ученици в гимназиален етап“!

Официалното закриване на 18-то Национално състезание по ХООС, обявяването на резултатите и награждаването на участниците ще се състои от 12:30 на 17.04.2016 г. в СОУ „Христо Смирненски“ – гр. Хисаря.

Приложение: Актуализирана програма на Националното състезание по ХООС „Тестови задачи за ученици в гимназиален етап“


Организация и провеждане на националното състезание по химия „Тестови задачи за ученици в гимназиален етап“, 15-17 април 2016, Хисаря

25 март 2016

Резултати и класиране от подборния кръг на националното състезание по ХООС, 25.03.2016 г.

Указания за организиране и провеждане на националното състезание по ХООС „Тестови задачи за учениците в гимназиален етап“, 15-17 април 2016 г., Хисаря


Организация и провеждане на Националния кръг на олимпиадата по биология, 6-8 април 2016, Варна

23 март 2016

Окончателен протокол с допуснатите до участие в Националния кръг на олимпиадата по биология на 07-08 април 2016 г., Варна 

Capture

Указания и изисквания за организиране и провеждане на националния кръг на олимпиадата по биология, 6-8 април 2016, Варна


Участие на учениците от област София-град в Националния кръг на олимпиадата по химия,19-20 март 2016 г., Ямбол

22 март 2016

Резултатите говорят сами!

Допуснати до национален кръг 54 ученици, участвали 51. Лауреати – 4

 • Любен Бориславов – ХІІ клас, НПМГ, учител Невена Върбанова
 • Борис Борисов – ХІІ клас, НПМГ, учител Невена Върбанова
 • Яна Дикова – ХІІ клас, СМГ, учител Ивайло Ушагелов
 • Никола Тодоров – ХІІ клас, НПМГ, учител Невена Върбанова

Класиране до Х-то място:

Първа състезателна група

 • І-во място Георги Цонков – VІІ клас, СМГ, учител Борис Толев
 • ІІ-ро място Виктор Василев – VІІ клас, СМГ, учител Борис Толев
 • ІІІ-то място Мартин Василев – VІІ клас, СМГ, учител Борис Толев
 • ІV-то място Михаела Гледачева – VІІ клас, ПЧМГ, учител Татяна Димитрова
 • VІІ-мо Тодор Кюркчиев – VІІ клас, ПЧМГ, учител Татяна Димитрова

Втора състезателна група

 • ІІ-ро място Лъчезар Димитров – VІІІ клас, НПМГ, учител Антония Илиева
 • ІІІ-то място Явор Пеев – VІІІ клас, НПМГ, учител Антония Илиева
 • ІV-то място Александър Макавеев – ІХ клас, СМГ,  учител Ивайло Ушагелов
 • V-то място Валентин Веселинов- ІХ клас, СМГ,  учител Ивайло Ушагелов
 • VІ-то място Мартин Миленов – VІІІ клас, НПМГ, учител Антония Илиева
 • VІІІ-мо място Александър Стойков – ІХ клас, 91 НЕГ, учител Милена Симеонова
 • ІХ-то Кристиян Вилхемов – VІІІ клас, НПМГ, учител Антония Илиева

Трета състезателна група

 • ІІ-ро място Петър Христов – Х клас, СМГ, учител Ани Божикова
 • ІV-то място Яна Димитрова – ІХ клас, НПМГ, учител Людмила Кирилова
 • V-то място Камен Петров – ІХ клас, НПМГ, учител Людмила Кирилова
 • VІІ-мо място Илия Кичев – Х клас, СМГ, учител Ани Божикова
 • ІХ-то място Ирина Вълкова – ІХ клас, НПМГ, учител Людмила Кирилова
 • Х-то място Мина Цаковска – Х клас, СМГ, учител Ани Божикова

Четвърта състезателна група

 • І-во място Любен Бориславов – ХІІ клас, НПМГ, учител Невена Върбанова
 • ІІ-ро място Борис Борисов – ХІІ клас, НПМГ, учител Невена Върбанова
 • ІІІ-то място Кристина Костадинова – ХІ клас, НПМГ, учител Антония Илиева
 • VІ-то място Весела Механджиева – ХІ клас, НПМГ, учител Антония Илиева
 • VІІ-мо място Яна Дикова – ХІІ клас, СМГ, учител Ивайло Ушагелов
 • VІІІ-мо място Никола Тодоров – НПМГ, учител Невена Върбанова

Протокол с резултатите и класирането на участниците в 48-та Национална олимпиада по химия, 19-20 март 2016 г.

 


Допуснати до национален кръг на олимпиадата по физика, 5-6 април 2016, Ловеч

17 март 2016

Окончателен протокол с резултатите на допуснатите до участие в националния кръг на олимпиадата по физика – І възрастова група /учебно съдържание за VІІ клас/

Окончателен протокол с резултатите на допуснатите до участие в националния кръг на олимпиадата по физика – ІІ възрастова група /учебно съдържание за VІІІ клас/

Окончателен протокол с резултатите на допуснатите до участие в националния кръг на олимпиадата по физика – ІІІ възрастова група /учебно съдържание за ІХ клас/

Окончателен протокол с резултатите на допуснатите до участие в националния кръг на олимпиадата по физика – ІV възрастова група /учебно съдържание за Х-ХІІ клас/


Организация и провеждане на националния кръг по физика, 04 – 06.04.2016 г., Ловеч

Capture

Узазания за организиране и провеждане на националния кръг на олимпиадата по физика, 4-6.04.2016 г., Ловеч


Резултати и класиране на учениците от областен кръг на олимпиадата по астрономия, проведен на 26.02.2016 г. /за ІІ, ІІІ и ІV възрастови групи/. Допуснати ученици до национален кръг, 7 – 8 май, Кюстендил

16 март 2016

Протокол с резултатите и класирането на учениците от областен кръг на олимпиадата по астрономия от ІІ възрастова група /VІІ – VІІІ клас / Допуснати ученици до национален кръг

Протокол с резултатите и класирането на учениците от областен кръг на олимпиадата по астрономия от ІІІ възрастова група /ІХ – Х клас / Допуснати ученици до национален кръг

Протокол с резултатите и класирането на учениците от областен кръг на олимпиадата по астрономия от ІV възрастова група /ХІ – ХІІ клас / Допуснати ученици до национален кръг

 


Становище на националната комисия за организиране и провеждане на олимпиадата по биология

14 март 2016

До участниците в областния кръг на олимпиадата по биология!

След обобщаване на резултатите от получените протоколи от областните комисии на олимпиадата по биология, Националната комисия e констатирала, че броят на учениците с резултат над 70% от общия брой точки, предложени за участие на Национален кръг е по–малък от утвърдените в регламента квоти. Изготвен е протокол на комисията, в който е изразено становище, за участие в Националния кръг на олимпиадата по биология да се предложат за допълнително преразглеждане работите на ученици, както следва:

 • І възрастова група (учебно съдържание за 7 клас) − над 65% от общия брой точки (над 55,25 т.)
 • ІІ възрастова група (учебно съдържание за 8 клас) − над 65% от общия брой точки (над 58,5 т.)
 • ІІІ възрастова група (учебно съдържание за 9 клас) – попълнена е квотата за брой участници
 • ІV възрастова група (учебно съдържание за 10-12 клас) − над 60% от общия брой точки (над 66 т.)

За да се обезпечи анонимност при арбитриране на всички работи, преди изпращането им от регионите, ще бъдат отново засекретени.
П. Иванова – старши експерт по природни науки и екология


Ден на отворените врати във Физическия факултет на Софийски университет

12 март 2016

Програма за деня на отворените врати във Физическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София 16.04.2016 г.

Тази година учениците ще имат по-големи възможности сами да правят експерименти, дори и тези от 5-7 клас.


Резултати от общинския кръг на олимпиадата по астрономия на І възрастова група

11 март 2016

Резултати на учениците от І възрастова група /V – VІ клас/ от областния кръг на олимпиадата по астрономия, проведен на 26.02.2016 г.

Писмените работи на учениците от ІІ, ІІІ и ІV възрастови групи се проверяват от националната комисия по астрономия, след което ще бъдат публикувани на сайта на МОН, по-късно и на сайта по природни науки.


Обучение по предмета Човекът и природата

10 март 2016

Изх. № 9137 – 210/ 10.03.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ
На вниманието на учителите по природни науки и екология!

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с квалификацията на учителите по природни науки и екология на 04.04.2016 г. от 10:00 часа в Департамента за информация и усъвършенстване на учители към СУ „Св. Климент Охридски“, София, бул. Цар Борис ІІІ, № 224 ще се проведе присъствено-дистанционна квалификационна програма на тема „Организация и технология на обучението по Човекът и природата в прогимназиален етап“, която е организирана от ДИУУ към СУ „Св. Климент Охридски“.

Обучението е предназначено за учители по физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование.

Тематична рамка: анализ на учебното съдържание по Човекът и природата в прогимназиален етап; прилагане на ДОИ за учебно съдържание – учебна програма; специфични черти на учебното съдържание по ядра; технологии, методи и средства на обучение – интерактивни методи; учебен експеримент; решаване на задачи; използване на ИКТ в обучението.

Програмата завършва със защита на проект на избран тип урок.

Ръководител: доц. д-р Даниела Миткова, danielamitkova@mail.bg

За контакт и записване: доц. Даниела Миткова, 0879 994 231, danielamitkova@mail.bg, гл. ас. д-р Нели Димитрова, neli_di@gbg.bg, 0898 222 732.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


Резултати от областен кръг на олимпиада по биология – 27.02.2016 г.

Протокол с резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по биология, проведен на 27.02.2016 г.

В началото на всеки един от протоколите за съответната състезателна група се намират резултатите на ученици, чиито писмени работи след оценяването им от областната комисия не са разсекретени, а са предоставени на Националната комисия за преразглеждане и оценка. Разсекретяването им ще бъде осъществено от Националната комисия и публикувани на сайта на МОН, а след това и на сайта по природни науки.


Допуснати до национален кръг на олимпиадата по химия – 18-20.03.2016 г., Ямбол

9 март 2016

ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ ЗА ЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА 48-та ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА − 2016 г. от арбитражния преглед на писмените работи на учениците, предложени от областните комисии


Национален кръг на 48-та олимпиада по химия

2 март 2016

Указания за организиране и провеждане на националния кръг /ІІІ/ на олимпиадата по ХООС, 18.03. – 20.03.2016 г., Ямбол


Подборен кръг за Националното състезание по химия 25.03.2016 г.

1 март 2016

Изх. 9137 – 183/ 01.03.2016 г.
ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заповед № РД 09 – 1418/ 02.10.2015 год. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2015/2016 година и регламента за организиране и провеждане на Националното състезание по ХООС „Тестови задачи за ученици в гимназиален етап“ за 2015/ 2016 год. Ви уведомявам следното:

Подборният /контролен/ кръг за Националното състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за ученици в гимназиалния етап“ ще се проведе на 25 март 2016 год.

Място на провеждане: Факултет по химия и фармация на Софийски университет, бул. „Джеймс Баучър“ 1 , зала 130. Начало на състезанието: 14:00 часа. Продължителност: 2 астрономически часа

За участие в националното състезание се допускат ученици, които през настоящата учебна година се обучават в гимназиалния етап на средната образователна степен. От всяка област се допускат до 14 ученици. Шестима от тях участват освен в индивидуалното класиране, и в отборното класиране. Съставът на отборите се формира от експерта по природни науки и екология в РИО по ред и критерии, определени от него. На НПМГ „Акад. Л. Чакалов“ се дава възможност за самостоятелно участие: индивидуално участват всички допуснати ученици и 6 от тях формират отбора на НПМГ. При равни резултати в състезанието предимство за участие имат ученици от последния гимназиален етап, тъй като учебното съдържание обхваща всички класове и резултатите от състезанието се вземат предвид от редица висши училища в кандидатстудентската кампания /по решение на съответното висше училище за съответната учебна година/.

В националното състезание се решава тест от 50 задачи, които са разпределени в две части: Част І включва 35 задачи с избираем отговор; Част ІІ – 15 задачи със свободен отговор. При решаването им се изисква добавяне на кратък текст, изписване на химични формули, уравнения, а също и изчисления. Задачите включват учебно съдържание от учебните програми по химия и опазване на околната среда – 7 – 12 клас, включително изчислителни задачи.

Подборният кръг включва решаване на 30 задачи от същите два типа – 25 от тях с избираем отговор и 5 с отворен отговор.

По време на състезанието ученикът може да използва периодична таблица /система/, таблица за разтворимост, ред на електроотрицателност и ред на относителната активност. Тези пособия са едни и същи за всеки ученик и се предоставят в деня на състезанието със състезателните задачи. Разрешава се използването на собствен калкулатор с основни математически дейности, без допълнителни функции.

За участие в подборния кръг на състезанието, провеждащо се на територията на град София, е необходимо в срок до 21.03.2016 год. да изпратите на имейл ivanova_petja@abv.bg заявки по образец. Заявките се изпращат в Excel и са в несканиран вид. Моля да ползвате приложените образци на заявки в сайта по „Природни науки“ www.prirodninauki.bg, в категорията „Образци на документи“.

Участниците в състезанието трябва да се явят във Факултета по химия и фармация на Софийския университет в 13:30 часа на 25.03.2016 год.

Съставът на отборите от област София-град, както и останалите участници, допуснати да участват в състезанието, ще бъдат публикувани на сайта на РИО – София-град. и сайта по природни науки www.prirodninauki.bg.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО-СОФИЯ-ГРАД
СВЕТЛА ДИМИТРОВА НАЧАЛНИК НА РИО-СОФИЯ-ГРАД
/Заповед№ РД 10-96/ 12.02.2016 г. на министъра на образованието/


Протоколи с резултатите на учениците от областни кръгове на олимпиади

23 февруари 2016

Протокол с резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по физика, проведен на 14.02.2016 г.

Протокол с резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по химия, проведен на 13.02.2016 г.

В началото на всеки един от протоколите за съответната състезателна група се намират резултатите на ученици, чиито писмени работи след оценяването им от областната комисия не са разсекретени, а са предоставени на Националните комисии за преразглеждане и оценка. Разсекретяването им ще бъде осъществено от Националните комисии и публикувани на сайта на МОН, а след това и на сайта по природни науки.

 

 


Втори конкурс за изработване на модели по биология – 24.04.2016 г.

22 февруари 2016

Изх. 9137 – 142/ 18.02.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

CaptureНа 24.04.2016 год. от 9:00 до 14:00 часа в сградата на 119 СОУ „Михаил Арнаудов“ за втора поредна година ще се проведе конкурсът за изработване на модели на обекти, явления и процеси „Биологията интересна и достъпна“.

Тема на конкурса за учебната 2015/ 2016 г: „Храненето – основен жизнен процес на биологичните системи”.

Организатори на конкурса са РИО – София-град и Регионален методичен съвет по биология.

Желателно е подаването на заявките за участие да се извърши до 21.04.2016 г. на електронeн адрес: biomodel@abv.bg

На 21 и 22 април 2016 г. от 9:00 до 17:30 часа ще се извършва приемане на готовите материали за участие в конкурса – в сградата на 119 СОУ „Михаил Арнаудов“, кв. „Изгрев“, ул. „Латинка“ № 11.

На 24 април 2016 г. от 9:00 до 14:00 часа – провеждане на конкурса, който включва представяне, устни презентации и награждаване на победителите. Участниците с модели, моля да се явяват в сградата на 119 СОУ от 8:30 часа, за да могат да подготвят тяхното представяне.

Приложение:
1. Регламент на конкурса
2. Методически насоки за процеса на моделиране
3. Заявка за участие в конкурса биологията итересна и достъпна

Моля, запознайте учителите по биология и здравно образование с настоящото писмо.

ВАНЯ КАСТРЕВА НАЧАЛНИК НА РИО
СВЕТЛА ДИМИТРОВА НАЧАЛНИК НА РИО-СОФИЯ-град /Зап.№РД10-96/12.02.2016 г. на министъра на образованието/


Пролетно състезание по физика 11 – 13 март 2016 г.

10 февруари 2016

Указания за организиране и провеждане на пролетното национално състезание по физика на 11 – 13 март 2016 г. Бургас


4-та олимпиада по експериментална физика „Ден на светлината“ 23.04.2016 г. ФФ на СУ „Св. Климент Охридски“

Изх. № 9137 – 1158 09.02.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 23.04.2016 год. в аудитория А 209 във Физически факултет на Софийски университет, бул. «Джеймс Баучер» 5 ще се проведе 4-та олимпиада по ескспериментална физика.

Начало на олимпиадата: 10:00 часа. Продължителност: 4 астрономически часа. Организатор на олимпиадата е Софийски клон на Съюза на физиците със съдействието на Физически факултет на СУ «Св. Климент Охридски» и РИО – София-град. Съорганизатор е Дружеството на физиците на република Македония, клон Струмица.

Според регламента на олимпиадата учениците се състезават в 3 категории:
S – ученици от VІІ и VІІІ клас
M – ученици от ІХ и Х клас
L – ученици от ХІ и ХІІ клас
• в състезанието участват и студенти, които ще се състезават в отделна категория – XL
Участниците работят индивидуално върху една и съща експериментална задача, като експерименталните постановки се осигуряват от организаторите.

Регистрацията за участие в олимпиадата се извършва само по електронен път. Крайният срок за регистриране е 31 март 2016 г.

За текущи промени в програмата следете сайта на Софийски клон на физиците в България http://bgphysics.eu
Приложено Ви предоставям регламент и програма на състезанието.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО:


Организация на общинския кръг на олимпиадата по астрономия на 26.02.2016г.

29 януари 2016

Изх. № 9237 – 59/ 25.01.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заповед № РД 09 – 1418/ 02.09.2015. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2015/ 2016год., регламентът на олимпиадата по астрономия и заповед № РД 28-32/ 12.10.2015 год. на Началника на РИО – София-град, Ви уведомявам:
Областният кръг на олимпиадата по астрономия ще се проведе на 26.02.2016 год.Начало на олимпиадата: 14:00 часа. Продължителност: 4 астрономически часа за всички възрастови групи.

До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, които имат оценка най-малко половината от максималния брой точки, т.е. най-малко 30 точки.

!!! Напомняме Ви, че всеки ученик попада във възрастова група според класа, в който се обучава през настоящата учебна година, независимо от изучаваното учебно съдържание по природни науки.

Домакин на олимпиадата е 10. СОУ „Теодор Траянов”, район „Младост-1”, ул. „Методи Андонов ” № 1 /до метростанция Младост 1/. Директор на училището: Нели Филипова. Телефон за връзка с училището: 0884801642 – директор, 8747178 – канцелария. Електронен адрес: tt10sou@abv.bg
Маршрути до училището: метро, автобуси № 306, № 111, № 4, № 314 спирка „Младост 1 и 88; толей №5.

Директорът на училището, чиито ученици ще се явят на областния кръг на олимпиадата независимо от броя им със заповед назначава учител придружител в деня на провеждането. Придружителите и участниците се явят в училището домакин до 13:20 часа и заемат работните си места до 13:40 часа.

Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и бележник.

Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи – моливи и други пособия (линия, пергел, транспортир).

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
ННАЧАЛНИК НА РИО:


Допуснати до областните кръгове на олимпиадите по природни науки

27 януари 2016

Организация на областния кръг на олимпиадата по физика на 14.02.2016 г.

25 януари 2016

Изх. 9137 – 58/ 25.01.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заповед № РД 09 – 1418/ 02.09.2015 год. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2015/ 2016 год., регламентът на олимпиадата по физика и заповед № РД 28-32/ 12.10.2015 год. на Началника на РИО – София-град Ви, уведомявам:
Областният кръг на олимпиадата по физика ще се проведе на 14.02.2016 год. от 14:00 часа. Продължителност 4 астрономически часа за всички възрастови групи. До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, получили минимален брой точки – 20.

Домакин на олимпиадата е ІІ Английска езикова гимназия „Томас Джеферсън”, район „Триадица”, ж.к. „Стрелбище“, ул. „Траянова врата” 26 /входът е откъм ул. „Твърдишки проход“.

Директор на училището: Емилия Цветанова Лазарова

Телефони за връзка с училището: 028221019 – пом. директор; 028283679 – канцелария.

Електронен адрес: 2els.bg@gmail.com
Директорът на училището, чиито ученици ще се явят на областния кръг на олимпиадата – независимо от броя на учениците – със заповед назначава: учител придружител в деня на провеждането; квестор – учител, специалист по друг предмет. Имената на квестора незабавно да бъдат съобщени на директора на училището домакин по телефона или на електронния му адрес.

Квесторите имат следните задължения:
• да се явят в училището домакин на 14.02.2016 год. не по-късно от 12:50 часа
• да заемат местата си по зали след проведен инструктаж от страна на директора
• да осъществят инструктаж на учениците
• да предадат на директора на училището домакин пликовете със състезателни материали.

Придружителите и участниците се явят в училището домакин до 13:20 часа и заемат работните си места до 13:40 часа. Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и бележник.
Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи – моливи и други пособия (линия, пергел, транспортир).
ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО:


Организация на областния кръг на олимпиадата по химия на 13.02.2016 г.

Изх. № 9137 – 57/ 25.01.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заповед № РД 09 – 1418/02.10.2015 год. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2015/2016 г., регламентът на олимпиадата по химия и опазване на околната среда и заповед № РД 28-32/12.10.2015 год. на началника на РИО – София-град, Ви уведомявам:

Областният кръг на олимпиадата по химия ще се проведе на 13.02.2016 год. от 14:00 часа. Продължителност 4 астрономически часа за всички възрастови групи. До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, получили минимален брой точки – 75.

Домакин на олимпиада е 22 СОУ „Г. С. Раковски“, район „Триадица”, бул. „Витоша” № 134.

Директор на училището: Емилия Станимирова Михайлова

Телефони на училището: 02 052 09 51; 02 952 08 65; 02 952 21 18

Директорът на училището, чиито ученици ще се явят на областния кръг на олимпиадата – независимо от броя на учениците – със заповед назначава: учител придружител в деня на провеждането; квестор – учител, специалист по друг предмет. Имената на квестора незабавно да бъдат съобщени на директора на училището домакин по телефона или на електронния му адрес: rakovski22sou@abv.bg.
Квесторите имат следните задължения:
• да се явят в училището домакин на 13.02.2016 год. не по-късно от 12:50 часа
• да заемат местата си по зали след проведен инструктаж от страна на директора
• да осъществят инструктаж на учениците
• да предадат на директора на училището домакин пликовете със състезателни материали.

Придружителите и участниците да се явят в училищата домакини до 13:20 часа. Учениците трябва да заемат работните си места не по-късно от 13:40 часа. Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и бележник.
Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи – моливи и други пособия (линия, пергел, транспортир).

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


Неточност в задача от ІІ група в общинския кръг на олимпиадата по ХООС

На вниманието на учителите по химия и опазване на околната среда!

Уважаеми колеги,
В теста за втора състезателна група от общинския кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда в задача 10 за верни отговори да се приемат едновременно дистрактори – В и Г.

Моля да ме извините за създаденото неудобство!

Старши експерт по природни науки П. Иванова


Общински кръг на олимпиадата по химия 23.02.2016 г.

22 януари 2016

Уважаеми колеги,

Моля ползвайте приложените в този сайт, в рубриката „Образци на документи“, образци на протоколи за общшнски кръг на олимпиада по химия. Попълнените протоколи в Excel за допуснати ученици до областен кръг изпращайте веднага на електронен адрес: ivanova_petja@abv.bg.

Благодаря!  Петя Иванова – старши експерт по природни науки и екология

 


Организация на областния кръг на олимпиадата по биология на 27.02.2016 г.

20 януари 2016

Изх. № 0137 – 50/ 20.01.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заповед № РД 09–1418/ 02.10.2015 год. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2015/ 2016 год., регламента на олимпиадата по биология и здравно образование и заповед № РД 28-32/12.10.2015 год. на Началника на РИО – София-град, Ви уведомявам следното:

Областният кръг на олимпиадата по биология ще се проведе на 27.02.2016год. Начало: 9:00 часа. Продължителност: 4 астрономически часа за всички класове. До участие в областния кръг са допуснати ученици, получили минимален брой точки, както следва:

 • за първа възрастова група /учебно съдържание VІІ клас/ – 87 точки;
 • за втора възрастова група /учебно съдържание VІІІ клас/- 87 точки;
 • за трета възрастова група /учебно съдържание ІХ клас/ – 93 точки;
 • за четвърта възрастова група /учебно съдържание ІХ и Х клас/ – 93 точки.

Sofia - NPMG - 2.jpgДомакин на олимпиадата е: НПМГ “Акад. Любомир Чакалов”, район Лозенец, ул.“Бигла” № 52.

Телефони за връзка с училището: 028628363; 028622966

Електронен адрес: npmg_sofia@abv.bg

Директор на училището: Иванка Генова

Директорът на училището, чиито ученици ще се явят на областния кръг на олимпиадата – независимо от броя на учениците – със заповед назначава: учител придружител в деня на провеждането; квестор – учител, специалист по друг предмет. Имената на квестора незабавно да бъдат съобщени на директора на училището домакин по телефона или на електронния му адрес до 18.02.2016 год.

Квесторите имат следните задължения:

 • да се явят в училището домакин на 27.02.2016 год. не по-късно от 7:50 часа
 • да заемат местата си по зали след проведен инструктаж от страна на директора
 • да осъществят инструктаж на учениците
 • да предадат на директора на училището домакин пликовете със състезателни материали.

Придружителите и участниците да се явят в училището домакин до 08:20 часа. Учениците трябва да заемат работните си места не по-късно от 08:40 часа.

Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и бележник.

Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи – моливи и други пособия.
Приложения:
1. Протокол с резултатите на всички ученици допуснати до областен кръг на олимпиада по биология
2. Статистика на общински кръг на олимпиадата по биология 2016 г.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


Закриване на международната година на светлината

Уважаеми дами и господа,
От името на Националният организационен комитет, в качеството си на негов председател, имам удоволствието да Ви поканя да уважите с присъствието си Тържественото събрание за закриване на Международната година на светлината в България, което ще се състои на  22.01.2016 г. от 15 часа в Големия салон на БАН.
В прикачения файл прилагаме отделно програмата на Тържественото събрание.
АКАД. СТЕФАН ВОДЕНИЧАРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ


Общински кръг на олимпиада по астрономия, 15.01.2016 г.

18 януари 2016

Уважаеми колеги,

При проверката на писмените работи трябва да се има предвид, че задачите често позволяват по няколко, понякога съвсем различни подходи за решаване. Те могат силно да се различават от официалните решения, дадени от авторите, и въпреки това също да са верни. Това изисква доста по-голямо внимание при проверката и оценяването.

В авторските решения са включени подробни обяснения за улеснение на проверяващите учители, като разбира се такъв стил на излагане на решенията не би трябвало да се очаква от учениците. Текстовете от решенията, дадени в курсив, съдържат разсъждения и обяснения, които са само за допълнителна информация и не се изискват от учениците.

Решението на всяка задача се оценява с максимален брой от 10 точки. Освен тях, в някои случаи могат да се присъждат и до две допълнителни точки за награда, когато: решението съдържа особено оригинална идея, която е вярна и правилно използвана; в решението е отчетен фактор, чието отчитане не се изисква в официалното решение (за да се улесни задачата), но по принцип е достатъчно основателно.

Точките за награда могат да се дават и когато останалата част на решението не се оценява с максималния брой точки.

Помощ при проверката на писмените работи учителите могат да получат от експерта по природни науки П. Иванова, който ще се свърже за консултация с националната комисия на олимпиадата.

При оценяването на всяка една задача се спазва следното: при разлика в оценяването до две точки (включително) между двамата проверители крайната оценка е средно-аритметично от точките на двамата проверители. При разлика между двамата проверители повече от две точки, задачата се преразглежда от двамата проверители заедно.

Моля, ползвайте приложените в този сайт, в рубриката „Образци на документи“, образци на протоколи за общшнски кръг на олимпиада по  астрономия. Попълнените протоколи за допуснати ученици до областен кръг изпращайте веднага на електронен адрес: ivanova_petja@abv.bg.

                                                                                         Петя Иванова – старши експерт по природни науки


Общински кръг на олимпиадата по физика 16.01.2016 г.

15 януари 2016

Уважаеми колеги,

Моля ползвайте приложените в този сайт, в рубриката „Образци на документи“, образци на протоколи за общшнски кръг на олимпиада по физика. Попълнените протоколи за допуснати ученици до областен кръг изпращайте веднага на електронен адрес: ivanova_petja@abv.bg.

Благодаря!  Петя Иванова – старши експерт по природни науки и екология


Общински кръг на олимпиадата по биология 10.01.2016 г.

8 януари 2016

 Уважаеми колеги,

Моля ползвайте приложените в този сайт, в рубриката „Образци на документи“, образци на протоколи за общшнски кръг на олимпиада по биология. Попълнените протоколи за допуснати ученици до областен кръг изпращайте веднага на електронен адрес: ivanova_petja@abv.bg.

Благодаря!  Петя Иванова – старши експерт по природни науки и екология

 


Национално състезание „Турнир на младите физици“ Благоевград 2016 г.

7 януари 2016

Изх. № 37 – 16/ 07.01.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на заповед № РД–09–1418/ 02.10.2015 г., и заповед РД–09–1712/ 19.11.2015 г. на министъра на образованието и науката, на 5, 6 и 7 февруари 2016 година в град Благоевград ще се проведе националното състезание „Турнир на младите физици“.
Организатори на състезанието са Министерството на образованието и науката, Регионалният инспекторат по образованието – Благоевград. Съорганизатор e Езикова гимназия «Акад. Людмил Стоянов», гр. Благоевград.
Съгласно регламента за организиране и провеждане, в състезанието участват ученици от IX до XII клас. Ръководители на отборите са учители по физика и астрономия и експерти от РИО. Учениците трябва да носят документ за самоличност. Средствата за командировка на ученици и ръководители на отбори се осигуряват от училища, общини и спонсори.
Организаторите предлагат настаняване в хотелите „Monte Cristo» и «Феникс». Цената на една нощувка с включена закуска и вечеря е 30 лв. на човек. Настаняването в хотелите се осъществява от домакините и не трябва да се прави резервация от участниците. При настаняване ръководителите на отборите трябва да представят списък с трите имена на учениците, ЕГН и данни по лична карта (при над 16 години). Очакваме всички отбори да се настанят в хотелите най-късно до 16.30 часа на 05.02.2016 г. За издаване на фактура е необходимо на рецепцията на хотела да бъдат предоставени нужните данни.
Регистрацията на участниците ще се осъществи на 5 февруари във фоайето на хотел „Monte Cristo” – Благоевград, от 12.00 часа до 17.00 часа. При регистрацията ръководителите на отборите е необходимо да представят окончателен списък с трите имена на учениците, училище, населено място и област.
Откриването на състезанието ще се проведе в зала „22-ри септември“ на община Благоевград от 17.30 часа. Техническата конференция за ръководителите ще бъде в същата зала. Училище домакин на състезателните физични битки е ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“, гр. Благоевград.
Заявки за участие по приложения образец се изпращат до 14 януари 2016 год. на e-mаil – ivanova_petja@abv.bg. Експертът по природни науки и екология изготвя обобщена заявка за областта и я изпраща в РИО – Благоевград.
За допълнителна информация по организацията на състезанието се обръщайте към госпожа Солачка, старши експерт по природни науки и екология – сл. телефон: 073/885271 и GSM 0898 646032.

Приложение:
1. Програма на състезанието
2. Информация за предложените хотели за нощувка
3. Меню за вечеря на учениците
4. Примерни менюта за вечеря в ресторанта на „Mfnte Cristo“
5. Заявка за участие в състезанието

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО


Зимна лектория „Физика в медицината“ 2016

6 януари 2016

Изх. 9137 – 12/ 06.01.2016 г.                                                                                                                                ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

На вниманието на учителите по природни науки!

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с квалификацията на учителите по природни науки Ви информирам за предстоящата

ЗИМНА ЛЕКТОРИЯ “ФИЗИКАТА В МЕДИЦИНАТА” 2016

 • 29.01.2016 (петък)
  13:00 – 14:30 Д-р Рая Грозданова – Термографията в общата дентална медицина
  15:00 – 16:30 Д-р Десислава Костова-Лефтерова – Оптимизация на рентгенови изследвания в педиатрията
 • 30.01.2016 (събота)
  9:00 – 10:00 Доц. Симона Аврамова – Чолакова – Технически новости в ренгенологията и тяхното влияние върху облъчването на пациентите.
  11:00 – 12:00 Доц. Михаил Михов – Магнетизъм и медицина

Място на лекторията
Национален център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ), сграда № 7 в двора на Военно-медицинска академия. Влиза се само от входа за автомобили между Александровска болница и Стоматологичния факултет. Учебната зала е на втори етаж, в края на дългия коридор, вляво.

Capture

Моля да уведомите учителите по природни науки от повереното Ви училище и да съдействате за тяхното присъствие.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


Указания за организиране и провеждане на общинските кръгове на олимпиадите по природни науки – учебна 2015/ 2016 г.

26 ноември 2015

Указание за организиране и провеждане на общинския кръг на олимпиадата по биология

Указание за организиране и провеждане на общинския кръг на олимпиадата по астрономия

Указание за организиране и провеждане на общинския кръг на олимпиадата по физика

Указание за организиране и провеждане на общинския кръг на олимпиадата по ХООС


Пореден успех на ученици от гр. София в състезание по природни науки

25 ноември 2015

DSC06469-1
Марко Иванов от 9 клас на ПЧМГ и Енрико Горанов от 10 клас на НПМГ представиха гр. София в VІІІ Национално състезание по ключови компетентности по природни науки, което се проведе в гр. Ямбол от 20 до 22.11.2015г. В състезанието участваха ученици от цялата страна, разпределени в отбори на случаен принцип. И двамата ученици показаха задълбочени познания в областта на природни науки и допринесоха в максимална степен за класирането на призови места на отборите си. Отборът на Марко завоюва сребърни медали, а на Енрико – бронзови.


Писмо от председателя на Националната комисия на олимпиадата по физика до участниците в олимпиадата

Уважаеми колеги,

Националната комисия за организиране и провеждане на олимпиадата по физика взе решение през учебната 2015–2016 г. да бъде възстановен форматът на Националния кръг на олимпиадата по физика за възрастова група 10.–12. клас такъв, какъвто беше преди 2009 г. Това означава, че на втория ден от олимпиадата (т. нар. подборен кръг) двадесетте ученици, първенци от първия ден, ще работят върху две експериментални задачи, за всяка от които се предвижда времетраене от 2,5 астрономически часа. Десетте ученици, влизащи в разширения отбор за Международната олимпиада по физика, ще се определят според общия им резултат от двата състезателни дни. Както досега, лауреатите на олимпиадата ще бъдат обявявани както след приключване на първия състезателен ден (теоретичния кръг), така и след приключване на втория състезателен ден.
Тази промяна се налага поради следните причини:
1. Форматът на олимпиадата в периода 2010–2015 г. подценяваше експеримента като критерий за участие в разширения отбор. Това на свой ред демотивираше кандидатите за отбора да работят по-сериозно върху своята експериментална подготовка.
2. Решаването в един ден едновременно на трудни теоретични задачи и на експериментална задача е изключително натоварващо физически и психически за учениците. Така те не могат да разкрият пълните си възможности нито в теорията, нито в експеримента.
3. Форматът само с една експериментална задача беше наложен не поради целесъобразност, а поради оттеглянето от олимпиадите по физика на преподаватели, традиционно подготвяли експерименталните задачи. В момента Физическият факултет на СУ „Св. Климент Охридски” разполага с млади и добре подготвени преподаватели, които с желание се включиха в изработването на експерименталните установки.
4. Амбицията на Националната комисия е в близко време да бъдат включени елементи от експериментални задачи и в темите за другите възрастови групи. Надяваме се, че по този начин ще се засили интересът към физиката както сред учениците, така и сред кандидат-студентите.
Възстановяването на стария формат на олимпиадата изисква и промени в програмата за Националния кръг, по-специално включването на теоретични теми, имащи по-пряко отношение към експеримента и практическите приложения на физиката. От друга страна, за да не бъдат претоварвани учениците и техните учители при подготовката за Националния кръг, от програмата са изключени теми, нямащи пряко отношение към формиране на навици за решаване на физични задачи и към изграждането на физически мироглед.
В тази връзка са добавени следните нови теми в програмата за възрастова група 10.–12. клас:
16. Променлив електричен ток
• Капацитивно и индуктивно съпротивление. Фазова разлика между тока и напрежението за кондензатор и индуктивност
• Резонанс в електрически трептящ кръг
17. Закон за хармоничното трептене
• Амплитуда, фаза и кръгова честота на хармонично трептене
• Определяне на честотата на трептене на прости механични системи
18. Интерференция на светлина
• Оптичен път
• Условие за максимум и минимум при двулъчева интерференция
Интерференция от плоскопаралена пластинка
В същото време отпадат следните теми от досегашната програма:
– към Тема 8. Идеален газ – осмотично налягане
– към Тема 10. Молекулно-кинетична теория на идеален газ – средна дължина на свободен пробег
– към Тема 14. Фази и фазови преходи – критична температура
– към Тема 15. Твърди тела – еластични и пластични деформации
Включването на нови теми към програмата няма да бъде свързано с повишаване на трудноста на задачите в сравнение с досегашната трудност на теоретичните задачи от първия ден на олимпиадата. В частност, няма да бъдат включвани теоретични методи и елементи от висшата математика, присъствали досега в теоретичните задачи от втория ден. Очакваното ниво на задачите ще бъде близко до това на Областния кръг на олимпиадата по физика, но задачите ще са върху по-обширен учебен материал, обхващащ теми от профилираната подготовка. Задачи от програмата на Международната олимпиада по физика ще бъдат предлагани на специалните теми на двете национални състезания по физика, както и при окончателната подготовка на разширения отбор.

София, Председател на Националната комисия:
04.10.2015 г. доц. д-р Виктор Иванов


Регламент и задачи за Националното състезание „Турнир на младите физици“

24 ноември 2015

Задачи за националното състезание „Турнир на младите физици“ 2015/ 2016 г.

Регламент за организиране и провеждане на Националното състезание „Турнир на младите физици“ 2015/ 2016 г.


Есенна среща на софийските учители по физика събота 5 декември 2015 г.

Уважаеми колеги,
Тази година традиционната Среща на софийските учители по физика ще се проведе от 10:00-14:00 на 5.12.2015 г. в аудитория В44 на Физически факултет, бул. Дж.  Баучър 5. Ако желаете да изнесете доклад от 20 мин. моля изпратете заглавието на PhysicsDevices@bgphysics.eu, за да бъде включен в програмата, която в момента се изготвя. Посочете също така и темите които бихте желали да се дискутират на срещата и вашите идеи за дейност на Съюза на физиците в България в подкрепа на средното образование по физика. Нека подчертаем това е среща на действащи учители по физика, а не на университетски преподаватели или научни сътрудници имащи интерес към средното образование.
Ръководство на Софийски клон на Съюза на физиците в България


100 ученици от Столични училища взеха участие в Есенното Национално състезание по физика

23 ноември 2015

За пореден път ученици от Столични училища взеха участие в най-демократичното състезание по природни науки -Есенно Национално състезание по физика, проведено във В. Търново на 14 и 15 ноември 2015 г. В състезанието се включиха ученици от ПЧМГ, СМГ, НПМГ, АК, І АЕГ, 73 СОУ, Дарби колеж и 104 ОУ, които премериха сили с още 265 участници от цялата страна.

P1330353-1Най-достойно се представиха:
Възрастова група 7 клас: Отборно – ІІІ-то място – СМГ
•Тодор Кюркчиев – ІІІ-то място, ПЧМГ, учител Н. Каравасилев

Възрастова група 8 клас: Отборно – І-во място – ПЧМГ, ІІ-ро място, СМГ
• Владимира Иринчева – І-во място, ПЧМГ, учител Н. Каравасилев
• Пламен Тодоров – ІІ-ро място, СМГ, учител Илиян Илиев
• Марко  Иванов – ІІІ-то място, ПЧМГ, учител Н. Каравасилев

Възрастова група 9 клас: Отборното – ІІІ-то място, СМГ

Възрастова група 10 клас: Отборно класиране: ІІ място – СМГ, ІІІ-то място – АК
• Александър Томов Стоилов – І-во място, СМГ, учител С. Бахчеванов
• Христо Георгиев Папазов – ІІІ-то място, АК, учител Красимира Чакърова

Възрастова група 11-12 клас: Отборно класиране: ІІ-ро място – СМГ
• Антони Кирилов Кирилов – ІІІ-то място, АК, учител Ваня Ангелова

Специална тема:
• Александър Александров Щедрицки – І-во място, СМГ, учители И. Илиев, Н.Каравасилев
• Светлин Петков Тотев – ІІ-ро място, СМГ, учители И. Илиев, Н. Каравасилев
• Никола Иванов Пулев – ІІІ-то мястяо, СМГ, учител Илиян Илиев


44-та Национална конференция по физика

Изх 9137 – 776/ 23.11.2015 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам Първото съобщение за 44-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА на тема: „НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ”, 7 – 10 април 2016 г., Ямбол.
Приложение: съгласно текста

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


Цикъл от лекции по история на физиката

16 ноември 2015

В рамките на Климентовите дни в Софийския университет “Св. Климент Охридски” ще се проведе цикъл от лекции по история на физиката със следната програма:

 • 19 ноември 2015 год, четвъртък, 16.00 часа, зала А 315 на Физическия факултет:

гл. ас. Ева Божурова – “Алхазен и средновековната оптика”
Проф. Веселин Страшилов – “Френел и вълновата оптика”
Проф. Иван Лалов” – “Максуел и първото “Велико обединение” във физиката”

 • 23 ноември 2015 год, понеделник, 16.00 часа, зала А 315 на Физическия факултет:

проф. Стойчо Язаджиев – “100 години Обща теория на относителността”
гл. ас. Владислав Божилов – “Реликтовото лъчение и неговото място в космологията на 20 и 21 век”

Поканват се всички интересуващи се


Електронно базирано оценяване на ДЗИ

10 ноември 2015

Изх. № 9137-737/ 09.11.2015 г.
ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СОУ И ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР
Във връзка с писмо № 9105-323/ 08.10.2015 г. на МОН относно организиране на обучение за електронно базираното оценяване на ДЗИ и писмо № 9137-680/ 16.10.2015 г. Ви уведомявам, следното:
Към настоящия момент учителите, подали заявка за участие в обучението, са получили на електронните си адреси две съобщения. В едното съобщение са получили потребителско име и парола за регистрация в портала за електронно оценяване. Във второто съобщение в прикачени файлове са им подадени инструкции. Целта е в базата данни за оценители на ДЗИ да попаднат учители с реална компютърна грамотност като условие за успешно осъществяване на електронно базираното оценяване в реални условия.
По наша информация все още има учители, които не са се регистрирали. Моля да ги подканите да го направят.
В МОН и в РИО – София-град постъпват въпроси възможно ли е учители, които са пропуснали да заявят желанието си да се обучат за оценители, да се регистрират и да преминат обучение. Моля да ги информирате, че могат да сторят това, като изпратят съобщение на електронен адрес maturi@psit.bg и да изпълнят дадените им инструкции.
Обучението за електронно базирано оценяване ще се проведе в залата на 18. СОУ на 18 ноември 2015 г. – за всички учители по БЕЛ, а на 19 ноември 2015 г. – учителите по всички останали предмети. Начало на сутрешната сесия – 9.00 часа, а на следобедната – 14.30 ч. и в двата дни. Моля да се спазва заявеното време за обучение.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


Обучение по биология и химия

Изх. № 9137 – 743/ 10.11.2015 г.
ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с квалификацията на учителите по природни науки:

• на 20.11.2015 г. от 13:30 ч до 18:00 часа и 21.11.2015 г. 9:00 часа до 14:00 часа ще се проведе обучение по предмета биология и здравно образование на тема „Изработване на експертна оценка на тестови задачи с изборен отговор по биология и здравно образование“. Обучител: старши експерт по биология Светла Буковска от ЦКОКУО.

• на 27.11.2015 г. от 13:30 ч до 18:00 часа и 28.11.2015 г. 9:00 часа до 14:00 часа ще се проведе обучение по предмета химия и опазване на околната среда на тема „Изработване на експертна оценка на тестови задачи с изборен отговор по химия и опазване на околната среда“. Обучител: главен експерт по химия и опазване на околната среда Галя Шуманова от ЦКОКУО.

Продължителност на обученията по 12 часа.

Място на провеждане: НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“.

Участието в обученията ще се извършва след изпращане на попълнена заявка по образец. Заявка следва да се изпрати на електронен адрес: ivanova_petja@abv.bg до 16.11.2015 г.до 17:30 часа.
Обученията са без такси за участие. На участниците ще бъдат раздадени сертификати.

Приложение: Заявка за участие

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


Почина доц. д-р Светла Евтимова

6 ноември 2015

Почина доц. д-р Светла Евтимова – дългогодишен преподавател в Катедра Методика на обучението по биология в Биологическия факултет на Софийски университет!

В периода 1999 – 2008 година е ръководител на Катедра Методика на обучението по биология при Биологическия факултет на СУ „Св.Кл.Охридски“.
Дългогодишен член на националната комисия на олимпиадата по биология и председател на националната комисия на национално състезание по биология от 2001 до 2009 година.
Автор на повече от 150 труда – книги, учебници, помагала, сборници и статии в областта на методиката на обучението по биология, тестологията, диагностиката, здравното образование, извънкласната дейност по биология.
Капацитет в областта на методиката на обучението по биология, всеотдаен учен и човек, доц. Евтимова създаде поколение от знаещи и можещи учители, на които помагаше до края на своя творчески и житейски път. Незабравими за нас учителите ще останат семинарите и обученията проведени с забележителния учен и човек доц. д-р Светла Евтимова.

Поклон пред паметта й!
Поклонението ще се извърши на 07.11.2015 год. от 14:00 часа в църквата „Св. София“, ул. „Париж“ 2.


Проект на програма по човекът и природата за 5 клас, публикувана в сайта на МОН на 03.11.2015 г.

4 ноември 2015

Проект на учебна програма по човекът и природата за 5 клас

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми по общообразователните учебни предмети за І и за V клас могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: a.tringov@mon.bg до 3 декември 2015 г. (включително).


1 ноември – Ден на народните будители

31 октомври 2015

Честит 1 ноември – Ден на българските будители!

Да си спомним и почетем делата на великите български възрожденци, книжовници и просветители!

Ст. експерт по природни науки П. Иванова


Проекти на наредба за общообразователна подготовка и изисквания за резултатите от обучението по предметите ЧП, ФА, БЗО и ХООС

28 октомври 2015

Проект на наредба за общообразователна подготовка

Приложения

Бележки, становища и предложения по проекта на наредбата могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: a.tringov@mon.bg до 09 ноември 2015 г.


Проекти на учебни планове

Проект на наредба за учебния план

Приложенияриложения

Бележки, становища и предложения по проекта на наредбата могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: s.kantcheva@mon.bg до 09 ноември 2015 г.


VІІІ Национално състезание за ключови компетентности по природни науки 2015 г. Ямбол

27 октомври 2015

Указания за участие в Националното състезание за ключови компетентности по природни науки 21-22.11.2015 Ямбол


Български ученик е абсолютен първенец на Международната олимпиада по астрономия

25 октомври 2015

Наши ученици завоюваха един златен, два сребърни и един бронзов медал на Международната олимпиада по астрономия, проведена в Русия.

IMG_5395-1От 16-ти до 22-ри октомври в Казанския Федерален Университет, вторият най-стар университет на територията на Русия, се проведе XX-тата юбилейна Международна олимпиада по астрономия, в която се включиха 62 ученици от 13 страни от Европа и Азия. България бе представена от седем участници, които завоюваха четири медала:
Стефан Иванов – ученик в 9-ти клас в ПМГ „Акад. Никола Обрешков“, гр. Бургас – златен медал и диплом за най-добър резултат на цялата олимпиада!
Бойко Борисов и Георги Александров – ученици в 9-ти клас в СМГ „Паисий Хилендарски“, София – сребърни медали
Петър Димитров – ученик в 9-ти клас в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ – бронзов медал.
На останалите трима участници от нашата страна – Владимира Иринчева от ПЧМГ, София, Димитър Томов от МГ “Баба Тонка“, Русе и Феодор Кономаев от МГ „Д-р Петър Берон“, Варна бяха връчени дипломи за участие.
За първи път страната ни има абсолютен първенец на цялата олимпиада, в лицето на Стефан Иванов от Бургас. От 1998-ма година насам, в Международната олимпиада по астрономия наши ученици са спечелили общо 14 златни медала, но никой от тях не е бил с най-висок резултат.
Ръководители на отбора: Ева Божурова от НАОП „Н. Коперник“, гр. Варна и Йоанна Кокотанекова от АО в гр. Хасково.
Поздравления за Нашите ученици и пожелания за бъдещи успехи!


Ани Василева /Божикова/- учител по химия, отличена с награда „Св.св. Кирил и Методий“

11231262_946158745419491_8977007669970928411_n

 

 

В периода 16- 18.10. 2015 г. в гр.Созопол се проведе 46-та Национална конференция по химия и опазване на околната среда. На нея беше връчена наградата на Международна фондация „Св.св.Кирил и Методий“ за принос в откриване и развитие на млади таланти в областта на химията. Нейн носител тази година е учител от Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“, г-жа Ани Василева /Божикова/.

Поздравления за г-жа Божикова!


ПЧМГ за поредна година представи достойно гр. София на Националното съсътезание по природни науки и екология

23 октомври 2015

KODAK Digital Still CameraЗлатни медали завоюваха Дарина Великова и Любослав Стефанов, от 6 клас, под ръководството на г-жа Татяна Димитрова, учител по химия и г-жа Диана Петрова, учител по ИТ, в проведеното от 16 до 18.10.2015г. в гр. Варна XIV Национално състезание по природни науки и екология.
В проекта, който представиха „Мисли в ЗЕЛЕНО!”, те впечатлиха журито и останалите участници с многобройните кампании, дейности и инициативи, осъществени от учениците, учителите, родителите и ръководството на училището т.е. всички Приятели на природата. Те не само показаха задълбочените си познания по природни науки, но и ясно заявиха активната си гражданска позиция, „зелените” си идеи и действия.


Есенно Национално състезание по физика 2015 г. В. Търново

20 октомври 2015

Указания за участие в Есенното Национално състезание по физика 13-15.11.2015 г. Велико Търново

Карта на град Велико Търново


Обучение за електроннно базирано оценяване на ДЗИ

19 октомври 2015

Изх. № 9137-  680/ 16.10.2015 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СОУ И ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

Във връзка с писмо № 9105-323/ 08.10.2015 г. на МОН относно организиране на обучение за електронно базираното оценяване на ДЗИ моля в срок до 21.10.2015 г. да попълните в електронен вид следната заявка

https://docs.google.com/forms/d/1tDfyxtpiKgOHqhBqbGE95b6F3BXs-kX0-SN7WRD1saI/viewform?usp=send_form

Преди да попълните формуляра, моля да вземете предвид, че обучението се организира за учители, които не са обучени. Те трябва да преподават в гимназиалния етап по матуритетните предмети. Тъй като за обучение е предвиден голям брой учители по БЕЛ, е задължително да предложите поне един учител от Вашето училище.

Обученията ще се провеждат във втората половина на месец ноември. Мястото на провеждане и графикът ще бъдат съобщени след обобщаването на заявките.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК РИО, СОФИЯ – ГРАД


Учебна 2015/ 2016 г.

6 октомври 2015

График за провеждане на олимпиади, състезания и конкурси и други по предметите от КОО „Природни науки и екология“ за област София-град – учебна 2015/ 2016 г.

Заповед № РД 09-1418/ 02.10.2015 г. за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания за 2015/ 2016 г.


Успешна учебна година 2015/ 2016!

14 септември 2015

Уважаеми колеги,

Успешна учебна година 2015/ 2016!

На младите колеги, пожелания за бърза адаптация, много завладяващи емоции при работата с децата и нестихващ устрем за бъдещи успехи.

Вие сте бъдещето, в което се вглеждаме с вяра, бъдещето, което ще продължи пътя ни и ще работи неуморно за издигане просперитета на природните науки.

Ст. експерт по природни науки Петя Иванова


Представяне на Международните олимпиади по природни науки

През ваканционните летни дни на 2015 г., за пореден път, най-добрите наши олимпийци достойно се представиха в Международните кръгове на олимпиадите по астрономия, биология, физика и химия. Извоюваните от тях медали и отличия по безспорен начин показаха природната интелигентност на българските ученици и отличната научна подготовка на техните учители. Гордост ни завладяваше всеки път когато посрещахме победителите на аерогара София.

Завинаги в историята на олимпиадите по естествени науки ще влязат:

МЕЖДУНАРОДНА МЕНДЕЛЕВСКА ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ, Ереван, Армения 2015

snimka1

Отличия: Два бронзови медала за Пенчо Бейков (НПМГ) и Силян Янев (91. НЕГ) и грамоти за Янислав Данчовски (МГ, Плевен) и Илиян Гуляшки (91. НЕГ).

МЕЖДУНАРОДНА ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ, Баку, Азърбайджан 2015

snimka2

Отличия: Сребърен медал за Пенчо Бейков, 12 клас – НПМГ и три бронзови медала за Силян Янев (91. НЕГ), Борис Стефанов и Любен Бориславов – 11 клас, НПМГ.

МЕЖДУНАРОДНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА – Мумбай, Индия 5-12 юли 2015

snimka3

Отличия: Два сребърни медала за Константин Карчев, Американски колеж, 12 клас и Ангел Шерлетов, ПМГ Казанлък, три бронзови медала за Радостин Димитров, ПМГ Казанлък, 12 клас, Бойко Воденичарски, I АЕГ София, 12 клас и Христоско Чаушев, СМГ, 12 клас.

МЕЖДУНАРОДНА ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ – 12 – 19 юли ОРХУС, ДАНИЯ 2015

snimka4

Отличия: Два бронзови медала за Теодор Трифонов, НПМГ, 12 клас и Цветослав Георгиев, СМГ, 11 клас. Другите ни двама участника – Виктория Христова от НПМГ и Лъчезар Станчев от ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил, получиха грамоти за достойно представяне.

ІХ МЕЖДУНАРОДНА ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ И АСТРОФИЗИКА, 27. юли – 4.август, гр. Семеранг, Индонезия

snimka5

Отличия: Един златен медал за Константин Карчев, Американски колеж, 12 клас, и два бронзови медала за Дилян Христов – НПМГ, 11 клас и Светлин Тотев – СМГ София, 11 клас. В международната олимпиада участваха още Виктор Мирев, МГ Варна, 10 клас и Александър Атанасов, МГ Плевен, 10 клас.

 • Поздравления за техните училища и учители:
  Антония Илиева – учител по химия в НПМГ
  Маргарита Йотова – учител по химия в 91 НЕГ
  Невена Върбанова – учител по химия в НПМГ
  Силвия Русева – учител по физика в АК, София
  Иван Петков – учител по физика в НПМГ/ понастоящем в 73 СОУ
  Снежана Павлова – учител по физиа в І АЕГ
  Стоян Бахчеванов – учител по физика в СМГ
  Таня Бобева – учител по биология в НПМГ
 • Цветана Хинкова – учител по биология в СМГ
  Валентин Дойнов – учител по биология в НПМГ
  Илиян Илиев – учител по физика в СМГ

Конкурс за изработване на демонстрационни и лабораторни пособия и уреди за кабинетите по физика

2 април 2015

2.04.2015 г.

Софийският клон на Съюза на физиците в България обявява поредният ученически конкурс за изработване на:

 • Демонстрационни и лабораторни пособия и уреди за кабинетите по физика:
 • за ученици в прогимназиален етап / V – VІІІ клас/
 • за ученици в гимназиален етап / ІХ – ХІІ клас/
 • Компютърни програми, които могат да се използват в обучението по физика:
 • за ученици в прогимназиален етап / V – VІІІ клас/
 • за ученици в гимназиален етап / ІХ – ХІІ клас/
 • Компютъризиран експеримент за естествени науки и техника:
 • само за ученици в гимназиален етап / ІХ – ХІІ клас/

Дата и място на провеждане на конкурса: 6 юни 2015 г. (събота), 9 часа, Физически факултет на Софийски университет, бул. “Джеймс Баучър № 5.

Приложение:
Условия за участие и програма на конкурса.

––––––––––––––-

Информацията е публикувана в сайта на РИО София-град, раздел „Олимпиади и конкурси“ на  1.12.2014 г.