Разпределение на участниците в областния кръг на олимпиадата по астрономия в 10. СУ „Теодор Траянов“ на 24.02.2018 г.

19 февруари 2018

204 стая / 205 стая / 206 стая / 207 стая / 208 стая / 301 стая / 302 стая /302А стая / 303 стая / 304 стая / 305 стая306 стая / 307 стая / 401 стая / 402 стая / 403 стая / 404 стая / 405 стая / 406 стая / 407 стая / 408 стая / 409 стая

Уважаеми ученици моля носете със себе си документ за самоличност – лична карта, ученическа карта или бележник!

Страрши експерти по природни науки Петя Иванова и Камен Радев


Разпределение на участниците в областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование в училищата домакини на 25.02.2018 г.

16 февруари 2018

Разпределение на участниците в областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование от І състезателна група в 7 СУ „Св. Седмочисленици“

Разпределение на участниците в областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование от ІІ, ІІІ и ІV състезателни групи в 119. СУ „Акад. Михаил Арнаудов“

Уважаеми ученици,

Моля носете със себе си документ за самоличност – лична карта, ученическа карта или бележник!


Празник на химията, 11 май 2018 г.

13 февруари 2018

Във връзка с отбелязване на 185 години от рождението на Алфред Нобел

Съюза на Химиците в България, Дружеството на учителите по химия и РУО-София

Организират “Празник на химията”, който ще се проведе на 11 май 2018 г., петък, от 10:30 часа в сградата на Федерацията на научно-техническите съюзи – ул. „Г.С.Раковски” № 108 в зала 4.

Учениците, участващи в „Празника на химията“ ще имат възможност да представят с презентация или постерен доклад: кой е бил Алфред Нобел, има ли неговото изобретение принос за човечеството и какво е било завещанието му; както и някой от учените, получили Нобелова награда по химия от годината на учредяването на наградите през 1901 година до наши дни. Всеки участник може да избере лауреат, който според него е допринесъл много за развитието на химията и да представи неговото откритие. Най-интересните презентации и постерни доклади ще бъдат отличени със специални награди!

Добре дошли на „Празника на химията“ са и ученици, които с постерен доклад желаят да представят лауреат на Нобелова награда в от една от другите четири области – физиката, физиологията или медицината, литературата и за мир.

Нека всеки ученик се почувства част от празника, целящ да обедини любовта към науката! Нека опознаем предшествениците си и осъзнаем колко много са ни завещали и да продължим тяхното дело: да търсим и откриваме познанието и на свой ред да го завещаем на бъдещите поколения!

Необходима е предварителна регистрация за участие, попълване на декларация за информирано съгласие и посочване на тема за изготвяне на презентация или постерен доклад.

Приложение:

 1. Регистрационен формуляр
 2. Декларация за информирано съгласие
 3. Критерии за изработване на презентация
 4. Критерии за изработване на постерния доклад

Обучение на тема „Изследователският подход в обучението по природни науки“ на 10.03.2018 г. – 11.03.2018 г., ДИУУ, СУ „Климент Охридски“

До учителите по природни науки!

Уважаеми колеги,

Във връзка с квалификацията на учителите по природни науки през месец март се организира обучение на тема „Изследователският подход в обучението по природни науки“.

Обучението ще бъде проведено под ръководството на доц. д-р Нели Димитрова. Продължителност 16 академични часа или 1 квалификационен кредит.

Време на обучение: 10.03.2018 г – 11.03.2018 г.. Начален час: 10 часа. Място на провеждане: ДИУУ, „Св. Климент Охридски“.

За участие в курса се сключва договор между ДИУУ и съответното училище. Условията за участие могат да се видят на сайта на ДИУУ – https://diuu.bg/training-diuu/documents/payments/prices-diuu/

 Програма на обучението:

 • Съвременни тенденции в технологиите за прилагане на изследователски подход в обучението по природни науки.
 • Конструктивизъм и изследователски подход.
 • Проектно базирано обучение като изследователски тип обучение.
 • Информационните технологии и изследователският подход.

Методически тренинг:

 • избор, създаване и представяне на: проблемни ситуации въз основа на целите на обучение и учебно съдържание;
 • технологии  за прилагане на изследователски подход при различни типове учебно-познавателни дейности.

Желателно е учителите да носят учебници по избор и материали – техни и на техни ученици, осъществявани при работа по проекти и други изследователски дейности.

За участие в обучението е необходимо да се изпрати заявка по образец на Е-mail: prirodninauki_ivanova@abv.bg до 23.02.2018 г.

До 02.03.2018 г. до училищата с подадени заявки ще бъдат изпратени договори

Приложение: Заявка


Организация и провеждане на Пролетното национално състезание по физика, 09 – 11.03.2018 г., Стара Загора

Указания за организиране и провеждане на Пролетното национално състезание по физиа, 09 – 11.02.2018 г, Стара Загора

 

Заявка за участие

Програма на състезанието


Първи за България международен майсторски клас на ЦЕРН, „Hands on Particle Physics“, 26.03.2018г., Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

12 февруари 2018

 

 

Информация за първия за България майсторски клас в ЦЕРН „Hands on Particle Physics“, 26 март 2018 год., ФзФ на СУ „Св. Климент Охридски“

Начало 10:00 часа


Указания за организиране и провеждане на областен (ІІ) кръг на олимпиада по биология и здравно образование на 25.02.2018 г.

9 февруари 2018

Домакини на областния кръг на олимпиадата по биология:

7 СУ „Св. Седмочисленици“ за І състезателна група

119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов“ за ІІ, ІІІ и ІV състезателни групи

Начало на олимпиадата 9:00 часа.

 

Указания за организиране и провеждане на областен (ІІ) кръг на олимпиада по биология

Протокол с резултатите на всички допуснати до областен (ІІ) кръг на олимпиада по биология

Статистика на участниците в общински (І) кръг на олимпиада по биология


Ден на отворените врати във Физически факултет на СУ „Климент Охридски“, 28.04.2018 г.

8 февруари 2018

 

 

Пълната програма на Деня на отворените врати на Физическия
факу
лтет на Софийския университет търсете от 01.03.2018 г. на
адрес: http://www.phys.uni-sofia.bg/


Разпределение на участниците в областния кръг на олимпиадата по физика на 18.02.2018 г. по зали в училищата домакини

Във ІІ Английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“

Разпределение на участниците в областния кръг на олимпиадата по физика от І състезателна група

В 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“

Разпределение на участниците в областния кръг на олимпиадата по физика от ІІ състезателна група

Разпределение на участниците в областния кръг на олимпиадата по физика от ІІІ състезателна група

Разпределение на участниците в областния кръг на олимпиадата по физика от ІV състезателна група


Разпределение на участниците в областния кръг на олимпиадата по ХООС на 11.02.2018 г. по зали в училищата домакини

5 февруари 2018

В 22 СУ „Георги С. Раковски“

42 кабинет / 43 кабинет / 44 кабинет45 кабинет / 46 кабинет / 47 кабинет / 51 кабинет / 52 кабинет / 53 кабинет / 54 кабинет / 55 кабинет / 56 кабинет / 57 кабинет / 58 кабинет / 60 кабинет65 кабинет  / 66 кабинет67 кабинет / 68 кабинет / 69 кабинет / 70 кабинет/ 71 кабинет / 72 кабинет / 73 кабинет / 75 кабинет

В 127 СУ „Иван Денкоглу“

Разпределение на учениците по зали в 127 СУ „Иван Денкоглу“


Признаване на квалификационни кредити от началника на РУО-София-град от 01 – 10 февруари

В изпълнение на чл. 222 от ЗПУО повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се извършва от специализирани обслужващи звена, от висши училища, научни организации и от обучителни организации, чиито програми за обучение са вписани в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се измерва чрез система от квалификационни кредити и се удостоверява с документ.

Изисквания свързани с признаване на квалификационни кредити на педагогическите специалисти във връзка с квалификация извършена от организации извън посочените или по програми, които не са вписани в посочения Информационния регистър и признаването ѝ чрез квалификационни кредити от началника на Регионално управление на образованието – София-град след подадено заявление по образец

Приложение: Образец на заявка (Приложение № 16)


Национален Конкурс за есе “РАСТЕНИЯТА НА УТРЕШНИЯ ДЕН”

31 януари 2018
 
Национален Конкурс за есе “РАСТЕНИЯТА НА УТРЕШНИЯ ДЕН” за ученици, студенти и докторанти
организиран от Информационния Център за Растителни Биотехнологии в Агробионститут

Указания за организиране и провеждане на областен (ІІ) кръг на олимпиада по астрономия на 24.02.2018 г.

Домакин на областния кръг на олимпиадата по астрономия, за всички състезателни групи, е 10 СУ „Теодор Траянов“

Начало 14:00 часа

Указания за организиране и провеждане на областния (ІІ) кръг на олимпиадата по астрономия на 24.02.2018 г.

Протокол с резултатите на допуснатите участници до областен кръг на олимпиада по астрономия на 24.02.2018 г.

Статистика на участвалите в общинския (І) кръг на олимпиада по астрономия


Указания за организиране и провеждане на областен (ІІ) кръг на олимпиадата по физика на 18.02.2018 г.

Училища домакини на областния кръг на олимпиадата по физика са:

 

ІІ АЕГ „Томас Джеферсън“ за І състезателна група

31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ за ІІ състезателна група, за ІІІ състезателна група и за ІV състезателни групи

 

 

Указания за организиране и провеждане на областния (ІІ) кръг на олимпиадата по физика на 18.02.2018 г.

Протокол с резултатите на допуснатите до областен (ІІ) кръг на олимпиада по физика на 18.02.2018 г.

Статистика на участниците в общински (І) кръг на олимпиадата по физика

 


Указания за организиране и провеждане на областен кръг (ІІ) кръг на олимпиада по химия и опазване на околната среда на 11.02.2018 г.

Домакини на областния кръг на олимпиадата по ХООС са:

22 СУ „Георги Сава Раковски“ за І състезателна група  

 

127 СУ „Иван Денкоглу“ за ІІ състезателна група, ІІІ състезателна група и ІV състезателна група

 

 

♦ Указания за организиране и провеждане на областния (ІІ) кръг на олимпиадата по ХООС на 11.02.2018 г.

♦ Протокол с допуснатите ученици до областен (ІІ) кръг на олимпиадата по ХООС

♦ Статистика на участниците в общинския (І) кръг на олимпиада по ХООС


Указания за проверка и оценка на общински (І) кръг на олимпиада по биология и здравно образование за област София-град, 28.02.2018 г.

28 януари 2018

♦ Указание за проверка и оценка на задачите от І състезателна група за общински (І) кръг на олимпиадата по биология издравно образование

♦ Указание за проверка и оценка на задачите от ІІ състезателна група за общински (І) кръг на олимпиадата по биология издравно образование по СТАРА УЧЕБНА ПРОГРАМА

♦ Указание за проверка и оценка на задачите от ІІ състезателна група за общински (І) кръг на олимпиадата по биология издравно образование по НОВА УЧЕБНА ПРОГРАМА

♦ Указание за проверка и оценка на задачите от ІІІ състезателна група за общински (І) кръг на олимпиадата по биология издравно образование

♦ Указание за проверка и оценка на задачите от ІV състезателна група за общински (І) кръг на олимпиадата по биология издравно образование


Важно за провеждането на общинския кръг на олимпиадата по биология на 28.02.2018 г.

26 януари 2018

Важно!

Изх. №РУО1-2196/26.01.2018 г.     ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с обявена от Столичната регионална здравна инспекция грипна епидемия в област София-град със заповед на министъра на образованието и науката дните от 29.01.2018 г. до 02.02.2018 г. ще бъдат неучебни за всички столични училища.

Запазва се графикът за провеждане на състезания и олимпиади.

Запазва се и графикът на междусрочната ваканция.

Необходимо е да създадете организация за приключването на първия учебен срок, както и за преструктуриране на учебното съдържание.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА, НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 


Открит урок по човекът и природата в VІ клас в 81 СУ „Виктор Юго“

24 януари 2018

В духа на добрите традиции и в синхрон с новите изискванията в обучението по природни науки премина откритият урок в 81 СУ „Виктор Юго“ в VІ клас на тема “Условия и признаци за протичане на химичните реакции, от част „Вещества и техните свойства“ на предмета човекът и природата, под ръководството на Христина Ананиева – учител с опит в преподаването на човекът и природата и химия и опазване на околната среда.

Разделени на групи, спокойно и уверено шестокласниците под ръководството на г-жа Ананиева усвояваха базисни знания чрез практически дейности, като извършваха експерименти за установяване на признаците за протичане на химичните реакции, а направените от тях изводи записваха като точки от плана на урока. Учениците показаха изградени умения да дефинират, сравняват,  анализират, изказват предположения и др.

И този път, присъстващите на урока учители по природни науки стигнаха до извода, че усилията им трябва да бъдат насочени, както към използването на новите технологии,  така й към възвращане на добрите практики, свързани с практическата и лабораторна работа в часовете по природни науки.


Национален конкурс 2018 за наградите за учители по химия на Международна фондация „Св. св. Кирил и Методий“

22 януари 2018

Национален конкурс 2018 за наградите за учители по химия, учредени и финансирани от Международната фондация „Св. св. Кирил и Методий“


Относно обявяването на резултатите от олимпиадите по природни науки

18 януари 2018

Съгласно т. V.2 от Заповед № РД09- 5411/ 12.10.2017 г. на Министъра на образованието и науката „Учениците, които не желаят техните резултати да бъдат оповестявани публично, подават декларация, подписана от тях и от родител, преди провеждането на съответния кръг на всяка олимпиада, в който ще участват. Декларацията се предава на директора на училището, в който той се обучава, а той в РУО“.

Подадените декларации се предават на старши експертите по природни науки, заедно с протоколите и писмени работи на учениците допуснати до областни кръгове на олимпиадите по природни науки, по графика обявен в указанията за организиране и провеждане на общинските (І) кръгове на олимпиадите по астрономия, физика, химия и биология, а именно:

 • на 23.01.2018 г. – за физика и астрономия
 • на 30.01.2018 г. – за химия и опазване на околната среда
 • на 09.02.2018 г. – за биология и здравно образование

Старши експерти по природни науки: Петя Иванова и Камен Радев


Организация на общинските кръгове на олимпиади при необходимост от пренасочване на ученици към други училища

11 януари 2018

Изх. № РУО1-719/10.01.2018 г. ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням, че в изпълнение на чл. 258 от Закона за предучилищното и училищно образование, чл. 19 и чл. 20 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, директорите на училищата организират и контролират цялостната дейност на институцията.

В изпълнение на заповед № РД05-5411/ 12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката са утвърдени Правила за организиране и провеждане на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2017/2018 година, общинският кръг на ученическите олимпиади се осъществява от училищни комисии в съответствие с регламента на всяка олимпиада.

С оглед гореизложеното, при наличие на малък брой ученици, желаещи да се явят на общински кръгове на олимпиади, следва да създадете организация и да осигурите възможност  за тяхното явяване в друго столично училище при спазване на изискванията за организация и провеждане на съответната олимпиада, като за това бъдат информирани учениците и техните родители.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


Организиране и провеждане на Националното състезание „Турнир на младите физиците“, 26 – 28 януари 2018 г., Враца

Указания за организиране и провеждане на Националното състезание „Турнир на младите физици“ на 26 – 28 януари, Враца


Открита педагогическа практика по новата учебна програма по човекът и природата в VІ клас в 81 СУ „Виктор Юго“

1 януари 2018

Изх. РУО1 – 30535/ 28.12.2017 г.   ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на изискванията на Наредба № 5/ 30.11.2015 г. на МОН за общообразователна подготовка и прилагане на новата учебна програма по човекът и природата за VІ клас, на 18.01.2018 г. от 11.45 часа в 81. СУ „Виктор Юго“, район „Младост“, ул. „Бъднина” №3, ще се проведе открита педагогическа практика на тема “Условия и признаци за протичане на химичните реакции“ – урок за нови знания, от част „Вещества и техните свойства“ на интегрирания предмет човекът и природата.

 

Урокът ще бъде представен от Христина Ананиева – учител по химия и опазване на околната среда и човекът и природата в 81. СУ „Виктор Юго“, район „Младост“.

Моля да уведомите учителите по природни науки – биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и човекът и природата във Вашето училище и да съдействате за тяхното присъствие.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА НАЧАЛНИК НА РУО, СОФИЯ-ГРАД

Г-жа Христина Ананиева има магистърска степен по химия, придобита в СУ „Климент Охридски“, гр. София и ІІ професионално-квалификационна степен.

Тя е любим учител, запалил интереса към химията, на поколения ученици от 131 СУ „Климент Тимирязев“, където работи дълги години и от 81 СУ „Виктор Юго“, в което работи от 6 години.

Предвид богатият й педагогически опит, организаторските й умения и актиивното й участие в живота на училището, г-жа Хр. Ананиева е назначена за главен учител.


14-та международна Жаутиковска олимпиада по физика, математика и информатика за ученици от средни училища, 10-16 януари 2018 г., Алмати, Казахстан

Изх. № РУО1 – 30451/ 22.12.2017 г.. ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЯ – ГРАД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105/19.12.2017 г. и вх. № РУО1-28431/04.12.2017 г., Ви уведомяваме, че от 10 до 16 януари 2018 в гр. Алматъ, Република Казахстан ще се проведе 14-та международна Жаутиковска олимпиада по физика, математика и информатика за ученици от средните училища.

В олимпиадата могат да участват отбори от природо-математическите гимназии и паралелки на страната. Съставът на всеки отбор включва 7 участници: 3-ма участници по математика, 2-ма – по физика и 2-ма – по информатика, 1-2 ръководители (учители по физика, математика, информатика), които владеят един от трите официални езика на олимпиадата: руски, английски или казахстански. Допуска се участие на отбори в непълен състав. Регламентът включва така правоучастие в размер  на 100$ за участник и за ръководител. Допълнителна информация за условията за участие може да се получи на сайта: www.fizmat.kz.

Министерството на образованието и науката не поема финансови и организационни ангажименти при участие на отбори от България в 14-та международна Жаутиковска олимпиада по физика, математика и информатика.

Адресът на Организационния комитет е: Република Казахстан, пощенски код 050040, град Алматъ, ул. „Бухар жърау“ 36, нетърговски акционерно дружество „Републиканско физико–математическо училище“, тел/факс +77273950177, тел. +77273950183, +77273950185, fizmatschool1972@gmail.com

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА, НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Международната Жаутиковска олимпиада носи името на известния казахстански математик – академик Оримбек Жаутиков (1911–1989). Тя е уникална по рода си. Участниците в нея са училища. Всяко училище се представя с отбор от 7 ученици – трима по математика, двама по физика и двама по нформатика. Олимпиадата влючва 3 състезания по посочените 3 предмета, като всяко от тях е много близко по трудност на задачите до съответните международни олимпиади (IMO, IPhO и IOI). Темите се определят от международни журита, в които участватизвестни специалисти от няколко страни, повечето от които са членове на журитатаи на международните олимпиади. Проверката на писмените работи се осъществява от членовете на тези журита. Резултатите от олимпиадата дават възможност да се сравняват качествата на участващите училища от различни държави и да се прави рейтинг. Постоянен домакин е РСФМШИ – Републиканско физико-математическо училище-интернат за даровити деца на името на О. Жаутиков, което се намира в доскорошната столица на Казахстан – гр. Алмати.

Рекордни успехи за българските състезатели по природни науки за 2017 г.

19 декември 2017

На 18 декември, на тържествена церемония в Президенството бяха отпразнувани успехите на българските олимпийски състезатели по природни науки. Ежегодното официално събитие отново се проведе под патронажа и с домакинството на Президента на Република България.

Като държавен глава г-н Румен Радев се изправи за първи път пред олимпийската общност и отбеляза рекордния брой спечелени медали през 2017 г. За изминалия сезон състезателите от националните отбори по математика, информатика, физика, химия, биология, математическа лингвистика, астрономия и астрофизика могат да се похвалят с 97 отличия – от тях 17 са златни медали, 31 – сребърни, 47 – бронзови, както и 2 почетни грамоти.

През 2017 г. младежите постигнаха тези рекордни за последните години резултати в близо 20 от най-престижните международни форуми по природни науки по цял свят: Сингапур, Ирландия, Бразилия, Тайланд, Естония, Иран, Индонезия, Китай  и др.

Броят на медалите, получени от български състезатели от 1989 г. досега, е повече от 100, като само още 4 страни са постигали този успех.

Президентът на Републиката, г-н Румен Радев, поздрави състезателите и отбеляза:  “Убеден съм, че знанията, които се получават, са определящи за бъдещето на страната. Трудът, който всички полагате, ще се върне към нови научни постижения, определящи нашето бъдеще, а защо не и бъдещето на света. Неведнъж ние, българите, сме го доказвали.”

Приветствия от страна на учениците изказаха носителите на златни медали Димитър Каразапрянов (биология): “Заедно успяваме да правим чудеса!”, и Кирил Бангачев (математика): “Състезанията са не просто решаване на задачи и провеждане на експерименти, те са и удоволоствие, но и едно истинско социално и културно събитие за нас самите.”

Сдружение на олимпийските отбори по природни науки благодари на всички състезатели, ръководители и учители, на Фондация „Америка за България“, всички спонсори, дарители и партньори за подкрепата!

Информацията е от сайта на Сдружение на олимпийските отбори по природни науки


Открит урок по биология, по новата учебна програма, в VІІІ клас в СУ „Генерал Стойчев“

14 декември 2017

Използването на дейностния подход, съчетан с интерактивни форми на обучение, вътрепредметни и междупредметни връзки, стратегии за формиране на ценности и партньорски връзки с учениците провокират интерес, креативност и творчество у учениците!

Това бе наблюдавано, от учители по природни науки, на открития урок по биология в VІІІб клас на СУ „Генерал Стойчев“ на тема „Обмяна на веществата и енергията“ под ръководството на г-жа Василка Узунова.

Впечатляващата е динамика в часа и активността на учениците. Успешно се реализират очакваните резултати на ниво учебна програма и заложените в ДОС ключови компетентности. Не може да се подмине и фактът, че знанията от учебната програма постоянно се съчетават с приложението им в живота на учениците, а именно  – тренировъчния процес, който е съществена част от тяхното обучение.

На учениците са осигурени възможности да наблюдават, анализират, моделират, изказват предположения и работят в екип. Важна част в урока се пада и на практическата им дейност, която е свързана с опитно доказване на белтъци, въглехидрати и мазнини, както и изчисляване на индекс на телесна маса.

В съответствие с изискванията на учебната програма, акцент в урока се поставя и  върху здравните познания свързани със системите, които осъществяват обмяната на веществата.

Присъстващи изразиха удовлетворение от наблюдаваното през часа, както й от показаните знания, умения и изградени ценности и гражданска позиция на учениците. Неизбежно се наложи й мнението, че използването на съвременни подходи и методи на работа дава възможност за по-успешно усвояване на сложното учебно съдържание по биология и здравно образование.

Използвани материали в хода на урока:


Организация на 46-тата Национална конференция на обучението по физика, 13-15 април, Плевен

Първо съобщение за 46-та Национална конференция на обучението по физика на тема „Европейски измерения на българското образование по физика“, 13-15 април 2018 г., Плевен


Конкурс за есета за ученици и студенти на тема „ВЕЛИКИТЕ ФИЗИЦИ НА ЕВРОПА“

Обява за конкурса за есета за ученици и студенти на тема „Великите физици на Европа“ на Управителния съвет на Съюза на Физиците в България.

Краен срок за изпращане на есестата – 28.02.2018 г.


Конкурс за съфинансиране на извънкласна дейност на Американска Фондация за България

13 декември 2017

Американска Фондация за България обявява конкурс за съфинансиране на извънкласни школи по математика, информатика, физика, химия, астрономия и биология за учебната 2017/2018 година.

Основната цел на инициативата е да бъдат насърчени и подпомогнати учителите от математическите и природоматематическите гимназии, като бъдат стимулирани да посветят своите усилия в по-задълбочено изучаване и преподаване на тяхната дисциплина и да имат възможност за повече индивидуални занимания със своите ученици с изявени интереси в изброените области.

Всяко училище може да подаде не повече от три проекта общо и не повече от един проект по даден предмет.

АФБ ще разгледа всички постъпили документи и ще отпусне до 1000 лв. на най-добрите проекти.

Необходимите документи за кандидатстване са:

 1. Обосновка, цели и задачи на проекта
 2. Подробна план-сметка с описание на други източници на финансиране
 3. Подробна програма по часове на извънкласната школа
 4. Писма за подкрепа

Най-големи шансове за успех ще имат проектите с осигурено съфинансиране (от други източници) и проектите на гимназии с успехи на състезания и олимпиади.

Документи за кандидатстване изпращайте до 31 декември  2017 година на имейл адрес: office@afbulgaria.org.

Документите ще се приемат само по електронен път.  За повече информация – ползвайте линка от сайта.


Указания за организиране и провеждане на общински (І) кръг на олимпиадите по природни науки за учебната 2017/ 2018 г.

30 ноември 2017

Заповед № РД 09 – 5411/ 12.10.2017 г. за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания

График на дейностите по природни науки в област София-град през учебната 2017/ 2018 г.

Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по астрономия

Указания за организиране и провеждане на общински (І) кръг на олимпиадата по астрономия – до 15.01.2018 г.

Задачи за общински (І) кръг на олимпиадата по астрономия – до 15.01.2018 г.

Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по биология и здравно образование

Регламент за организиране на олимпиадата по физика за учебната 2017/ 2018 г.

Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по химия и опазване на околната среда


Открит урок по биология за VІІІ клас в СУ „Ген. Владимир Стойчев“

24 ноември 2017

Изх. РУО1 – 27944/ 24.11.2017 г. ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със спазване на ДОС за ООП, определена с Наредба № 5/ 30.11.2015 г. за общообразователна подготовка и прилагане на новата учебна програма по Биология и здравно образование в VІІІ клас на 12.12.2017 г.(вторник) от 14.20 часа до 15.00 часа в СУ „Ген. Владимир Стойчев“, район „Младост“, бул. „Асен Йорданов“ № 2 ще се проведе открита педагогическа практика на тема „Обмяна на веществата и енергията“ – урок за нови знания с използване на практически дейности.

Урокът ще бъде представен от г-жа Василка Христова Узунова – учител по биология и здравно образование в СУ „Ген. Владимир Стойчев“.

Моля да уведомите учителите по природни науки – биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и човекът и природата във Вашето училище и да съдействате за тяхното присъствие.

По-голямата част от съзнателния живот на г-жа В. Узунова е свързан със спортно училище „Ген. Стойчев“, в което завършва средното си образование със специалност плуване. Продължава в Биологически факултет на Софийски университет,  където придобива магистърска степен по биология.

Учителската и кариера започва преди 22 години в СУ „Ген. Владимир Стойчев“, където  работи и до момента. Притежава І-ва професионално-квалификационна степен, защитена с дипломна работа на тема „Използването на казуси в процеса на обучение по биология и здравно образование“.

Г-жа В. Узунова е активен участник във всички мероприятия на Регионалния методически съвет по биология. Ежегодно се включва в разработването на задачи за първия кръг на олимпиадата по биология, в подготовката и провеждането на конкурса за модели по биология, а от миналата учебна година и в организацията и провеждането на състезанието „Млад природолюбител“.

Не може да се подмине факта, че ежегодно десетки нейни ученици успешно полагат държавен зрелостен изпит по биология. Предвид високият и професионализъм и всеотдайност, г-жа В. Узунова е назначена за главен учител в училището.

За своята дейност през 2012 г. е удостоена с пластика и грамота на РИО – София-град „За принос към столичното образование“.

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА НАЧАЛНИК НА РУО, СОФИЯ-ГРАД


Климентови дни 2017 г. във Физическия факултет на СУ „Климент Охридски“

21 ноември 2017

Изх. РУО1 – 27608/ 21.11.2017 г. ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В рамките на Климентови дни 2017 г., Физическият факултет на СУ организира серия популярни лекции с обща тема „Физическите открития и идеи, които формираха обществото на XIX век“. Лекциите се изнасят от специалисти в дадената област на достъпно ниво.
Лекциите ще се състоят на 28.11 (вторник) и 30.11 (четвъртък) в сградата на Физическия факултет на СУ, бул. „Джеймс Баучър“ 5.

Вторник 28.11.2017 г.
16 ч. „Ядрената енергетика – минало, настояще и бъдеще“, лектор: доц. д-р Ивайло Христосков
16.40 ч. „Квантова информация и квантови компютри“, лектор: доц. д-р Светослав Иванов
17.30 ч. “Лазер – един акроним на 60 години, който промени представата ни за светлината ”, лектор: проф. дфн Александър Драйшу
Четвъртък 30.11.2017 г.
16 ч. „Университетски наноспътници (с демонстрации на живо)“,лектор: доц. д-р Пламен Данков
16.40 ч. „Космическите открития на XXI век“, лектор: гл. ас. д-р Владимир Божилов
17.30 ч. “Изследване на атмосферата с Глобалните навигационни спътникови системи“, лектор: доц. д-р Гергана Герова        

ВАНЯ КАСТРЕВА НАЧАЛНИК НА РУО  –СОФИЯ-ГРАД


Покана за участие в третия международен научен фестивал FISSION, създаден от ученици за ученици

19 ноември 2017

FISSION е международен научен фестивал създаден от ученици за ученици. Ще се проведе за трети пореден път на 21 април 2018 година в Американския колеж в София.

Ученици между 4. и 12. клас могат да се включат в него като ще се състезават в различни категории в зависимост от възрастта си. Те могат да разработят научен проект в една от следните сфери: биологични науки; химични науки, компютърни науки и математика; физични науки и инженерство. Проекти, които спадат към няколко от категориите, трябва да изберат най-подходящата от тях и да се състезават в нея. Всеки проект може да бъде или експеримент, или работещ модел. Отборите могат да се състоят от максимум двама ученици и учител (съветник).

Проектите ще бъдат оценени от жури, състоящо се от известни специалисти и учени в различните сфери. Една от ползите за участниците ще е, че ще получат градивна критика от експерти. Така нивото им ще оценят хора, които са успели да превърнат своята страст към науката в успешна кариера.

Освен надпреварата, във FISSION са включени много лекции и работилници. Техните теми са свързани с нови научни изследвания и ще обсъждат различни възможности за развитие в области свързани с науката.

За да направим фестивала максимално приятно и достъпно за всички събитие, ние покриваме разходи за храна, настаняване и в някои случай ще можем да помогнем и с пътни разноски. Разбира се сме подготвили и страхотни награди.

Събитието е отворено за външна публика.

Регистрирането вече е започнало и не изпускайте шанса си да се регистрирате на уебсайта ни. Крайният срок е 21 март 2018 година.

Ако имате въпроси или нужда от повече информация можете да се свържете с нас на имейл:  fission.acs@gmail.com, телефон: 0878 279 880 или да посетите уебсайта ни:  http://fission.acs.bg/fission/ .

Ще се радваме да Ви видим на FISSION 2018!


Ученици предложени за участие в националното състезание за ключови компетентности по природни науки, 02-03.2017 г., Плевен

Протокол с имената на всички ученици предложени за участие в Националното състезание за ключови компетентности по природни науки, Плевен 2017 г.

Протокол с имената на допуснатите до участие в Националното състезание за ключови компетентности по природни науки, Плевен 2017 г.

Моля, учителите на допуснатите ученици до участие в Националнотото състезание за ключови компетентности по природни науки, да попълнят и изпратят заявка за участие по образец, публикуван в сайта по природни науки в официалната информация за състезанието.

Старши експерти по природни науки: Петя Иванова, Камен Радев


Предстоящо обучение на учители за оценяване на ДЗИ в електронна среда

13 ноември 2017

Изх. № РУО1-26799/ 10.11.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СУ И ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

Във връзка с писмо № 9105-375/ 08.11.2017 г. на МОН относно организиране на обучение за оценяване на ДЗИ в електронна среда моля в срок до 24.11.2017 г. да попълните в електронен вид следната заявка.

Обучението се организира за учители, които не са сертифицирани и желаят да се включат в оценяването на ДЗИ. Те трябва да преподават в гимназиалния етап по български език и литература, английски език, немски език, френски език, руски език, испански език, италиански език, математика, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, история и цивилизация, цикъл „Философия“.

Мястото на провеждане и графикът ще бъдат съобщени след обобщаването на заявките.

ВАНЯ КАСТРЕВА, НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


Указания за организиране и провеждане на Националното състезание за ключови компетентности по природни науки, 01-03 декември 2017 г., Плевен

8 ноември 2017

Информация за организиране и провеждане на Националното състезание за ключови компетентности по природни науки


Три медала за България от XXII Международна олимпиада по астрономия, 27.10 – 4.11.2017 г., Уейхай, Китай

От 27-ми октомври до 4-ти ноември 2017 г. се проведе XXII Международна олимпиада по астрономия. Домакин на състезанието бе китайският град Уейхай, разположен в източната провинция Шандонг, на брега на Тихия океан. В олимпиадата взеха участие 58 ученика от 12 страни. Тази година за пръв път участваха Шри Ланка и Малайзия.

България бе представена от шест ученици, които са избрани от кръговете на XX Национална олимпиада по астрономия:

 • Тодор Кюркчиев – 9 клас, Американски колеж, София
 • Васил Николов – 9 клас, Първа частна математическа гимназия, София
 • Тервел Стоянов – 8 клас, МГ „Д-р Петър Берон“, Варна
 • Денислав Георгиев – 11 клас, СМГ “Паисий Хилендарски“, София
 • Любомир Шойлев – 11 клас, ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, Бургас
 • Борис Панайотов – 10 клас, СМГ “Паисий Хилендарски“, София

Ръководители на отбора, както и миналата година, бяха Ева Божурова от НАОП „Николай Коперник“, гр. Варна и Светлана Цекова от НАОП гр. Ямбол.

Тази година нашите ученици спечелиха три бронзови медала, като медалистите са Теодор Кюркчиев, Васил Николов и Любомир. Теодор и Васил са в младшата възрастова група на олимпиадата и затова в следващите години имат право да участват отново. Да поздравим и тримата за медалите и да им пожелаем още по-големи успехи в бъдеще!


Открит урок по човекът и природата в 134 СУ „Димчо Дебелянов

3 ноември 2017

Използването на нови технологии в процеса на обучение създава голям интерес у учениците!

Доказателство за това е показаното от VІв клас на 134 СУ „Димчо Дебелянов“ на открития урок по учебния предмет човекът и природата, проведен на 30.10.2017 г. под ръководството на г-жа Мадлена Колчева. Урокът е от поредицата открити уроци свързани с въвеждането на новата учебна програма.

Решаването на задачи с използване на интерактивната система A-class на тайванската компания TEAM Model Smarter Classroom се превърна в удоволствие и съревнование за малките ученици. Динамиката в часа е голяма, а изградените умения у учениците за наблюдение, анализ, експериментална работа и решаване на задачи от тема „Плътност“ – впечатляващи. Чрез индивидуални дистанционни устройства всеки ученик изпраща отговорите към системата. Резултатите се анализират веднага и се демонстрират чрез графики. Виждат се верните отговори на учениците, и учениците, които са сгрешилите. Резултатите се архивират и могат да служат за оценка, за информиране на родителя, за анализ на качеството на обучението.

Урокът се заснемаше от ученическата телевизия, което даде възможност да бъде наблюдаван едновременно в два кабинета. Присъстват около 40 учители по природни науки от столични училища.

Системата A-class предполага развитие не само на индивидуалното учене, но и на екипната работа. Мигновеният отговор, анализът на резултатите  и класирането на учениците формират стремеж за активно участие в час и постигане на по-високи лични резултати. Интересен инструмент е „случаен избор“ на ученик – така учителят (без субективизъм) може да избира ученик или група ученици през системата и децата са ангажирани през целия час.


Ден на отворените врати в определени болници/центрове в страната по повод 7 ноември – Международния ден на медицинската физика.

 

Сдружение „Българско дружество по биомедицинска физика и инженерство“ (БДБФИ) има удоволствието да покани Вас и Вашите ученици на ден на отворени врати в определени болници/центрове в страната по повод 7 ноември – Международния ден на медицинската физика. Това събитие се чества ежегодно от 2013 г. по инициатива на международната организация по медицинска физика (IOMP). В прикачените файлове можете да намерите плакат и програма на събитието. Информация е налична и на уебсайта на дружеството на http://bsbpe.org/events

Програма на събитията


Организация и провеждане на националното състезание по природни науки и екология – представяне и защита на проекти, 24-26.11.2017г., Кюстендил

Указания за организиране и провеждане на Националното състезание  по природни науки – представяне и защита на проекти, 25 – 26 ноември 2017 г., Кюстендил


Валентин Дойнов от НПМГ – носител на наградата „Константин Величков“ на МОН за 2017 г.

2 ноември 2017

Валентин Дойнов – старши учител по биология и здравно образование в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, е един от осемте учители в страната, които получиха наградата „Константин Величков“.

Наградата „Константин Величков“ се присъжда за високи постижения и принос за развитие на образованието в три категории – „Работа с ученици с изявени дарби“, „Постижения в работата с деца и ученици за преодоляване на проблемно поведение“ и  „Принос в развитието на способностите и компетентностите на децата и учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование и придобиване на умения за лидерство“.

Високото отличие на колегата беше присъдено в категорията „Работа с деца с изявени дарби“ за изключителните постижения на неговите ученици в национални и международни състезания и олимпиади.

Забележителни са постиженията на господин Дойнов! Десетки негови ученици се класират и участват в национални олимпиади и заемат призови места. До момента възпитаниците му са спечелили два златни медала, един сребърен и петнайсет бронзови медала на международни състезания и олимпиади.

Поздравления за господин Дойнов и пожелания за бъдещи успехи!


1 ноември Ден на българските будители

1 ноември 2017

Образованието е сигурна гаранция за бъдещето на една нация!

Скъпи колеги, бъдете просветители и продължавайте напред!

Честит празник!

Старши експерти по природни науки Петя Иванова и Камен Радев


Образователна инициатива „Космическо училище“ от Българска Академия на Науките, Институт за космически изследвания и технологии

31 октомври 2017

Информация за провеждането на образователна инициатива „Космическо училище“ от Българска Академия на Науките, Институт за космически изследвания и технологии


Списък на училищата, финансирани от МОН, по модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“

25 октомври 2017

captureСписък на училищата, финансирани от МОН, по модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“ на Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, приета с РМС № 216 от 21 април 2017 г.


Национален ученически конкурс „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“, 24.11.2017 г., Благоевград

24 октомври 2017

Резултат с изображение за логото на планина рила

 

Информация за провеждането на Национален ученически конкурс „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“ – 24.11.2017 г., Благоевград


Указания за организацията и провеждането на Есенното национално състезание по физика, 17-19.11.2017 г., Варна

20 октомври 2017

Указания за организиране и провеждане на Есенното национално състезание по физика, 17-19.11.2017 г., Варна


Открита педагогическа практика по човекът и природата в VІ клас в 134 СУ „Димчо Дебелянов“ с използване на нови образователни технологии

19 октомври 2017

Изх. РУО1 – 24980/ 19.10.2017 г.   ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с въвеждането на Наредба № 5/ 30.11.2015 г. за общообразователна подготовка и новата учебна програма по Човекът и природата в VІ клас на 30.10.2017 г. от 12.15 часа до 13.00 часа в 134. СУ „Димчо Дебелянов“, район „Възраждане“, ул. „Пиротска“ № 78 ще се проведе открита педагогическа практика.

 Темата на урока „Плътност“ – урок за решаване на задачи с използване на системата А-Class (Тайван) е от част „Физични явления“ на интегрирания учебен предмет Човекът и природата.

Урокът ще бъде представен от госпожа Мадлена Колчева – учител по физика и астрономия и човекът и природата в 134. СУ „Димчо Дебелянов“.

Моля да уведомите учителите по природни науки – биология, физика, химия и човекът и природата във Вашето училище и да съдействате за тяхното присъствие.

Г-жа Колчева е възпитаник на Математическата гимназия в град Враца, където развива своите интереси, както в областта на математиката, така и в областта на свързаните с нея природни науки – химия и физика. Продължава образованието си в Софийски университет „Св. Св. Климент Охридски“ където придобива магистърска степен и професионална квалификация  „Учител по химия и физика“.

Учителската й кариера започва в ОУ „Васил Левски“ град Враца, а от шест години е учител в столичното 134 СУ „Димчо Дебелянов“.

Като председател на методическото обединение по природни науки, г-жа Колчева активно работи за създаването и развитието на съвременна образователна среда по природни науки – кабинети, лаборатории, както и за развитието и утвърждаването на нововъведения в 134 СУ профил „Природни науки“. 

Притежава V професионално-квалификационна степен и е участвала в различни квалификации в България и чужбина: ЦЕРН в Щвейцария, система А-Class (Тайван) в Лондон и др. Много характерно за нейната работа е използването на иновативни методи и подходи в областта на методиката на природните науки, както и участието й с ученици в общински, национални и международни проекти.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА НАЧАЛНИК НА РУО, СОФИЯ-ГРАД


Подбор на участници за Националното състезание за ключови компетентности по природни науки, 2 – 3.11.2017 г., Плевен

Информация относно процедурата за подбор на участници в Националното състезание за ключови компетентности по природни науки, 02-03.11.2017 г., Плевен

Бланка за предложения


Обобщен резултат от анкетата относно необходимостта от входно ниво, изходно ниво и начин на провеждане на общински кръг на олимпиадата по биология, физика и химия

5 октомври 2017

Обобщено мнение на учителите по природни науки в София-град относно необходимостта от централно изготвени тестове за входно ниво, изходно ниво и начин на провеждане на олимпиадите по природни науки.


Кампанията „Моето зелено училище“/“Моята зелена детска градина“ на Столична община

3 октомври 2017

 Изх. № РУО1-22790/02.10.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ 

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична община с вх. № РУО1-22360/27.09.2017 г., Ви уведомявам, че Столична община планира реализиране на кампанията „Моето зелено училище“/“Моята зелена детска градина“, насочена към целевото озеленяване на дворовете на училищата и детските градини. Предвидените залесителни дейности ще се реализират през месец ноември 2017 г., във време, съобразено с метеорологичните условия и индивидуалните учебни планове на отделните учебни заведения, според предварително заявени препоръчителни количества и видове. В рамките на инициативата, Столичната община, с помощта и на Столичния инспекторат, ще подсигури дървесните и храстови видове.

Ангажимент на настоятелствата в образователните институции е:

 • определяне на локации за засаждане;
 • създаване на организация по засаждане на видовете спрямо метеорологичните условия;
 • последваща грижа за засадената растителност.

В тази връзка, при проявен интерес от Ваша страна, моля да заявите предпочитания брой и вид растителност (дървесна, храстова и/или многогодишни цветя),  до 6 октомври 2017 г. на имейл адрес vania@sofia.bg.

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА, НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД


Изменение и допълнение на Наредба № 11/ 01.09.2016 г. за оценяване резултатите от обучението на учениците

На Вашето внимание!

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11/ 01.09.2017 г. за оценяванена на резултатите от обучението

Съгласно с приетото в ДВ, бр. 78/ 29.09.2017 год. изменение и допълнение на Наредба № 11/ 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението:

Чл. 11, ал. 2. Текущото писмено изпитване за установяване на входното равнище на учениците се включва в минималния брой задължителни текущи изпитвания по даден учебен предмет за срока.

Чл. 13, ал. 3. При текущите устни и практически изпитвания оценяващият е длъжен да аргументира устно оценката си пред ученика, а при текущите писмени изпитвания – писмено, „с изключение на случаите, когато текущото писмено изпитване е под формата на тест с избираеми отговори и/или с кратък свободен отговор“.

Петя Иванова и Камен Радев – старши експерти по природни науки


Ден на отворени врати по проект „Образование по наблюдение на Земята за българските средни училища“ в Руския културно-информационен център в София на 02.10.2017 г.

Информация за деня на отворените врати по проект EEOBSS, 02.11.2017 г., Руски културен център

Покана за Деня на отворените врати по проект EEOBSS


Презентация от работното съвещание на учителите по природни науки в София-град, 28.09.2017 г., Национален политехнически музей

29 септември 2017

Презентация от работното съвещание на учителите по природни науки в област София-град, за учебната 2017/ 2018 г., Национален политехнически музей, 28.04.2017 год.

Бланка за регистрация на учителите в работното съвещание на 28.09.2017 г


Информация за организиране и провеждане на 47-та Национална конференция по химия, 27 – 29.10.2017 г., Благоевград

Резултат с изображение за химически факултет софияПОКАНА за участие в 47-та Национална конференция на учителите по химия с международно участие на тема: „Добри практики и изследвания в химическото образование: наблюдения, опити, уроци, извънкласни дейности”, 27 – 29 октомври 2017 г., гр. Благоевград


Промяна в мястото на провеждане на съвещанието с учителите по природни науки

20 септември 2017

Изх. № РУО – 21930/ 20.09.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

На вниманието на учителите по природни науки!

Промяна на мястото за провеждане на съвещанието с учителите по природни науки на 28.09.2017 г.!

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че съвещанието с учителите по природни науки на 28.09.2017 г. ще се проведе в Национален политехнически музей, ул. „Опълченска“ 66 от:

 • 10:00 часа за учителите със следобедна заетост
 • 14:00 часа за учителите със сутрешна заетост.

Моля да информирате учителите по природни науки от Вашето училище и да съдействате за тяхното присъствие

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД ВАНЯ КАСТРЕВА

                                                             


15 септември 2017

Учебна 2017 – 2018 г.


Честита Нова учебна година 2017/ 2018 г.

Скъпи колеги,

Пожелаваме Ви много здраве, щастие и успехи през Новата учебна 2017-2018 година! Нека заедно направим света на природните науки по разбираем, достъпен и интересен за Нашите ученици! Нека да намалим ентропията в Нашата система, за да повишим енталпията в нея! Заедно можем повече и със сигурност ще бъдем много по добри! Пожелаваме Ви успех и попътен вятър!

Старши експерти по природни науки  Петя Иванова и Камен Радев


Дейности свързани с новата учебна 2017/ 2018 година

10 септември 2017

Уважаеми колеги,

Информирам Ви, за готовността на РУО – София-град да предостави тестове входно ниво за учениците, които ще се обучават по новите учебни програми в:

 • V и VІ клас по Човекът и природата
 • VІІІ клас по биология и здравно образование,
 • VІІІ клас по физика и астрономия
 • VІІІ клас по химия и опазване на околната среда

Тестовете и придружаващите ги спецификации са разработени от Регионалните методически съвети по биология, физика и химия и ще бъдат изпратени до директорите на училищата.

Входноте нива по биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда са подходящи и за учениците от ІХ клас на профилирани гимназии и профилирани паралелки на средни училища.

Старши експерт по природни науки Петя Иванова


Анализ на регионално външно оценяване по човекът и природата в V клас, май-юни 2017 г.

28 август 2017

Анализ на резултатите от регионално външно оценяване по човекът и природата в V клас, 2017 г.

Таблица с резултатите по училища – % решени задачи  и средни резултати по училища

Регионалното външно оценяване в V клас на тема „Проверка на усвоени компетентности, заложени в новата учебна програма по Човекът и природата в V клас“ е осъществено съвместно с Център за оценяване на предучилищното и училищно образование.

Тестовата книжка и придружаващите ги тест-спецификация, ключ с верните отговори и критерии за оценяване, както и анализът на резултатите са изготвени от експертите по природни науки в Центъра за оценяване в предучилищното и училищно образование:

Таблицата с резултатите по училища и средни резултати на учениците са изработени от експерта по психометрия и анализ.

 


Лятно училище за наблюдение на Земята, предназначено за ученици от 10-12 клас, 08-12.09.2017 г., Благоевград

18 август 2017

Покана за участие в обучение по приложение на съвременни геоинформационни технологии за анализ и оценка на спътникови изображения на Земята, 8-12 септември 2017 г. в 7 СУ „Кузман Шапкарев“, Благоевград


Златен медал за Димитър Каразапрянов, сребърен медал за Габриела Христова и бронзов медал за Мария Карабоева – най-високо постижение за българския национален отбор по биология на международна олимпиада

30 юли 2017

С един златен медал, с един сребърен и с един бронзов медал се завръща националният ни отбор по биология от международната олимпиада, проведена от 23 – 30 юли 2017 г. в Ковънтри, Великобритания.

Това е най-големият успех на наши участници досега в престижното състезание. Отборът ни се представя от трима ученици от НПМГ и един от СМГ – Димитър Каразапрянов (12 клас, НПМГ), Габриела Христова (12 клас, СМГ), Мария Карабоева (12 клас, НПМГ) и Вили Миланова (11 клас, НПМГ). 

Успехите са резултат от безспорния интелект, труд и постоянство на учениците, както и вложените време и усилия на техните учители – Валентин Дойнов (НПМГ), Цветана Хинкова (СМГ), Милена Стоилова (СМГ), Емилия Илова (134 СУ) и ръководителите на отбора доц. Албена Йораднова (Медицинския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“), доц. Снежанка Томова (Биологическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“) и Радослав Александров (докторант в Институт по молекулярна биология при БАН).

Поздравления за нашите победители и техните учители и ръководители!

До момента нашият отбор е спечелил 5 златни , 10 сребърни и 40 бронзови медала на международни олимпиади по биология.


Един златен медал и три бронзови медала от 49-тата Международната олимпиада по химия в Након Патом, Тайланд

26 юли 2017

В Након Патом, Тайланд, от 06 до 14 юли, се проведе 49-ото издание на Международната олимпиада по химия. Нашите участници мереха сили с състезатели от 77 други държави. И четиримата ни олимпийци се завръщат с медали, съответно един златен и три бронзови!

 • Петър Христов, 11 клас, СМГ – златен
 • Весела Механджиева, 12 клас НПМГ – бронзов
 • Кристина Костадинова, 12 клас, НПМГ – бронзов
 • Кръстьо Драгинов – 12 клас, ПМГ, гр. Гоце Делчев – бронзов

Съществен принос за успеха на нашите ученици имат техните учители: Ани Василева – СМГ „Паисий Хилендарски“ и Антония Илиева – НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“.

Ръководители на отбора са доц. д-р Донка Ташева и доц. д-р Пенка Василева от Факултета по химия и фармация на СУ “Св. Кл. Охридски”.

Поздравления за нашите ученици и техните учители и ръководители!

Престижното състезание традиционно се състои от две 5-часови части: теоретическа и лабораторно-практическа.

Международната олимпиада по химия се провежда за първи път през 1968 г., а България е редовен участник още от следващата 1969 г. в Чехословакия. Участниците в българския национален отбор са четирима на брой и се избират измежду най-добре класираните участници на Националния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда. България е домакин на олимпиадата през 1971 г. и 1982 г.
От 1999 г. до 2017 г. нашите ученици са спечелили общо 42 медала: 2 златни, 8 сребърни и 32 бронзови.


Четирима ученици от СМГ „Паисий Хилендарски“ София и един ученик от МГ Плевен представиха България в 48 Международна олимпиада по физика, проведена в Джоякарта, Индонезия

25 юли 2017

От 16 и 24 юли 2017 г. в Джоякарта, Индонезия се проведе 48-ата Международната олимпиада по физика, в която се включиха 424 ученици от 88 държави от целия свят. Мотото на МОФ 2017 бе “#ImPhysics”.

Състезателите ни спечелина един сребърен и четири бронзови медала: Бойко Борисов (10 клас, СМГ) – сребърен медал; Георги Александров (10 клас, СМГ), Александър Иванов (12 клас, СМГ), Александър Атанасов (12 клас, МГ „Гео Милев“, гр. Плевен) и Димитър Ружев (12 клас, СМГ) – бронзови медали в конкуренция с 400 от най-добрите физици в света.

Забележителното е, че Бойко и Георги са били ученици в 10-ти клас през изминалата учебна година, но вече са носители на високи международни отличия по физика! Вярваме, че през следващите две учебни години те ще постигнат още по-сериозни успехи на международно ниво! Трябва да изкажем своята благодарност към другите трима състезатели. Те вече завършиха своето гимназиално образование, но през последните няколко учебни години са представяли нееднократно страната ни достойно в различни състезания и по физика и по астрономия!  

Адмирации заслужават и учителите, които са подготвили учениците за този голям успех: Ванилия Беремска (МГ „Гео Милев“, гр. Плевен), Илиан Илиев и Стоян Бахчеванов (СМГ „Паисий Хилендарски“, гр. София), Никола Каравасилев и учените от СУ „Климент Охридски“- проф. дфн. Мирослав Абрашев, д-р Нено Тодоров – ръководители на отбора, и доц. д-р Виктор Иванов и доц. д-р Димитър Мърваков.

Състезателната част на МОФ се провежда в рамките на 2 кръга – теоретически /3 задачи за 5 часа/ и практически /една или две задачи за 5 часа/. Задачите тредиционно се подготвят от страната домакин и се одобряват от международния борд.

До 2017 г. българските ученици са спечелили за страната ни общи 119 медала: 14 златни, 38 сребърни, 67 бронзови и 59 почетни грамоти. Изключително постижение за България е абсолютното първо място на Иван Иванов в ХІV Международна олимпиада по физика през 1983 год.

През 1967 г. България, Полша, Чехословакия, Унгария и Румъния учредяват Международната олимпиада по физика и страната ни учатва във всички 47 издания на олимпиадата оттогава насам. Броят на държавите участнички обикновено е 85.


Включени учители от София в лятното училище по физика „Космосът и Земята“, 10 – 14 юли 2017 г, ФзФ на СУ

3 юли 2017

fzfПисмо до директорите на включените учители от София в Лятното училище по физика  „Космосът и Земята“, 10 – 14.юли 2017 г., Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“


Изходящ номер на служебната бележка, във връзка с деня на биологията, от юлската лектория по природни науки, 03.07.2017 г.

Уважаеми колеги,

Изходящият номер на служебната бележка, издадена от РУО – София-град, относно Ден на биологията от юлската лектория „Съвременни направления на природните науки“ е Изх. № РУО1 – 15946/ 30.06.2017 г.

Старши експерт по природни науки: Петя Иванова


Юлска лектория „Съвременни направления на природните науки 23“, 03 – 07.07.2017 г.

27 юни 2017

BF-new2

Imagefzf

Писмо за организиране и провеждане на юлската лектория, 03 – 07. юли 2017 г.

Програма на юлската лектория „Съвременни направления на природните науки 23“

 


Успех на ученици от НПМГ в конкурса „Млади изобретатели“, 25.06.2017 г., с. Оряховица

26 юни 2017

На 25.07.2017 г. в  с. Оряховица,  обл. Стара Загора се проведе ежегодният конкурс на фондация „Миню Балкански“ – „Млади изобретатели“. Учениците от НПМГ „Акад. Л. Чакалов“ Мартин Григоров  и Даниел Иванов от 11 клас завоюваха съответно първо и трето място. 


Лятно училище по физика за учители „Космосът и Земята“, 10 – 14 юли 2017 г., ФзФ на СУ

fzf

Писмо за организиране и провеждане на лятното училище по физика за учители „Космосът и Земята“

Програма на лятното училище по физика за учители „Космосът и Земята“

 


Състезанието „Млад природолюбител“ в 105 СУ „Атанас Далчев“, 10.06.2017 г.

10 юни 2017

В ранните часове на последната събота на учебната година, след тригодишно прекъсване, се проведе състезанието  „Млад природолюбител“ за ученици от V и VІ клас.  Инициативата за подновяването му е на Регионалния методичен съвет по химия, подкрепена и доразвита от Регионалните методични съвети по биология и физика.

Състезанието, в което се включиха 97 ученици от 18 училища, се проведе при изключително любезното домакинство на 105 СУ „Атанас Далчев“, което допринесе, както за творческа изява на учениците, така и  за опознаване и неформален контакт на учителите по природни науки.

Отлично се представиха учениците на ПЧМГ, 48 ОУ, 131 СУ, 1 СУ, 104 ОУ и 122 ОУ, които завоюваха пърите места в индивидуалното класиране и отборното класиране.

Поздравления за победителите и техните учители!

Благодарност и признателност към ръководството и учителите на 105 СУ „Атанас Далчев“!


Предложения за обучения на учители по природни науки за учебната 2017 – 2018 година – ДИУУ, Софийски университет

7 юни 2017

Предложения за обучения на учители по природни науки за учебната 2017 – 2018 година – ДИУУ, Софийски университет


Квалификационен курс в ЦЕРН, 22.07.2017 г. – 30.07.2017 г.

5 юни 2017

Информация за организиране и провеждане на квалификационен курс в ЦЕРН за обучение на учители по природни науки – от 22.07.2017 г. – 30.07.2017 г.


Успех на наши ученици в първата Европейска олимпиада по физика, 20 – 24 май 2017 г. – Тарту, Естония

От 20 до 24 май в естонския град Тарту се проведе първото издание на Европейската олимпиада по физика (http://eupho.ut.ee/). В нея взеха участие около 100 ученика от повече от 20 държави от цял свят. Домакин на събитието бе университетът в Тарту в колаборация с Талинския технологичен университет.

Олимпиадата бе проведена в два тура – теоретичен и експериментален, по аналогия с Международната олимпиада по физика. За разлика от останалите международни състезания, в Естония учениците трябваше сами да се явят на модерацията на резултатите си. Там те трябваше, без помощта на ръководителите си, да убедят членовете на проверяващата комисия, че заслужават повече точки, ако не са доволни от първоначалните си резултати.

България бе представена от пет ученика, всички от които се завърнаха с медали! Със сребърен медал бе награден ученикът Руско Русков от ПГПАЕ „Гео Милев“, гр Бургас!  Останалите четирима участника от страната ни спечелиха бронзови отличия. Техните имена са: Бойко Борисов и Георги Александров – СМГ „Паисий Хилендарски“, гр. София, Таквор Баронян от Darbi college, гр. София и Мартин Игнатов от НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“.

Забележителното е, че Бойко и Георги са ученици от 10-ти клас, което означава, че ще имат възможността да се явяват на международни състезания през още две учебни години! Пожелаваме на тях и на останалите ни състезатели още много подобни успехи!


47-ма Национална конференция на учителите по химия, 27 -29 октомври 2017 г., Благоевград

29 май 2017

FHF_130x190Информация за организиране и провеждане на 47-та Национална конференция по химия на тема „Добри практикии изследвания в химическото образование: наблюдения, опити, уроци, извънкласни дейности“, от 27 до 29 октомври 2017 г., Благоевград


Относно ползването на оценките от олимпиадите, като вход в някои училища

27 май 2017

На основание писмо № 9105 – 168/ 17.05.2017 год. на Заместник-министър на образованието и науката!

Всяко регионално управление на образованието, най-късно до 9 юни 2017 год., трябва да въведе в програмния продукт резултатите на учениците от съответния регион, явили се на областен или национален кръг на олимпиада/и или състезания от календара на МОН, в случаите когато тези резултати са утвърдени със заповед на началника на РУО по предложение на педагогическия съвет на приемащото училище като елемент на балообразуването.

Въведените резултати ще излязат в служебните бележки, които учениците ще получат след НВО и изпитите за проверка на способностите в училищата, в които се обучават.

Справка – балообразуване относно паралелки с прием след завършен VII клас, за които съгласно заповед на началника на РУО е утвърдено балообразуване по чл. 57, ал. 2 и чл. 3, т. 6 от наредба № 10/01.09.2017 г.


Наградени учители с почетно отличие „Неофит Рилски“ на МОН за 2017 год.

25 май 2017

 

Светла Стоянова Панайотова -старши учител по физика и астрономия в 81. СУ „Виктор Юго“

Ивайло Стоянов Ушагелов – заместник директор по УД и учител по химия и опазване на околната среда в СМГ „Паисий Хилендарски“

Регионално външно оценяване по предмета Човекът и природата в периода 29.05.17 – 07.06.17 г.

22 май 2017

Писмо № РУО1 – 11481/ 22.05.2017 г. на началника на РУО – София-град за организиране и провеждане на РВО по Човекът и природата в V клас

Заповед № РУО1 – 144/ 28.03.17 г. на Началника на РУО – София-град за организиране и провеждане на РВО по Човекът и природата в V клас

Указания за провеждане на РВО по Човекът и природата в V клас, май-юни 2017 г. на ЦОПУО

Електронни таблици за резултатите на учениците


Празник на химията – 150 години от рождението на Мария Склодовская Кюри на 11.05.2017 г. в сградата на на Федерацията на научно-техническите съюзи

В сградата на на Федерацията на научно-техническите съюзи – ул. „Г.С.Раковски” №108 в зала 4 се проведе Празник на химията, организиран по случай 150 години от рождението на Мария Склодовская Кюри. В празника участваха ученици от училища в гр. София и гр. Елин Пелин. Те представиха постерни доклади и макети по избрана от тях тема: „Животът и делото на Мария Кюри“,“Йонизиращите лъчения в медицината“ и „Радиоактивното замърсяване в историята на човечеството“.

Проф. дхн Ивелин Кулев, дългогодишен преподавател в Катедра Аналитична химия към СУ „Св. Климент Охридски“ представи доклад за живота и делото на Мария Кюри. Председател на журитата в двете възрастови групи беше доц. д-р Елена Бояджиева от Лаборатория по химическо образование, история и философия на химията към Катедрата по Физикохимия към СУ „Св. Климент Охридски“. Присъдени бяха три първи награди, три втори награди и три трети награди. Наградени постерни доклади и модели

Ученици от ПГЕБ „Проф. д-р А. Златаров“, гр. София участваха в празничната програма, посветена на делото и живота на Мария Склодовская Кюри. На всички участници в празника бяха раздадени подаръци – лабораторна стъклария, кояо се използва в химическите лаборатории.


Софийско градско състезание по физика и астрономия „Талантлив физик“, 27.05.2017 г., НПМГ

18 май 2017

Резултат с изображение за нпмгУказания за организиране и провеждане на Софийското градско състезание по физика и астрономия „Талантлив физик“

Регламент на състезанието

Адрес на страницата на състезанието: https://npmg.org/2017/05/18/tf2017/

Линк към формата за записване:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewH8ZKhk8UISdI-ZXJnoWaIb3bWh9mpxJ3GE9ZcQRCxZAFgQ/viewform

Линк към публиччния регистър със записаните:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vi–Alp7xiqF_vRrWu122Y36POzJ-i0zMkdba6RK4ow/pubhtml


Конкурсът за модели по биология в Националния музей „Земята и хората“

16 май 2017

В най-атрактивната част на музея сред експозицията „Гигантски кристали“ на 14.05.2017 год. се проведе третият конкурс за изработване на модели на обекти, явления и процеси „Биологията интересна и достъпна“. Темата на конкурса „Отделянето като основен жизнен процес на живите системи“ претворена в 56-те ученически модела илюстрира по безспорен начин разнообразието от отделителните структури и отделителни органи в живата природа, както и единството в тяхното функциониране.

Гости на конкурса и председатели на журитата в двете възрастови групи бяха представители на академичната общност – доц. д-р Надежда Райчева и гл. ас. д-р Иса Хаджиали от катедра „Методика на обучението по биология“ към Биологически факултет на  СУ „Св. Климент Охридски“.

След напрегната работа журито определи за всяка възрастова група по три първи, по три втори и по три трети награди, както и по няколко специални. Първа награда в първа възрастова група получиха моделите на 131 СУ „Отделителна система на мравка“, 48 ОУ „Отделителна система при безгръбначни животни“ и 30 СУ „Отделяне при човека“. Във втората група с най-високо отличие бяха удостоени филмът „Кой, как, къде отделя? от 9 ФЕГ, „Екзоцитоза“ на НТБГ и „Клетъчно отделяне на границата нефрон, кръвоносни съдове от 119 СУ.

Победителите в конкурса бяха наградени с купа и парична награда.

Награден фонд 1200 лв.

Пълна информация за конкурса, проведен на 14.05.2017 год. в Националния музей „Земята и хората“


Награди за заслуги и принос в столичното образование, 11.05.2017 год.

12 май 2017

По повод 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, на 11.06.2017 г., в залата на военна академия „Г. С. Раковски“, град София се състоя официална церемония по връчване на ежегодните отличия на изявени столични директори и учители.

С пластика /СОВА/ и грамота на РУО – София-град за заслуги и принос в столичното образование бяха удостоени:

 • Диана Венелинова Ценова – старши учител по биология и здравно образование в 55 СУ „Петко Каравелов“
 • Стоян Желязков Бахчеванов – старши учител по физика и астрономия в СМГ „Паисий Хилендарски“
 • Ани Иванова Василева– старши учител по химия и опазване на околната среда в СМГ „Паисий Хилендарски“

Поздравления за нашите колеги и пожелания за бъдещи успехи!


Информация относно ползването на резултатите от областните кръгове на олимпиадите за прием след VІІ клас в природоматематически гимназии

Уважаеми колеги,

По непотвърдена официално информация към момента резултатите от областните кръгове на олимпиадите ще се въвеждат от Областната комисия в електронната система и ще излязат в служебните бележки, които учениците ще получат след НВО и изпитите за проверка на способностите.

Моля, на родителските срещи, които се провеждат в момента за кандидатстването след VII клас  много ясно да информирате родителите, че трябва да подават само ЕДНО заявление за класиране по техен избор – електронно или в училище-гнездо.

Председател на областните комисии за организиране и провеждане на областните кръгове на олимпиадите по астрономия, биология, физика и химия Петя Иванова

 

 


Резултати и класиране от националния кръг на олимпиадата по астрономия, 6-7 май, Шумен

10 май 2017

Софийско градско състезание „Млад природолюбител“, 10.06.2017 г., 105 СУ

9 май 2017

Писмо за организиране и провеждане на Софийското градско състезание „Млад природолюбител“, 10.06.2017 г., 105 СУ

Регламент на състезанието

Заявка за участие

Декларация за информирано участие


Състезание на тема: „Хранене с баланс – здраве в аванс“ на 18.05.2017 год. в Първа частна математическа гимназия

5 май 2017

На 18.05.2017г. от 14.00ч. учениците от Първа частна математическа гимназия ще отбележат Европейския ден за борба със затлъстяването. Учениците от шестите класове ще участват в състезание на тема: „Хранене с баланс – здраве в аванс“. В него те ще представят проучванията си по темата  и  ще участват в спортно състезание.

Във връзка с все по-тревожната статистика за увеличаване на броя на децата с наднормено тегло и затлъстяване, методическото обединение на учителите по природни науки в ПЧМГ ще се опита да насочи вниманието на подрастващите върху здравословния начин на живот, балансираното хранене и физическата активност.

Събитието ще се проведе като открита педагогическа практика, с акцент на интердисциплинарния подход на обучение и въвеждане на проектно базираното обучение в училище.

Уважаеми колеги по природни науки, заповядайте на събитието и бъдете Наши гости!

                                                                       Методическо обединение на учителите по природни науки в ПЧМГ


Международна Менделеевска олимпиада по химия, Астана, Казахстан 2017 г.

2 май 2017

Между 23 и 29 април 2017 г. в Астана, Казахстан, се проведе 51-вата Международна Менделеевска олимпиада по химия.

България отново бе представена от четирима участници в отбор, който се завръща с един сребърен и три бронзови медали. Учениците са първите четирима лауреати на тазгодишната Национална олимпиада по химия, която се проведе във Варна през март.

 • Петър Христов, 11 клас, СМГ – сребърен медал
 • Кръстьо Драгинов, 12 клас, ПМГ – Гоце Делчев – бронзов медал
 • Кристина Костадинова, 12 клас, НПМГ – бронзов медал
 • Весела Механджиева, 12 клас, НПМГ – бронзов медал

Ръководители на отбора са доц. д-р Христо Чанев  и гл.ас. д-р Даниела Цекова от Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Кл. Охридски“

Международната Менделеевска олимпиада по химия се провежда от 1992 г., като до 1997 г. олимпиадата се провежда само в Русия, а след миналата година – и в страните от бившия Съветски съюз. От 2004 г. във формата на олимпиадата са включени България и Румъния. Малко по-късно и Македония, Молдова и Унгария. Традиционно участниците в отбора са учениците, класирали се на първите 4 места в Националната олимпиада по химия и опазване на околната среда за от четвърта възрастова група.

Поздравления за победетелите, техните учители Ани Божикова и Антония Илиева и ръководителите на отбора!


ХХVІ Международен екологичен форум „Сребърна 2017“, 02-04 юни 2017 г., Силистра

28 април 2017

Писмо за организиране и провеждане на ХХVІ международен екологичен форум „Сребърна 2017“, 02.04.2017 г., Силистра


Резултати и класиране от Националното състезание по химия и опазване на околната среда, 21-22 април 2017 г., Ловеч

26 април 2017

Отборно класиране от Националното състезание по ХООС, 21-22.04.2017 г., Ловеч

Индивидуално класиране от Националното състезание по ХООС, 21-22.04.2017 г.,Ловеч


Открит урок в 143 ОУ „Георги Бенковски“

25 април 2017

На 24.04.2017 г. в 143 ОУ „Георги Бенковски“ под ръководството на г-жа Вероника Георгиева – учител по биология и здравно образование се проведе, третият поред, открит урок по предмета човекът и природата в V клас. Темата на урока „Хранене на растенията“ е от третата му (последна) част „Структура и жизнени процеси“.

Урокът беше достоен финал на поредицата открити уроци по нововъведената учебна програма по човекът и природата за V клас. За овладяване на основните понятия от процеса фотосинтеза и за постигане на очакваните резултати по програмата, умело се съчетаваха разнообразни интерактивни методи на преподаване, творчество, технологии и наука, а социалните и граждански компетентности на учениците се изграждаха в хода на екипната им работа.

С интерес присъстващите следяха уменията на учениците да моделират, включително и с 3Д принтер, работят с разнообразни модели,  извършват експерименти, изготват нетрайни микроскопски препарати, наблюдават с дигитален микроскоп, работят с учебна литература, изготвят и представят презентации и др.

В картата за самооценка, учениците оцениха своята работа с „отличен“. Такава беше оценката и на присъстващите на урока учители.

Приложение:

 1. Методическа разработка на урока
 2. Карта за самооценка

Резултати и класиране от националния кръг на олимпиадата по физика, 11-12 април 2017г., Разград

19 април 2017

Софийско градско състезание по химия и опазване на околната среда „Талантлив химик“, 29.04.2017 год.

18 април 2017

ImageРезултат с изображение за нпмг

Указания за организиране и провеждане на градското състезание по химия и опазване на околната среда „Млад химик“, 29.04.2017 год.


Национален конкурс по физика „Акад. Матей Матеев“ за 2017 год.

10 април 2017

На 6 април, в Аулата на СУ „Св. св. Климент Охридски“, на тържественото откриване на 45-тата национална конференция по въпросите на обучението по физика на тема „Експериментът основа на образованието по физика“, представител на фондация „Св. св. Кирил и Методий“ тържествено връчи наградите от националния конкурс по физика „Акад. Матей Матеев“.

Носители на наградата са:

Г-н Илиян Илиевучител по физика и астрономия в СМГ „Паисий Хилендарски“, София – за изключителни постижения при откриването и развитието на млади таланти.

 Г-жа Цеца Христова – учител по физика и астрономия в професионална гимназия по компютърни технологии и системи, Правец – за постижения при създаване на условия за най-подходяща учебна среда.

Поздравления за г-н Илиев и г-жа Христова!


Ученически конкурс за изработване на уреди за кабинетите по физика, 3 юни 2017 г.,ФзФ на СУ

7 април 2017

Писмо за ученическия конкурс за уреди за кабинета по физика, 3 юни 2017 год. ФзФ на СУ „Св. св. Климент Охридски“

Регламент и програма на конкурса


Организация и провеждане на ХХ Национална олимпиада по астрономия, 5 – 7 май 2017 г., Шумен

Писмо за организиране и провеждане на ХХ Национална олимпиада по астрономия, 5- 7 май 2017 г., Шумен


Празник на химията във връзка с отбелязване на 150 години от рождението на Мария Кюри, 11 май 2017 год.

5 април 2017

Изх. № РУО1 – 7071/ 05.04.2017 год. ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с отбелязване на 150 години от рождението на Мария Склодовская Кюри

Съюзът на Химиците в България,

Дружеството на учителите по химия и РУО-София

Организират “Празник на химията”, който ще се проведе на 11 май 2017 г., четвъртък, от 15 часа в сградата на Федерацията на научно-техническите съюзиул. „Г.С.Раковски” №108 в зала 4.

Поканени са ученици от всички училища с различни направления и интереси да участват в този Празник, който принадлежи на:

 • химиците – причината е откриване на елементите радий и полоний;
 • физиците – поради проведените изследвания върху явлението радиация;
 • биолозите – промените на клетъчно ниво, до които води радиационното облъчване;
 • медиците – разработени рентгенографски приложения в медицината, свързани с лечението и диагностицирането на различни заболявания;
 • историците – възможност за проследяване на радиоактивните замърсявания, възникнали в историята на човечеството и последствията от тях;
 • художниците – пресъздаване на откритията на Мария Кюри на платно или фотографска лента;
 • преподавателите – използване на въведения от Мария Кюри метод за преподаване, основан на принципа на учебния експеримент;
 • учените – стимул за нови открития и развитие на направленията, в които е работила Мария Склодовская Кюри.

11 май 2017 г. е своеобразен празник за всеки, който се чувства вдъхновен от Делото на Мария Склодовская Кюри и желае да сподели своя поглед върху нейните постижения, използвайки своята гледна точка.

Необходима е предварителна регистрация за участие и избор на тема за изготвяне на постерен доклад.

Приложение:

ВАНЯ КАСТРЕВА НАЧАЛНИК НА РУО:


Резултати и класиране от ХLІІ Национална олимпиада по биология, 01 – 02.04.2017 год., Хасково

При изключително любезното домакинство на РУО – Хасково и ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ на 01 и 02 април 2017 год. в град Хасково се проведе ХLІІ Национална олимпиада по биология и здравно образование.

Резултати и класиране от Националния кръг на олимпиадата по биология, проведен на 01 – 02.04. април 2017 год. в град Хасково


Наградите на фондация „Св. св. Кирил и Методий“ за учители по биология за 2016 год. отпътуваха за София и Велинград

На 31.03.2017 год. в театър „Иван Димов“, град Хасково, на тържественото откриване на 42-та национална олимпиада по биология и здравно образование, представител на Международната фондация „Св. св. Кирил и Методий“ връчи наградите от Националния конкурс за учители по биология за 2016 год.

Наградата за изключителни постижения при откриването и развитието на млади таланти в областта на биологията беше връчена на г-жа Цветана Хинкова – учител по биология и здравно образование в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“, град София.

Наградата за постижения при създаването на най-подходяща учебна среда за обучение по биология и приложение на иновационни методи на обучение беше връчена на г-жа Магдалена Белухова – учител по биология и здравно образование в Професионална гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов“ , Велинград.

Поздравления и пожелания за бъдещи успехи!


Допълнителен протокол за класиране на ученици от втора възрастова група за Национален кръг на олимпиада по физика

3 април 2017

Допълнителен протокол за класиране на ученици от втора възрастова група /учебно съдържание за 8 клас/ за Национален кръг по физика, 11 – 12 април 2017 год., Разград


Национален форум по физика „Физиката вечно млада“, 27 – 29.10.2017 г., Варна

Изх. РУО1 – 5677/ 28.03.2017 год.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,               

            Приложено Ви изпращам Първото съобщение за НАЦИОНАЛНИЯ ФОРУМ ПО ФИЗИКА на тема: „ФИЗИКАТА ВЕЧНО МЛАДА”,  27 – 29 ОКТОМВРИ 2017 год., ВАРНА

Приложение:

 1. Първо съобщение за националния форум „Физиката вечно млада“
 2. Информация за националния форум „Физиката вечно млада“

 

ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 


Организация на националното състезание по химия „Тестови задачи за ученици в гимназиалния етап“, 21-23.04.2017 г., Ловеч

29 март 2017

Указания за организиране и провеждане на националното състезатие по ХООС „Тестови задачи за гимназиален етап“, 21-23 април, Ловеч

Протокол с резултатите от подборния кръг на националното състезание по ХООС „Тестови задачи в гимназиален етап“ в София. Допуснати ученици до участие.


Трети конкурс за изработване на модели по биология на 14.05.2017 г. в Национален музей „Земята и хората“

28 март 2017

Указания за организиране и провеждане на конкурса за изработване на модели на обекти, явления и процеси по биология „Биологията интересна и достъпна“


Открита педагогическа практика в 143 ОУ на 24.04.2017 год.

27 март 2017

Изх. РУО1– 4630/ 21.03.2017 год.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с въвеждането на новата учебна програма по човекът и природата в V клас на 24.04.2017 год. от 13.35 часа в 143. ОУ „Георги Бенковски“, район „Подуяне“, ул. „Тодорини кукли“ № 9 ще се проведе третата /последна/ планирана, открита педагогическа практика на тема „Хранене на растенията“ от третата част „Структура и жизнени процеси“ на интегрирания предмет човекът и природата.

Представянето на урока ще бъде осъществено от госпожа Вероника Методиева Георгиева – учител по биология и здравно образование в 143. ОУ „Георги Бенковски“.

Госпожа Вероника Георгиева има двадесетгодишен стаж като учител и богат педагогически опит. Притежава магистърска степен по биология придобита в  Биологически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, където  завършва й втора магистратура „Географско образование“ в Геолого-географския факултет. Има ІІІ-та професионално-квалификационна степен, защитена с дипломна работа на тема „Обобщаване на биологични знания чрез интелектуални карти“.

Професионалните интереси на г-жа Георгиева са свързани с откривателското учене – завършва едногодишен курс на образование по международен проект INQUIRE. Прилага иновативни методи в часовете и създава траен интерес към природните науки. Нейни ученици активно участват в олимпиади и състезания.

Г-жа Георгиева ежегодно се включва в изработването на задачи за първи кръг на олимпиадата по биология, както и в организирането и провеждането на конкурса за модели по биология «Биологията – интересна и достъпна». На национално ниво е участвала разработването на критерии за вътрешно оценяване и в изготвянето на новите учебни програми за VІІ клас по биология и здравно образование.

Работи като главен учител в 143. ОУ, където е назначена от 1998 година. Тя е член на регионалния методически съвет по биология и базов учител към СУ „Св. Кл.Охридски”.

Моля да уведомите учителите по природни науки – биология, физика и химия -във Вашето училище и да съдействате за тяхното присъствие.

 ВАНЯ КАСТРЕВА, НАЧАЛНИК НА РУО, СОФИЯ-ГРАД

 


Ден на отворени на 22.04.2017 год. във Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

24 март 2017

fzf

Покана от Декана на Физически факултет на Софийски университет за посещение на Деня на отворените врати на 22.04.2017 год.

Програма за Деня на отворените врати във ФзФ на СУ „Св. Климент Охридски“на 22.04.2017 год.


ХІХ национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“

Информация за конкурса „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“

Регламент за организиране и провеждане на ХІХ национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“

Регистрационен формуляр


Допълнително допуснати до участие в Националния кръг на олимпиадата по биология на 1 – 2 април 2017 год. в Хасково

23 март 2017

Съгласно т. 4 от раздел IV на Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по биология и здравно образование за участие в националния кръг за учебната 2016/2017 година се допускат допълнително следните ученици:

Протокол с допълнително допуснати ученици в национален кръг на олимпиадата по биология на 1 – 2 април 2017 год,, Хасково

Моля, училищата от София-град, които имат допълнително класирани ученици да изпратят заявки за участие на електронен адрес ivanova_petja@abv.bg, на експерта по природни науки Петя Иванова, до 12:00 часа на 24.03.2017 год.

Заявка за участие


Организация на ХLІХ олимпиада по физика на 11 – 12 април 2017 г., Разград

22 март 2017

Указания за организиране и провеждане на националния кръг на олимпиадата по физика на 11- 12 април 2017 год


Резултати и класиране от националния кръг на олимпиадата по химия, проведен на 17-19 март 2017 год., Камчия

21 март 2017

 

Протокол на националната комисия с резултатите и класирането от националния кръг на олимпиадата по химия, проведен на 17-19.03.2017 год., Камчия


Допуснати ученици до национален кръг на олимпиада по физика на 11-12.04.2017 год. в Разград. Резултати на всички останали участници в областния кръг на олимпиадата по физика на 19.02.2017 год.

Протокол на националната комисия с резултатите на допуснатите и недопуснатите в национален кръг на олимпиадата по физика на 11 – 12.04.2017 год. в Разград

Резултати от областен кръг на олимпиада по физика, проведен на 19.02.2017 год., проверени и разсекретени от областната комисия


Празник на петоклесниците в Първа частна математическа гимназия в София

17 март 2017

На 14.03.2017г. в Първа частна математическа гимназия се проведе състезание по природни науки в 5 клас по повод Деня на числото π и празника на училището.

Петокласниците се състезаваха в два кръга – в първи кръг отбор от всеки клас представи презентация на тема „Да подадем ръка на природата“, а във втори кръг всички решаваха задачи свързани с природните науки. Гости на празника и членове на журито бяха г-жа Петя Иванова – старши експерт по природни науки в РУО София-град, доц. Стефан Манев – преподавател в ЮЗУ Благоевград, както и Вилия Нейкова и Невена Трендафилова – преподаватели в столични училища.


Организация на 42-та национална олимпиада по биология, 31.03. – 02.04.2017 год., Хасково

Указания за организиране и провеждане на националния кръг на олимпиадата по биология на 31.03.2017 год. – 02.04.2017 год., Хасково

Програма за 42-та олимпиада по биология

Заявка за участие

Декларация за информирано съгласие

Съгласно т. 4 от раздел IV на Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по биология и здравно образование през учебната 2016 ─ 2017 година когато ученик, който е класиран за Националния кръг, заяви писмено, че се отказва от участие, то на негово място се включва следващият ученик от същата възрастова група според резултатите от арбитража.

Учениците, които се отказват от участие следва да попълнят и изпратят декларации/в сканиран вид/ за отказ, в свободен текст, на електронен адрес: ivanova_petja@abv.bg на експерта по природни науки Петя Иванова до 20.03.2017 год.

 


Резултати от областния кръг на олимпиадата по биология, проведен на 26.02.2017 год. Допуснати ученици до национален кръг на олимпиадата по биология на 01- 02.04.2017 г., Хасково

16 март 2017

Допуснати до национален кръг на олимпиадата по биология и здравно образование на 01.-02.04.2017 г., Хосково

Резултати на участниците в областния кръг на олимпиадата по биология, проверени и разсекретени от областната комисия


Покана към учителите по физика и астрономия за участие в 45-тата национална конференция по физика, април 2017 год.

ПОКАНА

към учителите по физика и астрономия  и човекът и природата 

Драги колеги,

На 6 април от 14 часа в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски”  се открива 45-тата национална конференция по въпроси на обучението по физика на тема „Експериментът – основа на образованието по физика”. Организатори на конференцията са Съюзът на физиците в България, МОН и РУО –София. От името на Организационния комитет каня всички учители да бъдат гости на конференцията и да участват в кръглата маса без такса правоучастие. Вярвам, че споделянето на идеи и дискусиите по важни за обучението въпроси ще бъдат полезни за всички, които милеят за образованието по физика. Очакваме ви!

От името на Оргкомитета: Доц. Мая Гайдарова, Председател на Оргкомитета


Промяна в датата на провеждане на регионалното състезание „Талатлив физик“

14 март 2017

Уважаеми колеги и уважаеми ученици,

Датата за провеждане на регионалното състезание „Талантлив физик“ се променя от 19.03.2017 на 27.05.2017 год.

Приложение: регламент на регионалното състезание „Талантлив физик“ за учебната 2016/ 2017 год.


Резултати и класиране от Пролетното национално състезание по физика, 11 – 13 март, Вършец

13 март 2017

Резултати и класиране на учениците от 7 клас / Отборно класиране в 7 клас

Резултати и класиране на учениците от 8 клас / Отборно класиране в 8 клас

Резултати и класиране на учениците от 9 клас / Отборно класиране в 9 клас

Резултати и класиране на учениците от 10 клас / Отборно класиране в 10 клас

Резултати и класиране на учениците от 11-12 клас / Отборно класиране в 11-12 клас

Резултати и класиране на учениците от специалната тема


Организиране и провеждане на подборния кръг за националното състезание по ХООС „Тестови задачи за ученици в гимназиален етап“ на 24.03.2017 год.

 Указания за организиране и провеждане на подборния кръг за националното състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за ученици в гимназиален етап“ на 24.03.2017 год. от 14:00 часа


Резултати от областния кръг на олимпиадата по астрономия. Допуснати участници до национален кръг на 05 – 07.05.2017 год., Шумен

Резултати на участниците в областния кръг на олимпиадата по астрономия от ІІ-ра възрастова група /7 – 8 клас/

Резултати на участниците в областния кръг на олимпиадата по астрономия от ІІІ-та възрастова група /9 – 10 клас/

Резултати на участниците в областния кръг на олимпиадата по астрономия от ІV-та възрастова група /11 – 12 клас/

Резултати и класиране на участниците от първа възрастова група /5 – 6 клас/ от общински кръг на олимпиадата по астрономия.

За участниците от първата възрастова група, областния кръг на олимпиадата по астрономия е последен.


Открит урок в ученическата лаборатория на 32 СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ на 07.03.2017 год.

10 март 2017

На 07.03.2017 год., г-жа Гергина Николова – учител по химия и опазване на околната среда в 32 СУИЧЕ, пред широка аудитория от учители по природни науки, направи показен лабораторен урок на тема „Изследване на разтворимостта на веществата във вода“ по предмета човекът и природата в V клас.

Присъстващите бяха впечатлени още от самото начало от вида на съвременно оборудваната ученическа лаборатория и малките експериментатори, всички в бели престилки и ръковици, за които бяха подготвени работни места по всички правила за работа.

 С голямо усърдие и въодушевление петокласниците под ръководството на г-жа Николова правеха своите първи стъпки в химията, като изследваха разтворимостта на веществата във вода, а изводите и заключенията от проведените експерименти въвеждаха в протоколи.

Приложение: Протокол за лабораторно упражнение „Изследване разтворимостта на веществата“


Организация на XLІX национална олимпиада по химия и опазване на околната среда, 17.03.2017 – 20.03.2017 год., Варна, СОК „Камчия“

8 март 2017

Указания за организиране и провеждане на националния ІІІ кръг на олимпиадата по ХООС, 17 – 20.03.2017 год, Варна, СОК „Камчия“


Допуснати ученици до Национален кръг на олимпиадата по химия – Варна, 18 – 19 март 2017 год. Резултати на всички останали участници в областния кръг на олимпиадата по химия проведен на 12.02.2017 год.

6 март 2017

Протокол на Националната комисия по ХООС, с резултати и допуснатите участници до Национален кръг на олимпиадата по химия – Варна, 17-19 март 2017 год.

Резултати и класиране на учениците от област София-град в областен кръг на олимпиадата по химия проведен на 12.02.2017 год.


Публикуване на резултатите от областните кръгове на олимпиадите по химия, физика и биология

5 март 2017

Уважаеми участници в областните кръгове на олимпиадите по природни науки,

Съгласно т.2.11 от заповед №РД09-1396/ 15.09.2017 год. на министъра на образованието и наука, за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2016/ 2017 год., разсекретяването и обявяването на резултатите от областните кръгове на олимпиадите по химия, физика и биология се извършва след публикуване на протокола за допускане на ученици до Национален кръг от националните комисии.

Старши експерт по природни науки: Петя Иванова


С благодарност и признателност към училищата домакини на състезанията и областните кръгове на олимпиадите по природни науки за учебната 2016/ 2017

2 март 2017

До директорите и колективите на:

18 СУ „Уилям Гладстон – домакин на националното състезание „Турнир на младите физици“ на 03 – 05.02.2017 год.

22 СУ „Георги С. Раковски“ и 127 СУ „Иван Денкоглу“ –  домакини на областния кръг на олимпиадата по химия на 12.02.2017 год.

ІІ АЕГ „Томас Джеферсън“ и СГСАГ „Христо Ботев“ –  домакини на областния кръг на олимпиадата по физика на 19.02.2017 год.

10 СУ „Теодор Траянов“ – домакин на областния кръг на олимпиадата по астрономия на 24.02.2017 год.

7 СУ „Св. Седмочисленици“ и 55 СУ „Петко Каравелов“ – домакини на областния кръг на олимпиадата по биология на 26.02.2017 год.

Уважаеми колеги,

Обръщаме се към Вас с благодарност и признателност за готовността,  професионализма и сърдечността, която проявихте при подготовката и провеждането на състезанията и областните кръгове на олимпиадите по природни науки.

Вашата компетентна ангажираност към творческата изява на учениците от град София и страната с интереси в областта на природните науки допринесе за пълноценното им участие и успешната им реализация.

Надяваме се съвместната ни ползотворна дейност да продължава и в бъдеще в интерес на столичното образование и просперитета на природните науки.

Петя Иванова – старши експерт по природни науки

                                                                          Ваня Кастрева – началник на РУО – София-град


45-та Национална конференция по въпросите на обучението по физика, 6 – 9 април 2017 год., София

Второ съобщение

За 45-тата Национална конференция по въпросите на обучението по физика

6 – 9 април 2017 год. София

на тема „Експерименът – основа на образованието по физика“


Набиране на учители, които желаят да се влючат в комисиите по оценяване на съдържанието на проекти на учебници и учебни помагала

28 февруари 2017

Уважаеми колеги,

Във връзка с процедурата, открита със заповед № РД 09-571/ 28.04.2016 г. на министъра на образованието и науката и предстоящото оценяване и одобряване на проекти на учебници и учебни комплекти за учениците от VІ и от VІІІ клас, от експерта по природни науки в РУО – София-град се изисква да предложи учители, които желаят да се включат в комисиите по оценяване на съдържанието на проекти на учебници и учебни комплекти по учебните предмети: физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование и човекът и природата.

Оценител не може да бъде лице, за което са налице обстоятелства посочени в чл. 159, ал. 1 от Закона на предучилищното и училищно образование, а именно:

 1. автор или издател на внесен в процедурата по оценяване проект на познавателна книжка, на учебник или учебен комплект
 2. автор или издател на одобрен учебник или учебен комплект по съответния учебен предмет за съответния клас, или познавателна книжка, които се използват в системата на предучилищното и училищното образование
 3. в договорни отношения с автора или издателя към момента на провеждане на процедурата
 4. в йерархична връзка на ръководството и контрол с автор на произведението, което се предлага като проект на познавателна книжка, на учебник или на учебен комплект или с неговия издател
 5. участник в каквото и да е качество при създаването на произведението, което се предлага като проект на познавателна книжка, на учебник или на учебен комплект
 6. съпруг на автора или издателя или техен роднина по права линия без ограничения, а по съребрена линия или по сватовство до четвърта степен включително.

Желаещите учители да бъдат оценители на проекти на учебници е необходимо да представят в РУО-София-град, на хартиен носител, до 02.03.2017 год. до 12:00 часа на експерта по природни науки Петя Иванова, стая 416:

 1. попълнена регистрационна карта по образец
 2. кратка професионална автобиография

Моля в същия срок, на електронен адрес ivanova_petja@abv.bg, да изпратите попълнено приложение № 1в или № 1д. в зависимост от етапа, в който преподавате.

Старши експерт по природни науки: Петя Иванова

 


Разпределение на участниците в областния кръг на олимпиадата по астрономия на 24.02.2017 год. в 10 СУ „Теодор Траянов“

22 февруари 2017

Зала 208 /Зала 301 / Зала 302 /Зала 302А / Зала 303 / Зала 305 Зала 306 / Зала 307 / Зала 401 /  Зала 402 / Зала 403 / Зала 404 / Зала 405 / Зала 406 / Зала 407 / Зала 408 / Зала 409

Уважаеми участници в олимпиадата по астрономия! Моля носете със себе си документ за самоличност – ученическа карта, бележник или лична карта!

Старши експерт по природни науки: Петя Иванова


Ученически конкурс „Млад приятел на природата“ за изработване на мултимедийна презентация „Пречистване на отпадъчните води“

Условия за организиране и провеждане на конкурса „Млад приятел на природата“


Разпределение на участниците в областния кръг на олимпиадата по биология на 26.02.2017 год.

21 февруари 2017

Разпределение на участниците, от първа състезателна група, в областния кръг на олимпиадата по биология на 26.02.2017 год. в 7 СУ „Св. Седмочисленици“

Разпределение на участниците, от втора, трета и четвърта състезателни групи, в областния кръг на олимпиадата по биология на 26.02.2017 год. в 55 СУ „Петко Каравелов“

Уважаеми участници в олимпиадата! Моля носете със себе си документ за самоличност – ученическа карта, бележник или лична карта!

Старши експерт по природни науки: Петя Иванова


Открита педагогическа практика в 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ във връзка с въвеждането на новата учебна програма по човекът и природата в V клас

20 февруари 2017

Изх. РУ 01 – 1825/ 20.02.2017 год.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с въвеждането на новата учебна програма по Човекът и природата в V клас на 07.03.2017 год. от 14.10 часа в 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе открита педагогическа практика.

Тема на урока „Изследване разтворимостта на веществата във вода” – лабораторен урок от част „Вещества и техните свойства“ на учебния предмет човекът и природата.

Представянето на урока ще бъде осъществено от госпожа Гергина Великова Николова – учител по химия и опазване на околната среда в 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“.

Връзката на госпожа Николова с химията датира от ранните й ученически години. Още след VІІІ клас тя постъпва в техникум по индустриална химия „Проф. д-р Асен Златаров“- град София и завършва пълния му четиригодишен курс на обучение. Продължава в Химическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски” където придобива магистърска степен по химия с квалификация „Учител по химия и физика”.

Започва учителската си кариера в 151. СОУ град София и от 10 години е учител по химия и опазване на околната среда в 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски” в прогимназиален етап.

Притежава ІІ професионално-квалификационна степен и богат педагогически опит. Тя е активен участник във всички мероприятия свързани с обучението по химия, както на територията на областта така и на национално ниво и заедно със свои колеги създава и развива състезанието „Млад природолюбител“. Г-жа Николова е дългогодишен член на Софийския клон на химиците в България.

Предвид опита й и проявените през годините компетентности, г-жа Николова е назначена за главен учител в 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски”. През 2011 г. е удостоена с пластика и грамота на РИО – София-град за принос към столичното образование.

Моля да уведомите учителите по природни науки – биология, физика и химия във Вашето училище и да съдействате за тяхното присъствие.

 ВАНЯ КАСТРЕВА: НАЧАЛНИК НА РУО, СОФИЯ-ГРАД


Разпределение на участниците в областния кръг на олимпиадата по физика на 19.02.2017 год.

17 февруари 2017

Разпределение на участниците от първа състезателна група, на областния кръг на олимпиадата по физика, във втора АЕГ „Томас Джеферсън“ на 19.02.2017 год.

Разпределение на участниците от втора, трета и четвърта възрастови групи, на областния кръг на олимпиадата по физика, в СГСАГ „Христо Ботев“ на 19.02.2017 год.

Уважаеми ученици, участници в областния кръг на олимпиадата по физика на 19.02.2017 год.!  Моля носете със себе си документ за самоличност – ученическа карта, лична карта или бележник.

Старши експерт по природни науки: Петя Иванова

 


Организиране и провеждане на областния /ІІ/ кръг на олимпиадата по биология на 26.02.2017 г.

10 февруари 2017

Домакини на областния кръг на олимпиадата по биология на 26.02.2017 год. са:

7 СУ „Св. Седмочисленици“ за първа възрастова група

55 СУ „Петко Каравелов“ за втора, трета и четвърта възрастови групи

Указания за организиране и провеждане на областен /ІІ/ кръг на олимпиадата по биология на 26.02.2017 год.

Уважаеми ученици, участници в областния кръг на олимпиадата по биология!

Моля носете със себе си документ за самоличност – лична карта, ученическа карта или ученически бележник!


Становище на областната комисия по биология за допускане до областен /ІІ/ кръг на олимпиадата по биология на 26.02.2017 год.

До участниците в общинския /І/кръг на олимпиадата по биология!

След обобщаване на резултатите от получените протоколи от общинските комисии на олимпиадата по биология, Областната комисия констатира, че процентът на допуснатите ученици от І, ІІІ и ІV възрастови групи е малък в сравнение с броя на участвалите. Изготвен е протокол на комисията, в който е изразено становище, за допускане в Областния кръг на олимпиадата по биология на ученици с резултат не по-малко от 60% от максималния брой точки:

 • І възрастова група (учебно съдържание за 7 клас) − над 60% от общия брой точки (над 83 т.)
 • ІІІ възрастова група (учебно съдържание за 9 клас) – над 60% от общия брой точки (над 98 точки)
 • ІV възрастова група (учебно съдържание за 10-12 клас) − над 60% от общия брой точки (над 98 т.

Протокол с допуснатите ученици до областен /ІІ/ кръг на олимпиадата по биология на 26.02.2017 год.

Статистика на резултатите от общинския /І/ кръг на олимпиадата по биология проведен на 26.02.2017 год.

Моля в периода от 09.02.2017 год. до 16.02.2017 год. учителите, които имат допълнително допуснати ученици да представят в РУО, стая 416 на експерта по природни науки писмените работи на тези ученици.

Старши експерт по природни науки: Петя Иванова


Организиране и провеждане на Пролетното национално състезание по физика, 11-12.03.2017 год. Вършец

7 февруари 2017

Указания за организиране и провеждане на пролетното национално състезание по физика, 11 – 12 март 2017 год. Вършец


18 СУ „Уилям Гладстон“ арена на физични битки

5 февруари 2017

От 2 до 5 февруари 18 СУ „Уилям Шекспир“ се превърна в арена на физични битки на отбори от Благоевград, София, Шумен, Варна, Русе, Смолян и Пловдив, участници в 14-тото издание на Националното състезание „Турнир на младите физици“.

В него се оценява способността на учениците да решават сложни научни проблеми, да представят решенията на тези проблеми в убедителна форма и да ги защитават в научни дискусии, наречени “Физични битки”.

В първия ден на състезанието участваха всички отбори и най-добрите от тях продължиха на финала в следващия ден. 

Най-достойно се представи отбор „Перун“ от ПМГ „Баба Тонка“ от град Русе и зае първо място. Второто място е за два отбора – сборния отбор на СМГ „Паисий Хилендарски“ град София и МГ „Д-р Петър Берон“ град Варна и отбор „Резо“ от ППМГ „Нанчо Попович“, град Шумен.

Поздравления за всички победители и техните ръководители!

Протокол с резултатите и класирането на отборите от Националното състезание „Турнир на младите физици“ проведено в София на 3 и 4 февруари 2017 год.


Указания за организиране и провеждане на областния /ІІ/ кръг на олимпиадата по физика на 19.02.2017 год. от 14:00 часа

4 февруари 2017

Домакини на областния кръг на олимпиадата по физика на 19.02.2017 год. са:

ІІ-ра Английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ за първа състезателна група

Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев“ за втора, трета и четвърта състезателни групи

Указания за организиране и провеждане на областен /ІІ/ кръг на олимпиадата по физика на 19.02.2017 год.

Протокол с  допуснатите ученици до областен /ІІ/ кръг на олимпиадата по физика на 19.02.2017 год.

Статистика на общинския кръг на олимпиадата по физика, проведен на 22.01.2017 год.


Указания за организиране и провеждане на областен /ІІ/ кръг на олимпиадата по химия, 12.02.1017 год.

2 февруари 2017

Домакини на областния кръг на олимпиадата по химия на 12.02.2017 год. са:

22 СУ „Георги сава Раковски“ за първа възрастова група 

127 СУ „Иван Николаевич Денкоглу“ за втора, трета и четвърта възрастови групи.

Указание за организиране и провеждане на областния /ІІ/ кръг на олимпиадата по химия на 12.02.2017 год.

Протокол с допуснатите до областен /ІІ/ кръг на олимпиадата по химия на 12.02.2017 год.

Статистика на общинския /І/ кръг на олимпиадата по химия, проведен на 22.01.2017 год.


Организация и провеждане на областния кръг на олимпиадата по астрономия, 24.02.2017 год.

26 януари 2017

Изх. № 9137 – 104/ 26.01.2017 год.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заповед № РД 09 – 1396/ 15.09.2016. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2016/ 2017 год., регламентът на олимпиадата по астрономия и заповед № РД 28 – 34/04.10.2016 год.  на Началника на РУО – София-град, Ви уведомявам следното:

Областният кръг на олимпиадата по астрономия  ще се проведе на 24.02.2017 год. Начало на олимпиадата: 14:00 часа. Продължителност: 4 астрономически часа за всички възрастови групи. До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, които имат оценка най-малко половината от максималния брой точки, т.е. най-малко 30 точки.

!!! Напомняме Ви, че всеки ученик попада във възрастова група според класа, в който се обучава през настоящата учебна година, независимо от изучаваното учебно съдържание по природни науки.

Домакин на олимпиадата е 10. СОУ „Теодор Траянов”, район „Младост-1”, ул. „Методи Андонов  ” № 1  /до Метростанция Младост 1/. Директор на училището: Нели Филипова. Телефон за връзка с училището: 0884801642 – директор, 8747178 – канцелария; Електронен адрес: tt10sou@abv.bg. Маршрути до училището: метро, автобуси № 306, № 111, № 4, № 314 спирка „Младост 1 и 88; толей №5.

Директорът на училището, чиито ученици ще се явят на областния кръг на олимпиадата независимо от броя им със заповед назначава учител придружител в деня на провеждането.

Придружителите и участниците се явят в училището домакин до 13:20 часа и заемат работните си места до 13:40 часа. Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и бележник.

Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи –  моливи и други пособия (линия, пергел, транспортир).

ВАНЯ КАСТРЕВА НАЧАЛНИК НА РУО:


Допуснати до областен кръг на олимпиада по астрономия на 24.02.2017 год.

Протокол с резултатите на всички допуснати до областен кръг на олимпиадата по астрономия на 24.02.2017 год.

Статистика на общинския кръг на олимпиадата по астрономия за учебната 2016/ 2017 год.


! Уточнение на задача по физика за трета възрастова група

Внимание!

Уважаеми колеги, във връзка с получени запитвания за трета задача от третата възрастова група /учебно съдържание за IX клас/ Ви информирам, че показанията на амперметъра 1А и волтметъра 12V се отнасят за затворен ключ К.


Общо събрание на Софийски клон на СФБ на 28.01.2017 г.

18 януари 2017

Общото събрание на Софийски клон на Съюза на физиците в България е насрочено на 28.01.2017 год. /събота/ от 10:00 часа във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, аудитория А301


Указания за проверка и оценка на задачите от общинския кръг на олимпиадата по астрономия за учебната 2016/ 2017 год.

17 януари 2017

Промяна в процедурата по събиране на декларации за информирано съгласие на родителите на ученици, които ще участват в различните кръгове на олимпиадите по природни науки

14 януари 2017

На вниманието на учителите по биология, физика и химия!

Уважаеми колеги,

При попълването, събирането и съхраняването на декларациите за информирано съгласие на родителите на учениците, които ще участват в различните кръгове на олимпиадите по природни науки астрономия, биология, физика и химия, моля да спазвате процедурата описана в писмо с изх. № 9137-17/ 05.01.2017 г . на РУО – София град, публикувано в сайта му на 06.01.2017 год.

Процедурата описана в писмо с изх.№ 9137-17/ 05.01.2017 г. е следната:

В протоколите от общинските кръгове на допуснатите до областни кръгове на олимпиадите и състезанията впишете информация, че са подадени декларации за всички ученици, а в случай на неподадена декларация посочете името и класа на ученика. При несъгласие от страна на родителите името и резултатът на съответния ученик няма да бъдат публикувани.

Попълнените декларации се съхраняват в училището в сроковете за съхранение на документите от олимпиадите и състезанията съгласно заповед № РД 09-1369/15.09.2016 г. на министъра на образованието и науката и подлежат на контрол.

Моля да ме извините за създаденото неудобство.

Старши експерт по природни науки Петя Иванова


Промяна в датата на общинския кръг на олимпиадата по физика

13 януари 2017

Важно!

Изх. № 9137 – 47/ 13.01.2017 год.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Със заповед № РД 09 – 57/ 12.01.2017 год. на министъра на образованието и науката е променена датата за провеждане на общински кръг на олимпиадата по физика от 14.01.2017 г. на 22.01.2017 г. от 14 часа.

Предаването на протоколите и писмените работи на учениците допуснати до областен кръг на олимпиадата по физика  ще се извърши на 31.01.2017 год. в РУО – София –град.

В останалата си част указанията в писмо с изх. 9137 – 886/ 08.11.2016 г. остават непроменени.

За допълнителна информация: 935 60 75 и 0888395198 старши експерт по природни науки и екология Петя Иванова

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

 


ОЦЕНКИТЕ ОТ ОЛИМПИАДИТЕ МОГАТ ДА СЕ ПОЛЗВАТ ЗА ПРИЕМ В ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИТЕ ГИМНАЗИИ

10 януари 2017

Природоматематическите гимназии в страната ще могат да приемат ученици след VII клас и с резултатите от областния и националния кръг на олимпиадите по природни науки като допълнителен елемент към Националното външно оценяване и оценките от дипломата. Това обяви вицепремиерът и министър на образованието и науката в оставка Меглена Кунева на пресконференция днес. Промяната ще бъде записана в наредбата за организацията на дейностите в училищното образование. Тя дойде след разговори между екипите на министерството и на Националната природоматематическа гимназия (НПМГ).

В новите разпоредби ще бъде записано, че в балообразуването е възможно да се взимат оценките от областните и националните кръгове на олимпиадите по решение на Педагогическия съвет. Максималните точки за резултат от олимпиада ще са 100, а общият максимален бал остава 500 точки. Компонентът олимпиада може да замества един от компонентите от Националното външно оценяване по математика, което е задължително за всички. Според министъра това е най-добрият вариант за природоматематическите гимназии и други профилирани гимназии в страната да привличат мотивирани деца като същевременно са спазени разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование.

Новата законова уредба изключваше възможността гимназии като НПМГ да организират собствени приемни изпити, но ние направихме възможното да осигурим допълнителна възможност за прием, категорична беше Меглена Кунева. Собствени изпити според закона могат да бъдат прилагани след наредби на министрите на спорта и на културата за училищата по спорт и изкуства или с наредба на министъра на образованието и науката единствено за училищата с профил музика, изобразително изкуство и физическо възпитание и спорт, обясни министъра и допълни, че с решението за олимпиадите едновременно се спазва закона и се дава възможност на гимназиите да подбират ученици със завишен интерес към една или друга наука. Още повече така се изпълнява и политиката на МОН за популяризиране на ученическите олимпиади.

Със заповед на министъра се променя датата на общинския кръг на олимпиадата по физика от 14 на 22 януари от 14:00 часа, което ще даде възможност на всички желаещи да учат в природоматематически профил да се подготвят, да се явят и да кандидатстват. Общинските кръгове по другите природни науки остават на вече оповестените в началото на учебната година дати – География до 22 януари, Химия – до 22 януари и Биология – до 31 януари.

Директорът на НПМГ Даниела Шошова благодари на министър Кунева за конструктивния диалог и за бързата реакция на министерството. Тя добави, че предстои Педагогическият съвет да се събере и да обсъди възможностите за балообразуване, както и за учебните планове за различните профили, които предлага гимназията. По думите й децата, които и сега кандидатстват в гимназията, традиционно се явяват на олимпиади и промяната за тях няма да е голяма.

Зам.-министър Диян Стаматов съобщи, че по-рано през деня е провел среща с екипа на Технологично училище по електронни системи към Техническия университет, които също са изразили интерес към възможността да взимат резултатите от олимпиадите при балообразуването за приема.

Министър Кунева заяви още, че всички национални училища в страната ще останат такива и в бъдеще. Името Национална природоматематическа гимназия се запазва, както и статутът й на държавно училище. Моето разбиране и разбирането на моя екип винаги е било, че преименуването на училища с дългогодишна традиция по изцяло формални причини не е правилно.

Пример за балообразуване:

Според новия закон и прилежащите му наредби балообразуването след 7. клас ще се формира на базата на максимални 500 точки – 400 от Националното външно оценяване и 2 по 50 от оценките по два предмета, изучавани в 7. клас, от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки. Всяко училище решава дали да удвои точките от оценяването по български език и математика или да утрои един от двата предмета.

Така например математическите гимназии формират бала си като вземат веднъж резултата от НВО по български език (до 100 точки) и утрояват резултата от НВО по математика (3 по 100 максимално) и добавят оценките от дипломата по математика (до 50) и например физика (до 50). Общо максимален резултат 500.

С новата разпоредба природоматематическите гимназии могат да заменят единия компонент от утроения резултат от НВО по математика с резултата от олимпиадата и така балът ще се формира по следния начин: НВО по български (до 100 точки), 2 НВО по математика (2 по 100), олимпиада (до 100 точки) и две оценки от дипломата (2 по 50). Общо отново 500.

Информацията е от сайта на МОН от рубрика „Новини“


Национално състезание „Турнир на младите физици“ на 04.-05.02.2017 г., София

9 януари 2017

captureУказания за организиране и провевеждане на националното състезание „Турнир на младите физици“, 03. – 05. 02. 2017 год., 18 СУ „Уилям Гладстон“


Събиране на декларации за информирано съгласие на родителите на ученици, които ще участват в различните кръгове на олимпиадите по астрономия, биология, физика и химия

30 декември 2016

Важно! Изх. № 9137 – 1021/ 30.12.2016 год.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

За да бъдат обявени публично резултатите от І, ІІ и ІІІ кръг на олимпиадите по природни науки – астрономия, биология и здравно образование, физика и химия и опазване на околната среда е необходимо да бъдат попълнени и представени декларации за информирано съгласие на родителите на учениците, които ще участват в различните кръгове на тези състезания.

Декларациите трябва да бъдат представени в РУО на експерта по природни науки и екология в деня на предаване на протоколите от общинските кръгове и писмените работи на допуснатите до областни кръгове на олимпиадите по астрономия – 24.01.2017 г., биология – 09.02.2017 г., физика – 24.01.2017 г. и химия – 31.01.2017 г. Декларациите са по образец приложен в писмото. При несъгласие от страна на родителите, името и резултата на съответния ученик няма да бъде публикуван.

Приложение: декларация за информирано съгласие

ВАНЯ КАСТРЕВА – НАЧАЛНИК НА РУО


Учебна 2016/ 2017 год. Резултати от Есенното национално състезание по физика, Велинград

21 декември 2016

Протокол с резултатите и класирането на участниците в Есенното национално състезание по физика, проведено на 25-26.11.2016 г., Велинград


Задачи за І /общински/ кръг на олимпиадата по астрономия за учебната 2016/ 2017 г.

30 ноември 2016

Тренинг – семинар „Умения за решаване на изследователски задачи“, 2 – 4 декември 2016 г. София

29 ноември 2016

ТРЕНИНГ – СЕМИНАР Умения за решаване на изследователски задачи

За учители по ФИЗИКА и ПРИРОДНИ НАУКИ

Уважаеми колеги,

От името на Сдружението на ръководители на олимпийски отбори по природни науки и на Центъра за обучение на БАН, имаме удоволствието да ви поканим на тридневен тренинг-семинар, който ще се проведе от 15:30 часа на 2.ХІІ. (петък) до 12:30 часа на 4.ХІІ.2016 г. (неделя) в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади, гр. София, бул. „Драган Цанков“ 21А. Семинарът има за цел да Ви запознае с изследователските задачи, така и с особеностите на задачите, давани на Националния и Международния турнири на младите физици (вж. www.iypt-bg.org и www.iypt.org) и на Международния турнир на младите естествоизпитатели, в който участват ученици под 17-годишна възраст  (вж. www.iynt.org).

Националното състезание „Турнир на младите физици“ присъства в календара на МОН и, според изготвения график, предстои да се проведе на 3–5 февруари 2017 г. в София.

Цел на семинара е и да се окуражат учителите да използват възможностите на изследователските задачи, както за класно-урочно обучение, така и за извънкласна работа с ученици, с интереси в областта на природните науки. Ще бъдат представени примери за добри практики в тази област, позволяващи непосредствено прилагане от учителите.

Семинарът дава насоки за работа с отбори, желаещи да участват в Турнира на младите физици или в Турнира на младите естествоизпитатели, като се разглеждат възможните трудности и опит от успешните отбори. Ще бъдат анализирани и обсъждани видеозаписи на реални битки от предишни Турнири.

Контактът с лекторите по време на курса е неформален и в подкрепа на всеки участник, с цел установяване на професионално взаимодействие. (Болшинството от лекторите са с над 10-годишна ангажираност в Турнирите, но също и действащи учени: неформалната среща позволява осъвременяване на информацията по различни научни направления и дава възможности за обсъждане на иновативни подходи.)

Такса за участие не се изисква. Настаняването и храната ще са в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади. Цената за 1 нощувка е 19 лв/човек, а за 1 пълен леглохраноден – 36,88 лв/човек. Пътните, нощувките и храната са за сметка на участниците. Фактурите се издават поименно или на името на институцията, която поема разходите за обучението.

На участниците в тренинг-семинара ще бъдат издадени сертификати от Центъра за обучение на БАН по проект ТТТ нет: Teamwork, Training and Technology Network Project Number: 540029-LLP-1-2013-1-IT-COMENIUS-CNW Grant Agreement: 2013 – 4350 / 001 – 001 Sub-programme or KA: Comenius Multilateral Network

Заявки за участие се подават на следния адрес:  A.Kyuldjiev@gmail.com .

Програма на третия тренинг – семинар, 2 – 4 декември, 2016 г., София

Заявка за участие в третия трениг – семинар, 2 – 4 декември 2016 г., София


Конкурс за есета за ученици и студенти

22 ноември 2016

captureУправителният съвет на Съюза на Физиците в България обявява конкурс за есета за ученици и студенти във връзка с обявяването на 2017 г. за година на Исак Нютон

Примерни теми:

 • Ябълката на Нютон
 • На чии рамене е стъпил Нютон

Нютон и „анатомизирането” на светлината

 • Подвигът на Нютон
 • Влиянието на Нютон върху мисленето
 • Науката под знамето на Нютон
 • Други

Есетата се изпращат по електронната поща на адрес: на  е-mail:  conf2015@phys.uni-sofia.bg с копие на адрес: lazarova@usb-bg.org

Краен срок: 28 февруари 2017 г.

УС на СФБ призовава всички свои членове да организират и участват в прояви, свързани с „Годината на Нютон “.


Указания за организиране и провеждане на общинските /І/ кръгове на олимпиадите по природни науки

21 ноември 2016

Указания за организиране и провеждане на І /общински/ кръг на олимпиадата по астрономия – учебна 2016/ 2017

Задачи за І /общински/ кръг на олимпиадата по астрономия за учебната 2016/ 2017 г.

Указания за организиране и провеждане на І /общински/ кръг на олимпиадата по биология – учебна 2016/ 2017 год.

Указания за организиране и провеждане на І /общинки/ кръг на олимпиадата по физика за учебната 2016/ 2017 год.

Указания за организиране и провеждане на І /общински/ кръг на олимпиадата по химия за учебната 2016/ 2017 год.


Рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“

Изх. 9137 – 929/ 21.11.2016 г. ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Министерство на образованието и науката е национален координатор по участието на България в рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Един от хоризонталните приоритети на програмата е приоритетът „Наука с и за обществото“, чиято основна цел е насочена към това да бъде изградено ефективно сътрудничество между наука и общество в процеса на съчетаване на високите научни постижения със социалното съзнание и отговорност.

В качеството си на национален координатор на рамковата програма МОН има за цел да мултиплицира българското участие в реализацията на „Хоризонт 2020“, както и да съдейства за максималното разпространение на резултатите от нея сред широката българска общественост и всички заинтересовани страни.

От средата на 2016 г. Агробиоинститутът към Селскостопанската академия е част от международен консорциум, изпълняващ проект по направление „Наука с и за обществото“ на рамкова програма „Хоризонт 2020“.

Дейностите на българския участник в проекта са насочени към: създаването на Информационен център за растителна биотехнология в Агробиоинститута към ССА; привличането на интереса на младите хора към клетъчната, функционалната и молекулярната генетика; създаването на мрежа между агробиоинститута и клубовете по биология от средните училища.

При интерес от страна на училището или учителите по биология да работят по пилотни програми в рамките на „Хоризонт 2020“, моля в срок до 30.11.2016 г. да изпратите на електронен адрес ivanova_petja@abv.bg заявка в свободен текст.

Приложение: кратка информация на Агробиоинститута към ССА, в която са отразени основните цели, задачи и дейности, предвидени в хода на проектното изпълнение.

ВАНЯ КАСТРЕВА, НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


Сертификати на участниците в Лабораторен практикум по химия

16 ноември 2016

Уважаеми колеги,

Сертификатите на участниците в Лабораторен практикум по химия – част „Вещества и техните свойства“ по предмета човекът и природата за V клас са на разположение в РУО – София-град.

Раздаването им ще се извършва в стая 416 от експерта по природни науки, а при отсъствието му в стая 422. Сертификатите могат да бъдат получени лично или от друго лице.

Старши експерт по природни науки

Петя Иванова


Обучение на изявени ученици за олимпиадата по химия и опазване на околната среда

11 ноември 2016

Изх. № 9137 – 900/ 11.11.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Факултетът по химия и фармация при СУ „Св. Климент Охридски“ с подкрепата на Министерството на образованието и науката организира обучение на изявени ученици за олимпиадата по химия и опазване на околната среда по програмата за четвъртата състезателна група. Обучението ще се проведе от 9 до 11 декември 2016 год. Във факултета по химия и фармация при СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София.

В обучението могат да се включат учениците, участвали в националния кръг на олимпиадата през учебната 2015 – 2016 год. в трета и четвърта състезателна група и учениците, неучаствали в националния кръг, но с резултати покриващи изискванията за участие в национален кръг.

Моля в срок до 15.11.2016 г. да заявите имената на учениците и учителите, които желаят да участват в школата на адрес: Hristo Chanev ohhc@chem.uni-sofia.bg. Телефон за допълнителна информация: 0898287567 – доц. Христо Чанев, ФХФ. Заявката е по образец приложен в писмото.

Приложение: заявка за участие

 ВАНЯ КАСТРЕВА НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


Обобщен анализ на входното ниво по човекът и природата за V клас

Анализ на входното ниво по човекът и природата за V клас, учебна 2016/ 2017 г.

Общ брой ученици решавали тестовете – 10 270 от 175 училища, Среден резултат 5,01

 • Брой оценки Слаб 2 – 195
 • Брой оценки Среден 3 – 440
 • Брой оценки Добър 4 – 1078
 • Брой оценки Мн. добър 5 – 4129
 • Брой оценки Отличен 6 – 3916

Училища непредставили анализ входно ниво – 7 общински и 7 частни


Открит урок по човекът и природата в 6. ОУ „Граф Николай Павлович Игнатиев“

9 ноември 2016

Да се забавляваш докато учиш!

Четиридесет учители от столични училища усетиха емоцията и лекотата, с която петокласниците от 6. ОУ усвояваха знания за явленията при разпространение на светлината.

20161104_154650        20161104_154413

С истинско удоволствие малките ученици в група по двама извършваха експерименти с градуиран оптичен кръг, източник на светлина, преграда с процеп за получаване на единичен лъч, плоско огледало и полукръгла прозрачна стъклена пластинка за доказване на явленията отражение и пречупване на светлината. Емоцията в часа беше допълнена и от експериментите, демонстрирани от тяхната учителка г-жа Митева.

Присъстващите гости бяха убедени, че това което ще върне интереса на учениците към предметите от природния цикъл, са възможностите обектите, процесите и явленията в природата да бъдат наблюдавани и изследвани, както в реални условия, така и с модели.

Приложение: модел на градуиран оптичен кръг в два размера, който може да се използва за осъществяване на експерименти.

Адрес на фирма, която е прави екрани по стени в учебни кабинети

фирма“ Сигма“, ул .Св.Наум 25,Албена Бургазлиева, 0886314417 и 02 4180837

Задачи за Националното състезание „Турнир на младите физици“ за учебната 2016/ 2017 год.

7 ноември 2016

Задачи за Националното състезание „Турнир на младите физици“ за учебната 2016/ 2017 год.

Общ файл  Регламент за организиране и провеждане на националното състезание „Турнир на младите физици“. Задачи за националното състезание ТМФ. Заявка за участие в І кръг.


Климентови дни 2016 Г.

ff-klimentovi_dni_2016n-1Физическият факултет на Софийски университет организира в рамките на Климентови дни 2016 г. лектория на тема: „Физичните открития и идеи, които формираха обществото на 21 век“.

Лекциите са предназначени за широка аудитория: студенти, ученици, преподаватели и хора интерисуващи се от наука и от история на науката.


Допуснати ученици от област София-град в Националното състезание за ключови компетентности по природни науки, 19-20.11.2016 г., Ловеч

6 ноември 2016

Предложени за участие в Националното състезание за ключови компетентности по природни науки

Допуснати до участие в Националното състезание за ключови компетентности по природни науки, 19-20.11.2016 г., Ловеч


Нов мейл на експерта по природни науки Петя Иванова

4 ноември 2016

Колеги,

Новият ми мейл е prirodninauki_ivanova@abv.bg.

Моля, на този мейл да изпратите заявките за Националното състезание по физика, както и да го ползвате в бъдеще.

Извинявам се за създаденото неудобство.

Старши експерт по природни науки Петя Иванова


Честит празник на Народните будители!

1 ноември 2016

captureУважаеми колеги,

Честит празник на Народните будители!

Да си спомним за нашите учители, за мъдростта която са ни дали, за силата, която са ни вдъхвали, за смелостта, с която са ни дарили! Да се поклоним на светите българи, които са познали и раздали на всеки вярата в доброто и жаждата за знания! Да бъдем техни последователи и днес и утре, когато нашите прекрасни ученици ще славят България по света.

Бъдете здрави!

С уважение, Петя Иванова, старши експерт по природни науки и екологияЕсенно Национално състезание по физика, 25 – 27 ноември 2016 г., Велинград

28 октомври 2016

Указания за организиране и провеждане на есенното национално състезание по физика, 25 – 27 ноември 2016 г., Велинград

Програма за учебното съдържание по състезателни теми


Биофест, Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, 18.11.2016 г.

Организационния комитет на Младежка научна конференция „Климентови дни“ на Биологическия факултет, организира събитие,  насочено към ученици от прогимназиален и гимназиален курс – БиоФест.

captureСъбитието ще се проведе на 18.11.2016 год. от 11:30 до 14:30 часа в сградата на Биологическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, бул. Драгана Цанков 8.

Предлагам на Вашето внимание линк към сайта на конференцията и събитието http://www.biofac.info/information
Петя Иванова
Старши експерт по природни науки и екология

Първо съобщение за 45-тата Национална конференция по въпросите на обучението по физика, 6 – 9 април 2017 г.

27 октомври 2016

fzf

Изх. 9137 – 849/ 27.10.2016 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви предоставям Първото съобщение за 45-тата  Национална конференция на тема: „ЕКСПЕРИМЕНТЪТ – ОСНОВА НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ФИЗИКА”,  6 – 9 АПРИЛ 2017 г., София.

Приложение: Първо съобщение за 45-тата Национална конференция по физика

 ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 


Промяна на мястото на провеждане на курса „Лабораторен практикум по химия – част „Вещества и техните свойства“ по предмета ЧП за V клас“

25 октомври 2016

Уважаеми колеги,

Курсът „ЛАБОРАТОРЕН ПРАКТИКУМ ПО ХИМИЯ  – ЧАСТ „ВЕЩЕСТВА И ТЕХНИТЕ СВОЙСТВА“ ПО ПРЕДМЕТА ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА V КЛАС“ е попълнен и се прекратява приемането на заявки. Поради големия интерес към обучението и големият брой подадени заявки до момента, курсът ще се проведе в зала 601 /шести етаж/ – централен асансьор на ФХФ на СУ „Климент Охридски“, Датата и часът остават същите – 07.11.2016 г. , 9:00 ч.

Старши експерт по природни науки

Петя Иванова

 


Семейна събота в Националния политехнически музей

captureДо 6 ноември, в експозицията на Националния политехнически музей е представена изложбата „Завръщане в бъдещето” отбелязваща 200 години от рождението на Вернер фон Сименс. Нейната идея е да покаже неразривната връзка между иновативността, предопределила бързия възход на компанията „Siemens” от самото й основаване, и днешните й постижения, които й позволяват да бъде една от най-уважаваните и разпознаваеми марки в световен мащаб.
На 12-т табла са показани уникални архивни снимки (непоказвани до този момент) обединени в няколко категории, които представят различни аспекти от живота на Вернер фон Сименс, неговите изобретения и предприемачески начинания, новаторските социални програми и ключовите етапи в развитието на компанията през десетилетията.
1_wener_1000x700_bg-page-002-1От фондовете на музея са извадени предмети, уреди и други експонати, представящи продуктите и решенията на Siemens, които хвърлят светлина върху развитието на технологиите от края на 19-ти век до днес. Изложбата разказва не просто за хода на техническия прогрес, но и за бита и ежедневието на българина, част от който са били тези предмети и технически средства.
Музеят разполага с много интересен документален (под формата на анимация) филм, който по изключително забавен начин проследява живота на Вернер фон Сименс, разказан при това от самия него.


Ева Божурова от НАОП – Варна пред софийски учители

img_20161022_123504

На 22.10.2016 г. във Физическия факултет на Софийския университет се проведе първото от двете планирани обучения по астрономия предназначено за учители, които преподават в V, VІ и VІІ клас. Лекторът, д-р Ева Божурова, астроном в НАОП „Николай Коперник“ – Варна по най-увлекателен начин поднесе на присъстващите основни астрономически знания, необходими на всеки учител за преподаване на човекът и природата и физика и астрономия. По много забавен и атрактивен начин бяха представени интересни варианти на задачи и въпроси, с които учениците могат да се забавляват, учат и мислят.

Второто планирано обучение по астрономия предназначено за учители преподаващи от VІІІ до ХІІ клас ще се състои на 28.10.2016 г.

Обучението е достъпно за всички желаещи учители и ученици.


Организация и провеждане на Националното състезание за ключови компетентности по природни науки, 18-20.11.2016 г., Ловеч

24 октомври 2016

Указания за организиране и провеждане на Националното състезание за ключови компетентности по природни науки, 16-18.11.2016 год., Ловеч

CaptureОбразец на заявка

Програма на състезанието

Описание на предлаганите забележителности в град Ловеч


Пореден успех на ученици от ПЧМГ в Националното състезание по природни науки – представяне и защита на проекти, октомври 2016 г., Сопот

14794139_1310071735679296_1920867963_n1За поредна година ученици от ПЧМГ представиха достойно София – град на Националното състезание по природни науки и екология, провело се между 14-ти и 16 – ти октомври 2016г. в гр. Сопот. Маргарита Христова и Ана Нисторова от 12. клас под ръководството на Мариана Димитрова и Татяна Димитрова,  завоюваха бронзови медали и получиха оценки Отличен (6), с които могат да продължат образованието си в много университети по специалности, свързани с природни науки. Те постигнаха този голям успех след оспорвано състезание с проекти от цялата страна на изключително високо ниво и впечатлиха компетентното жури със задълбочените си познания по природни науки, с уменията си за експериментална дейност и най- вече с разработения от тях регенериращ гел със слуз от охлюви.


Голям астрономически успех за софийски ученици в ХХІ Международна олимпиада по астрономия, Пампорово, 05 – 13.10.2016 г.

18 октомври 2016

img_1351От 5-ти до 13-ти октомври в Пампорово се проведе XXI Международна олимпиада по астрономия. В нея взеха участие около 80 ученика, от 17 страни, преидмно от Европа и Азия. Сред тях бяха и традиционно силните Русия, Индия, Румъния и т.н.  България бе представена от осем ученика, като трима от тях се състезаваха в младшата възрастова група, а петима в старшата. По правилник квотата за всяка държава е пет ученика, но право да се явят извън нея имат учениците, които са спечелили сребърни и златни медали от предишната Международна олимпиада и не са прехвърлили максималната възраст за участие.

В отбора на България тази година намериха място петима ученика, които се обучават в София, като всеки един от тях се завърна с медал!

Най-голямо е постижението на десетокласника от СМГ Бойко Борисов, който спечели златен медал и постигна най-добрия резултат измежду всички участници в Международната олимпиада! За втора поредна година ученик от България става абсолютен победител в Международната олимпиада по астрономия! Бойко притежава безспорен талант и работи изключително упорито върху подготовката си по физика и астрономия. Зад гърба си той има един златен и един сребърен медал от предишни международни олимпиади. В бъдеще му предстоят и други много сериозни успехи!

img_1348Отлично се представи и ученикът Борис Панайотов (9 клас), също от СМГ. Той бе отличен със сребърен медал и това му дава право да се яви на следващата Международна олимпиада по астрономия, извън квотата от пет ученика за България. Трябва да се отбележи, че Борис постига това след само една година подготовка в школа по астрономия! Това показва, че той наистина има талант и потенциал за още по-сериозни успехи в бъдещи.

Трябва да споменем и успешното представяне на учениците ни, които завоюваха бронзови медали. Техните имена са: Владимира Иринчева (10 клас, ПЧМГ), Петър Димитров (10 клас, НПМГ) и Георги Александров (10 клас, СМГ). И за двамата това бе второ, поредно участие в Международната олимпиада по астрономия, като Петър и Георги имат спечелен съответно бронзов и сребърен медал от миналата година.

Не можем да пропуснем и да поздраим хората, които са подготвили нашия национален отбор по астрономия. Това са: д-р Ева Божурова от НАОП Николай Коперник, гр. Варна, Никола Каравасилев – докторант във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Захари Дончев – физик в ИА с НАО към БАН.

Нека поздравим нашите ученици и да им пожелаем здравe и все по-големи успехи в бъдеще!


Обучение по астрономия, 22 и 29 октомври 2016 г. ФзФ на СУ

17 октомври 2016

Изх. 9137 – 808/ 17.10.2016 г.

captureДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с квалификацията на учителите по природни науки ще се проведе обучение по астрономия

Дата и място на провеждане:

22.10.2016 год. /събота/ – за учители, които преподават от V до VІІ клас, Физически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, бул. Джеймс Баучър 5, Център за работа с учители и ученици

29.10.2016 год. /събота/ – за учители, които преподават от VІІІ – ХІІ клас, Физически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, бул. Джеймс Баучър 5, Център за работа с учители и ученици.

Начален час на двете обучения – 09.00 часа. Продължителност: 8 часа

Организатори на обучението са Регионалналното управление на образованието – София-град, ФзФ на СУ и НАОП „Николай Коперник“ – Варна.

Обученията по астрономия са без такса за правоучастие и са достъпни за всички желаещи учители. Обучението завършва със сертификат.

Моля да уведомите учителите по природни науки от Вашето училще и да съдействате за тяхното участие.

Приложение: Програма за обученията по астрономия

ВАНЯ КАСТРЕВА, НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО, Съгласно заповед № РД 10-2247/ 11.10.2016 г. на Министъра на образованието и науката


Лабораторен практикум по химия за учители, които преподават човекът и природата в 5 клас

11 октомври 2016

Изх. 9137 – 793/ 11.102016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с квалификацията на учителите по природни науки на 07.11.2016 г. ще се проведе ЛАБОРАТОРЕН ПРАКТИКУМ ПО ХИМИЯ  – ЧАСТ „ВЕЩЕСТВА И ТЕХНИТЕ СВОЙСТВА“ ПО ПРЕДМЕТА ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА V КЛАС. 

Място на провеждане: Факултет по химия и фармация, бул. „Джеймс Баучър“ № 1, зала № 704 /7 етаж/.

Курсът завършва със сертификат. Продължителност : 8 часа.     

Обучители: проф. д-р Адриана Тафрова, доц. д-р Милена Кирова и доц. д-р Елена Бояджиева от СУ „Св. Климент Охридски” от учебно-научната лаборатория по химическо образование и история и философия на химията.

Максимален брой участници: 30. Таксата за курса е 20 лв. и се внася по банков път: Българска народна банка – ЦУ, Пл. „Александър І“ № 1, IBAN: BG68BNBG9661 3100174401, BIC: BNBGBGSD, Получател: Научноизследователски сектор при Софийски университет, бул. „Драган Цанков“ № 8. При превода непременно трябва да посочи: за обучение по договор 3203/07.10.2016. В заявката трябва да има следните данни, необходими за фактурата: Имена на учителя, Наименование на училището, Адрес: населено място, област, улица, номер, М.О.Л. ,  Булстат.

Заявка за участие по образец се подава на електронен адрес kirova_m@abv.bg, след внасяне на такса за правоучастие.

Моля да уведомите учителите по природни науки – биология, химия и физика от повереното Ви училище и да съдействате за тяхното присъствие.

Приложение: 1.  Програма  2. Заявка за участие

ВАНЯ КАСТРЕВА, НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

КРИСТИНА ГАБРОВСКА – НАЧАЛНИК НА РУО, Зап. № РД 10-2247/ 11.10.2016 г. на Министъра на образованието и науката


Открит урок в 6 ОУ на тема „Явления при разпространение на светлината“ за 5 клас по предмета човекът и природата

Изх. 9137 – 794/ 11.10.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ  capture

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с въвеждането на новата учебна програма по човекът и природата в V клас на 04.11.2016 год. от 15.10 часа в 6 ОУ „Граф Николай Павлович Игнатиев“ ще се проведе открита педагогическа практика

Тема на урока „Явления при разпространение на светлината” – урок за нови знания от част „Физични явления“ на учебния предмет човекът и природата за V клас.

Представянето на урока ще бъде осъществено от г-жа Румяна Митева – учител по физика и астрономия.

Г-жа Митева е възпитаник на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, магистър по физика с квалификация „Учител по физика и математика”. Започва учителската си кариера в 6 ОУ, където работи и в момента. Дълги години е базов учител към бившето ЦИУУРК /сега Департамент за информация и усъвършенстване на учители/ и СУ „Климент Охридски“. Притежава І професионално-квалификационна степен и богат педагогически опит. Автор е на много публикации и съавтор на учебника по физика за 7 клас на издателство „Просвета“. Г-жа Митева е дългогодишен член на Софийския клон на физиците в България, както и редовен участник в конференциите по физика.

Моля, да уведомите учителите по природни науки – биология, физика и химия във Вашето училище и да съдействате за тяхното присъствие.

ВАНЯ КАСТРЕВА – НАЧАЛНИК НА РУО,СОФИЯ-ГРАД

КРИСТИНА ГАБРОВСКА – НАЧАЛНИК НА РУО Съгласно заповед № РД 10 – 2247/11.10.2016г.на Министъра на образованието и науката


Финансиране във връзка с дейностите по модул „подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки“

4 октомври 2016

Отпуснати финансови средства във връзка с дейностите по модул „Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки“ на Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“


ХV-то Национално състезание по природни науки – защита на проекти 14-16.10.2016 г., Сопот

29 септември 2016

Указания за организиране и провеждане на Националното състезание по природни науки и екология – представяне и защита на проекти, 14-16.10.2016 г., Сопот

Програма на ХV национално състезание

Формуляр „Данни за проектите“

Информация за настаняване

Заявка за културна програма


График на олимпиади, състезания и конкурси

19 септември 2016

Примерно годишно разпределение по учебния предмет човекът и природата по нова учебна програма

12 септември 2016

Примерно годишно разпределение по учебния предмет човекът и природата за V клас по нова учебна програма

Дидактически материали в помощ на учителя

Примери за обвързване на общообразователния учебен предмет човекът и природата – прогимназиален етап с ключовите компетентности

Дейности за придобиване на Ключови компетентности

Познавателни равнища по Блум

Текущо оценяване от устни, писмени и практически изпитвания

Примерно оценяване на домашна работа

Примерно оценяване при лабораторна работа

Характеристики и оценяване при проектно обучение. Оценяване при представяне на проект


Примерен списък на уреди, прибори, пособия, стъклария, реактиви и други консумативи, необходими за провеждане на практически дейности по учебния предмет човекът и природата в V клас

8 септември 2016

captureВъв връзка с дейностите по модул „Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки“ на Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ одобрените по програмата училища ще получат финансиране, което е в съответствие с броя ученици обучавани в училището в 5 клас през предходните две учебни години.

Примерен списък на уреди, прибори, пособия, стъклария, реактиви и други консумативи, необходими за провеждане на практически дейности по учебния предмет човекът и природата в V клас

Изразходването на финансовите средства по Модул „Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки“ на Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ трябва да бъде пропорционално насочено към обезпечаване на експерименталната работа за трите части на учебната програма по човекът и природата за V клас − Физични явления, Вещества и техните свойства, Структура и жизнени процеси на организмите, съобразно конкретните наличности и нужди от осъвременяване на материалната база за преподаване на предмета в училището.

Допустими са разходите за закупуване на:

Част „Физични явления“: мерителни цилиндри, метални твърди тела с правилна форма (цилиндри, кубчета и др.), равнораменни везни, електронни везни, комплект теглилки, различни твърди тела (метални цилиндри, трупчета и др.), спиртни термометри, цифрови термометри, медицински термометри, телескопи, звездни карти.

Част „Вещества и техните свойства“: учебни комплекти за лабораторна работа за V клас, хронометри, стативи, Ерленмайерови колби 250 ml, спиртни лампи, бехерови чаши 250 ml, мерителни цилиндъри, защитни азбестови мрежи, филтърна хартия и химикали (син камък, манганов диоксид, амониев нитрат, алуминиев трихлорид, кислородна вода, калциева основа, разтвор на оцетна киселина, спиртен разтвор, активен въглен и др. химикали, необходими за провеждането на лабораторните упражнения).

Част „Структура и жизнени процеси на организмите“: увеличителни прибори (лупи, микроскопи), набори за микроскопиране (пинцети, ножици, скалпели, пипети, часовникови стъкла, бръснарски ножчета с предпазители и др.), набори с трайни микроскопски препарати, покривни и предметни стъкла, багрила (йодна тинктура, метиленово синьо, хематоксилин и еозин и др.), термос, стъклени фунии и тръбички, епруветки, гумени маркучи и тапи, пластмасови макети на: едноклетъчни организми, храносмилателна система при човека, дихателна система при човека, бъбреци и др.

Не е допустимо използването на средства по програмата за извършване на ремонтни дейности, обзавеждане (маси, столове, шкафове) или закупуване на компютърни конфигурации, лаптопи, таблети, мултимедии и интерактивни дъски.

Старши експерт по природни науки

Петя Иванова

 


Годишно съвещание с учителите по предмета „Човекът и природата“ за V и VI клас

1 септември 2016

Изх. № 9137 – 676/ 31.08.2016 Г.

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че работна среща с учителите, които преподават  предмета Човекът и природата в 5 и 6 клас ще се състои на 07.09.2016 год. от 10:00 часа в ЧСУ „Дружба“, ж.кл Обеля 2, ул. 106, №3 /до 140 СУ „Иван Богоров“/. До училището може да се ползва метро – слиза се на метростанция „Обеля“.

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД:                                                                                                                   ВАНЯ КАСТРЕВА

ВИЛМА ДОМИНИКОВА Съгласно заповед № РД 10 – 2085/ 24.08.2016 г. на Министъра на образованието и науката


Примерни разпределения и програми по биология и здравно образование за 7 клас във връзка с писмо № 9105 – 242/ 05.08.2016 г. на МОН за компенсиране на учебното съдържание по предмета БЗО

30 август 2016

Примерно разпределение по биология и здравно образование за 7 клас – 68 часа годишен хорариум /обединени учебна програма за 7 клас и тип Хордови/

Примерна програма по биология и здравно образование за СИП или ЗИП за 7 клас – 11 часа годишен хорариум


Варианти на компенсиране на учебното съдържание по учебните предмети история и цивилизация, география и икономика и биология и здравно образование

Изх. №9137-642/10.08.16 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН №9105-242/05.08.16 г., с вх.№ 0200-965/09.08.2016 г. в РУО – София-град, Ви уведомявам, че за осъществяване на плавен преход между различните етапи и степени на образование след влизане в сила на § 24 от Закона за предучилищното и училищното образование за учениците, които следва да се обучават в VII клас през учебната 2016/2017 и през учебната 2017/2018 г., компенсирането на учебното съдържание по учебните предмети история и цивилизация, география и икономика и биология и здравно образование може да се извърши чрез избор от следните варианти:

Първи вариант.

34 часа от годишния хорариум, предвидени за задължителноизбираема подготовка или свободноизбираема подготовка, от училищния учебен план в VII клас, да се разпредели между учебните предмети, както следва:

 • за история и цивилизация – 12 часа годишно, които да се използват за изучаване на учебно съдържание, както и за упражнение и за усъвършенстване на компетентности, свързани с Обща средновековна история;
 • за география и икономика – 11 часа годишно, които да се използват за изучаване на учебно съдържание, както и за упражнение и за усъвършенстване на компетентности, свързани с География на Балканския полуостров и Европа;
 • за биология и здравно образование – 11 часа годишно, които да се използват за изучаване на учебно съдържание, както и за упражнение и за усъвършенстване на компетентности, свързани с Гръбначни животни.

Обучението се осъществява по учебни програми, разработени върху части от съответните учебни програми за задължителна подготовка, утвърдени от министъра на образованието и науката, и с урочни статии от одобрените учебни помагала по предмета за VIII клас, в които се изучава съответното учебно съдържание.

Оценяването по всеки от трите учебни предмета е само с текущи оценки.

В свидетелството за основно образование срещу учебните предмети история и цивилизация, география и икономика и биология и здравно образование, изучавани като задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка за компенсиране на учебно съдържание, се вписва само годишният хорариум.

Учебните часове в задължителноизбираема или в свободноизбираема подготовка, предвидени за изучаване на история и цивилизация, география и икономика и биология и здравно образование за компенсиране на учебно съдържание, може да допълват нормата на преподавателска работа или да се възлагат допълнително над нея на учителите, които преподават съответните учебни предмети в паралелките в VII  клас.

В случаите, когато учебните часове по история и цивилизация, география и икономика и биология и здравно образование се предвидят в училищния учебен план като задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка за компенсиране на учебно съдържание, следва да е спазено изискването за подадени заявления за изучаване на учебните предмети в съответния раздел от учебния план.

Втори вариант

В училищния учебен план в часовете за свободноизбираемата подготовка може да се заложи по един учебен час седмично за всеки от учебните предмети история и цивилизация, география и икономика и биология и здравно образование за компенсиране на учебно съдържание.

Обучението се осъществява по учебни програми, разработени върху части от съответните учебни програми за задължителна подготовка, утвърдени от министъра на образованието и науката и с урочни статии от одобрените учебници по предмета за VIII клас.

В този случaй се прилага нормативната уредба, която регулира организирането и провеждането на свободноизбираемата подготовка.

Трети вариант

Разработване на годишно тематично разпределение по всеки от учебните предмети история и цивилизация, география и икономика и биология и здравно образование, което да включва преструктуриране на учебното съдържание с цел изпълнение на учебната програма за VII клас, както и компенсиране на учебно съдържание чрез части от съответните учебни програми за задължителна подготовка в VIII клас, утвърдени от министъра на образованието и науката.

Обучението се осъществява с одобрените по учебния предмет учебници за VII клас и чрез допълнителни  урочни статии от одобрени учебни помагала за VIII клас със съответното учебно съдържание.

В националното външно оценяване в края на VII клас се оценяват само компетентностите, придобити в резултат на обучението по учебните програми за задължителна подготовка за VII клас.

Педагогическият съвет обсъжда и приема решение по предложените варианти. Решението следва да отчита в най-голяма степен интереса на учениците, като гарантира възможност за оптимално усвояване на учебното съдържание и време, както за получаване на нови знания, така и за усъвършенстване на уменията на учениците.

Директорът на училището, в качеството си на председател на Педагогическия съвет, предприема съответните действия за изпълнение на решението.

Предложените варианти биха дали възможност при завършване на основно образование, в изпълнение на разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование, след VII клас учениците да придобият компетентностите, които е предвидено да притежават в края на прогимназиалния етап към момента, в който са постъпили в съответния етап. Това би позволило обучението им да продължи в съответствие със ЗПУО и подзаконовите актове по неговото прилагане, както и плавното надграждане на знания и умения в средната степен на образование и в крайна сметка, придобиване на необходимите ключови компетентности в края на задължителното им образование.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


Олимпийският ни отбор по химия с четири бронзови медала от Международната олимпиада в Тбилиси, Грузия, 23 юли – 1 август 2016 г.

3 август 2016

CaptureОтбори от над 80 държави се надпреварваха в едно от най-престижните състезания по химия – Международната олимпиада  – домакин, на която тази година от 23 юли до 1 август беше град Тбилиси в Грузия. България се представяше от Янислав Данчовски, МГ Плевен, 12 клас, Любен Бориславов и Борис Борисов, НПМГ, 12 клас и Кръстьо Драгинов, ПМГ Гоце Делчев, 11 клас. И четиримата участници бяха отличени с бронзови медали.

Международната олимпиада по химия се провежда за първи път през 1968 г., а България е редовен участник още от следващата 1969 г. в Чехословакия. Участниците в българския национален отбор са четирима на брой и се избират измежду най-добре класираните участници на Националния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда. България е домакин на олимпиадата през 1971 г. и 1982 г. От 1999 г. до 2016 г. нашите ученици са спечелили общо 38 медала: 1 златен, 8 сребърни и 29 бронзови.


Цветослав Георгиев и Габриела Христова от СМГ и Никола Тодоров и Виктория Христова от НПМГ са участниците в Международната олимпиада по биология, проведена от 17 до 24 юли 2016 г. в град Ханой, Виетнам.

Сребро и два бронзови медала са отличията на българския олимпийски отбор в Международната олимпиада по биология, която се проведе в Ханой, Виетнам от 17 до 24 юли 2016 год.

CaptureСред 72 държави младите биолози показаха резултати от целогодишната си работа и няколкоседмичната  подготовка с техните ръководители – доц. Албена Йорданова, доц. Снежанка Томова и Радослав Александров (докторант).  Сребърният медал е за Цветослав Ангелов, 12 клас, а бронзовите медали за Никола Тодоров 12 клас и Виктория Христова, 11 клас.

На олимпиадата през 2015 г. Цветослав спечели бронзов медал, а Виктория – почетна грамота. Габриела и Никола се състезаваха в отбора за първи път тази година.

Международната олимпиада по биология се провежда за първи път през 1990 г. в Чехословакия. България е една от шестте страни основателки. През 1994 г. олимпиадата се провежда във Варна, България. До 2016 г. отборът е донесъл на страната ни общо 52 медала: 4 златни, 9 сребърни и 39 бронзови.

 


Един сребърен медал, три бронзови медала и почетна грамота са отличията, с които се завърна нашият олимпийски отбор по физика от 47-мата Международна олимпиада, 10 -18 юли 2016 г., Цюрих, Швейцария.

Сред 87 държави и близо 400 участници, Българският национален отбор по физика се представи достойно и прибави нови пет отличия към спечелените ни до момента медали и почетни грамоти.

CaptureСребърен медал завоюва Дилян Христов, 12 клас от НПМГ, бронзови медали – Александър Кратинов, 12 клас, 4 ЕГ Варна, Александър Иванов, 11 клас и Александър Щедридски, 12 клас от СМГ, а Никола Пулев от 12 клас на СМГ бе удостоен с почетна грамота.

Ръководители на отбора са доц. Виктор Иванов и доц. Мирослав Абрашев от ФзФ на СУ  „Св. Климент Охридски“.

Международната олимпиада по физика е учредена през 1967 год. България участва във всички издания на олимпиадата  от тогава насам. До този момент българските ученици са спечелили за страната ни общо 114 медала: 14 златни, 38 сребърни, 66 бронзови медали и 60 почетни грамоти. Изключително постижение за България е абсолютното първо място на Иван Иванов на 14-тата Международна олимпиада по физика през 1983 г.


Наука на сцената, 28 – 30 октомври, 2016 г. Севлиево

5 юли 2016

Скъпи колеги,

Отворена е официалната страница на фестивала „Наука на сцената-6“, 2016: http://sos6.free.bg/index.html

Отворена е и FB-страница за събитието: https://www.facebook.com/events/995303163917446/?active_tab=posts

П. Иванова – старши експерт по природни науки

 


Лятно училище за учители „Физика за и със смартфон“ от 11 до 15 юли 2016, ФФ на СУ

30 юни 2016

Учители включени в лятното училище за учители „Физика за и със смартфон“:

 • Милена Палатова – 119 СОУ „Михаил Арнаудов“
 • Жана Кюркчиева – НПМГ „Акад. Л. Чакалов“
 • Цеца Минкова – 45 ОУ „Константин Величков“
 • Снежана Матеева – 33 ОУ „Санкт Петербург“

Ст. експерт по природни науки: П. Иванова


ЮЛСКА ЛЕКТОРИЯ „Съвременни проблеми на природните науки“ 01-07 юли 2016

27 юни 2016

BF-new2

 

fzf

Image

Изх. 9137 – 544/ 21.06.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с квалификацията на учителите по природни науки на 01 до 07 юли 2016 год. ще се проведе ЮЛСКАТА ЛЕКТОРИЯ „Съвременни проблеми на природните науки” организирана от Софийски клон на Съюза на физиците в България http://bgphysics.eu. и РИО София-град.

1 юли (петък) 09:00 – 13:30 часа Ден на биологията Координатор на деня на проф. д-р Мариела Оджакова, modjakova@biofac.uni-sofia.bg, Биологически факултет, бул. Драган Цанков 8, https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/biologicheski_ fakultet 2 Денят на биологията ще се проведе в аулата на Биологически факултет, бул. Драган Цанков 8.

4 юли (понеделник) 09:00 – 13:30 часа  Ден на химията Координатор на деня декана на Факултета по химия и фармация акад. проф. дфн Петър Кралчевски pk@lcpe.uni-sofia.bg Аудитория 130 на Факултета по химия и фармация на СУ Св. Климент Охридски, бул. Дж. Баучър 1

5 и 6 юли (вторник и сряда) 09:00 – 13:30 часа Ден на физиката Координатор на деня – декана на Физически факултет проф. дфн Александър Драйшу, decan@phys.uni-sofia.bg, ald@phys.uni-sofia.bg, Аудитория Проф. Карамихайлова А-315,Физически факултет, СУ Св. Климент Охридски, бул. Дж. Баучър 5

7 юли (четвъртък) 09:00 – 13:30 часа  Ден на астрономията, Аудитория Проф. Карамихайлова А-315,Физически факултет, СУ Св. Климент Охридски, бул. Дж. Баучър 5

Лекторията е безплатна и отворена за всички интересуващи се: учители, ученици, колеги от други специалности.

Моля да уведомите учителите по природни науки и да съдействате за тяхното присъствие.

Актуална програма на Юлската лектория – за всички дни

ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

 


XVI ученически конкурс ”Уреди за кабинета по физика” 04.06.2016 Г.

И тази година, в началото на юни във Физическия факултет на СУ се събраха млади експериментатори, за да представят своите проекти на XVI ученически конкурс  ”Уреди за кабинета по физика”.

Общи 1              Групата от Баня Лука 1

В петте конкурсни категории се включиха 125 ученика от 14 училища с 90 проекта. Организатор на конкурса е Софийски клон на Съюза на физиците в България (http://bgphysics.eu) със съдействието на РИО София-град и с помощта на спонсори, които осигуриха награден фонд и поощрителни награди за всеки участник. С много ентусиазъм учениците представяха експерименталните си проекти, с които са спомогнали за обогатяването на часовете по физика в своето училище. За поредна година на конкурса достойно се представиха участници от страната и гости от чужбина.

Пълна информация за участниците и наградените проекти на XVI ученически конкурс ”Уреди за кабинета по физика”, проведен на 04.06.2016 г. ФзФ на СУ


Награди за заслуги и принос в столичното образование

4 юни 2016

По повод 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, на 03.06.2016 г., в Двореца на децата, град София се състоя церемония по връчване на ежегодните отличия на изявени столични директори и учители.

С почетно отличие „Неофит Рилски“ на МОН бяха удостоени:

 • Мая Христова Николова – старши учител по биология и здравно образование в 17 СОУ „Дамян Груев“
 • Невена Николова Върбанова – старши учител по химия и опазване на околната среда в НПМГ „Акад. Л. Чакалов“

С пластика /СОВА/ и грамота за заслуги и принос в столичното образование на РИО – София-град бяха удостоени:

 • Татяна Петрова Бобева – старши учител по биология и здравно образование в НПМГ „Акад. Л. Чакалов“
 • Силвия Русева Маринова – учител по физика и астрономия в Американски колеж в Сфоия
 • Антония Николова Илиева – старши учител по химия и опазване на околната среда в НПМГ „Акад. Л. Чакалов“

 


Квалификационни курсове за учители, преподаващи 5 – 7 клас по предмета „Човекът и природата“

30 май 2016

Изх.№ 9137 – 463/ 19.05.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ                                                                                            

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Физическият факултет на СУ ще проведе квалификационни курсове за учители, преподаващи в 5-7 клас по предмета “Човекът и природата”. Курсът ще бъде насочен към учебния експеримент по физика и ще се проведе в два последователни дни с обща продължителност 16 учебни часа. Цената на курса е 30 лв. при групи от максимум 12 човека.

Заниманията ще се състоят в сградата на бул. Джеймс Баучър 5 и ще започват на 20.06, 23 06, 27.06 и 30.06 2016 г. При наличие на желаещи курсът ще се провежда и в началото на септември.

Записванията започват от 9 май. За записване и допълнителна информация пишете на vd_pr@phys.uni-sofia.bg или се обадете тел: 028161727

Приложение: Програма на обучението

ВАНЯ КАСТРЕВА                                                                                                                                             НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

 


Лятно училище за учители „Физика за и със смартфон“, 11-15 юли, ФФ на СУ „Св. Климент Охридски“

19 май 2016

Изх. 9137 – 452/ 17.05.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ                                                                                                                                           НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с квалификацията на учителите по природни науки от 11 до 15 юли 2016 год. във Физически факултет на Софийски университет, съвместно с Министерството на образованието и науката се организира провеждането на Лятно училище за учители „Физика за и със смартфон“.

Квалификационният курс има за цел да даде основни знания в тази съвременна област на висшите технологии и приложението. За учителите такъв курс би бил особено полезен и поради необходимостта от засилено присъствие на експеримента в процеса на обучение.

Квалификационният курс е без такса правоучастие.

В Лятно училище „Физика за и със смартфон“ от област София-град могат да се включат пет учители.

Моля, желаещите да участват да изпратят заявка по образец на електронен адрес: ivanova_petja@abv.bg. до 05.06.2016 год. Списъкът на участниците ще бъде изготвен според последователността на подаване на заявките. Предимство имат учителите, които не са участвали в обученията по „Нанотехнологии 2014“ и „Фотоника 2015“.

На участниците ще бъдат раздадени сертификати.

Приложение:

 1. Заявка за участие
 2. Програма на обучението

ВАНЯ КАСТРЕВА                                                                                                                                        НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


Конкурс за изработване на уреди за кабинета по физика, 04.06.2016 г., ФФ на СУ

CaptureУказания за организиране и провеждане на традиционния конкурс „Уреди за кабинета по физика“, 04.06.2016 г. , Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

Актуална информация може да намерите на сайта на Софийски клон на Съюза на Физиците в България https://sites.google.com/a/bgphysics.eu/bgphysics/deynosti/konkurs-uredi-za-kabineta-po-fizika

3 бронзови медала завоюваха най-изявените ни състезатели по химия на юбилейната 50-та Международна Менделеевска олимпиада в Москва

50_Mendeleevska_2016-snimka-1От 2 до 7 май 2016 г. в Москва (Русия) се проведе 50-тата Международна Менделеевска олимпиада по химия.

114 състезатели от 21 страни: Азербайджан, Армения, Беларус, България, Унгария, Грузия, Израел, Казахстан, Киргзистан, Латвия, Литва, Молдова, Монголия, Нигерия, Русия, Румъния, Саудитска Арабия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украйна  премериха сили в престижното състезание по химия.

Олимпиадата се провежда в три тура – два теоретически и експериментален.  По решение на Международното жури 68 от участниците в Олимпиадата са наградени с Дипломи /първа, втора и трета степен/ и златни, сребърни и бронзови медали. Златни медали завоюваха представителите на Румъния, Русия, Беларус и Туркменистан.

Резултатите от 50-тата Международна Менделеевска олимпиада по химия и имената на победителите бяха обявени на 7 май на тържествената церемония.

Състезателите от българския отбор Любен Бориславов – НПМГ София, Борис БорисовНПМГ София и Янислав ДанчовскиМГ „Гео Милев” Плевен завоюваха бронзови медали. Кристина КостадиноваНПМГ София е удостоена с диплома.

Ръководители на нашия отбор бяха доц. д-р Христо Чанев и доц. д-р Даниела Цекова.

Поздравления за успеха!


ХХV юбилеен международен екологичен форум „Сребрна – 2016 г“, 3-5 юни 2016г.

10 май 2016

CaptureПисмо за организиране и провеждане на ХХV-я международен екологичен форум „Сребрна – 2016 г“, 3-5 юни 2016 г.


Резултати от националния кръг на олимпиадата по астрономия, 7-8 май 2016 г.,Кюстендил

CaptureРезултати и класиране на участниците от първа състезателна група, 7 – 8 клас, 2016 г.

Резултати и класиране на участниците от втора състезателна група, 9 – 10 клас, 2016 г.

Резултати и класиране на участниците от трета възрастова група, 11 – 12 клас, 2016 г.


Награждаване на учениците от градското състезание по химия „Талантлив химик“

9 май 2016

На 11 май 2016 г. (сряда), по повод празника на Св. св. Кирил и Методий и деня на химика, в актовата зала на НПМГ „Академик  Любомир Чакалов” от 16.00 часа ще се проведе награждаване на учениците от 7. клас, получили отлична оценка на градското състезание по химия и опазване на околната „Талантлив химик”.

Резултати и класиране от градското състезание по химия „Талантлив химик“, проведено на 23.04.2016 г. във ФХФ на СУ „Св. Климент Охридски“


Ден на отворените врати в ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“, 11.05.2016г.

3 май 2016

CaptureНа 11.05.2016 г.Международен ден на химика, в професионална гимназия по екология и биотехнология „Проф. д-р Асен Златаров“ от 10:00 часа се организира Ден на отворените врати.

Ще бъдат представени презентации за обучението по „Екология“ и „Фармация“, както и забавни и атрактивни химични експерименти.

Поканени са всички учители и ученици, проявяващи интерес към химията и химичните технологии.


Научна достоверност, креативност, приложимост и компетентност са критериите, по които бяха оценявани 90-те модела представени на ІІ-я конкурс за модели „Биологията интересна и достъпна“, проведен на 24.04.2016 г. в 119 СОУ „Акад. Михаил Арнаудов“

DSC_9396За втора поредна година 119 СОУ беше домакин на конкурса за модели по биология. В надпреварата се включиха 174 ученици, ръководени от 29 учители от 24 училища. Темата на конкурса „Храненето – основен жизнен процес на биологичните системи“ беше претворена в 90 модела, представящи различни аспекти на храненето. Организатори на конкурса са РИО – София-град, Регионален методичен съвет по биология и 119 СОУ „Михаил Арнаудов“.

Гости на събитието бяха г-н Диан Стаматов – зам. министър на образованието и науката, доц. д-р Надежда Райчева – ръководител катедра „Методика на обучението по биология“ в БФ на СУ „Св. Климент Охридски“, гл. експерт Атанас Згуров – дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“ в МОН и г-жа Светла Буковска – старши експерт по биология в ЦКОКУО. С присъствието си, интерес към конкурса показаха и учители от столични училища, които не представяха модели.

DSC_9810             DSC_9731

След сериозно обсъждане журито присъди по 3 първи, по 3 втори и по 3 трети награди за всяка възрастова група. Най-добри модели представиха учениците на 48 ОУ, 171 ОУ, 83 ОУ в първата възрастова група и ПГТ“Макгахан“, 9 ФЕГ, 157 ГПИЕ – във втората възрастова група. С трета награда в първа възрастова група бе удостоен участник от град Перущица.

Всички ученици получиха сертификати, символи на конкурса, а наградените грамоти и парични награди. Раздаденият награден фонд от 1200 лв. бе осигурен от спонсори.

Пълна информация за втория конкурс за модели по биология, проведен на 24.04.2016 г. в 119 СОУ


Деян Максимовски от Скопие е абсолютен шампион в 4-тата олимпиада по ескпериментална физика, проведена във ФФ на СУ „Св. Климент Охридски“ на 23.04.2016 г.

26 април 2016

IMG_2467На Олимпиадата по експериментална физика, проведена на 23.04.2016 г. се явиха над 110 ученици от България, Македония, Босна и Херцеговина и Русия, които работиха вдъхновено повече от 4 часа в аудиториите на Физически факултет на Софийски Университет Св. Климент Охридски. В чест на отминалата „Година на светлината“ учениците измерваха скоростта на светлината. Тази фундаментална константа бе измервана с експериментални постановки, които след Олимпиадата остават подарък за кабинетите по физика. Работата на учениците с експерименталната постановка бе показана вечерта по BTV и БНТ. Абсолютният шампион на Олимпиадата Деян Максимовски от Скопие измери скоростта на светлината с точност по-добра от 1%. Това е отлично постижение даже за най-добрите университети в света. Експерименталната постановка е свързана с учебната програма по физика и може да бъде възпроизведена във всяко училище. Софийски клон на Съюза на физиците в България започна тази уникална за света Олимпиада с пилотни състезания през 2011 г. и вече достигна международно признание.

Олимпиадата бе осъществена благодарение на щедри и благородни спонсори.


Отборът на НПМГ и отборът на София-град завоюваха първите две места в ХVІІІ Национално състезание по химия проведено на 16-17 април в град Хисаря

21 април 2016

12991055_1036126596422705_7540589475491723705_n

Ученици от НПМГ, СМГ, 9 ФЕГ, Американски колеж и 117 СОУ за пореден път представиха успешно София в ХVІІІ Национално състезание по ХООС „Тестови задачи за ученици в гимназиален етап“.

Отборът на НПМГ и отборът на София-град заеха първите две места. а в индивидуалното класиране по-голямата част от нашите ученици получиха оценки – отличен.

Протокол с резултатите и класирането от ХVІІІ Национално състезание по химия и опазване на околната среда, 16-17 април 2016 г., Хисаря


Специалност „Фотоника и лазерна физика“ във Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

18 април 2016

fzf

Уважаеми зрелостници,

Развитието на физиката и техниката на лазерите откриха уникални научни и практически възможности в областта на оптиката. Така се роди новата изследователска и приложна област фотоника. Тя обхваща явленията и устройствата, свързани с генерирането, излъчването, линейното и нелинейно разпространение, модулирането, обработването, превключването, усилването, нелинейното преобразуване и детектирането на светлината.

Предлагам на Вашето внимание информация за разкритата през 2011г., във Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, нова специалност “Фотоника и лазерна физика”.

Приложение: Учебен план на специалността „Фотоника и лазерна физика“

Петя Иванова – старши експерт по природни науки


Организация и провеждане на националната олимпиада по астрономия, 7-8 май 2016 г.

15 април 2016

Указания за организиране и провеждане на националната олимпиада по астрономия, 7-8 май, Кюстендил

Capture


4-та олимпиада по експериментална физика „Ден на светлината“ 23.04.2016 г. ФФ на СУ „Св. Климент Охридски“

14 април 2016

На 23.04.2016 год. в аудитория А 209 във Физически факултет на Софийски университет, бул. «Джеймс Баучер» 5 ще се проведе 4-та олимпиада по ескспериментална физика.

fzf

Начало на олимпиадата: 10:00 часа. Продължителност: 4 астрономически часа.

Организатор на олимпиадата е Софийски клон на Съюза на физиците със съдействието на Физически факултет на СУ «Св. Климент Охридски» и РИО – София-град. Съорганизатор е Дружеството на физиците на република Македония, клон Струмица.

Според регламента на олимпиадата учениците се състезават в 3 категории:
S – ученици от VІІ и VІІІ клас
M – ученици от ІХ и Х клас
L – ученици от ХІ и ХІІ клас
• в състезанието участват и студенти, които ще се състезават в отделна категория – XL

Участниците работят индивидуално върху една и съща експериментална задача, като експерименталните постановки се осигуряват от организаторите.

Регистрацията за участие в олимпиадата приключи на 31 март 2016 г. Броят на регистрираните ученици е 122. Заявено е участие от Македония, Сърбия, Босна и Херциговина и Русия. От България в състезанието ще се включат ученици от София, Варна, Бургас, Благоевград, Смолян, Козлудуй, Ловеч, Русе и Елин Пелин.

За текущи промени в програмата следете сайта на Софийски клон на физиците в България http://bgphysics.eu
Приложено Ви предоставям регламент и програма на състезанието.

Успех на всички участници!

П. Иванова – старши експерт по природни науки


Конкурс за изработване на модели по биология, 24.04.2016 г., 119 СОУ „Акад. Михаил Арнаудов“

12 април 2016
 CaptureCapture

Указания за организиране и провеждане на ІІ конкурс „Биологията интересна и достъпна“, 24.04.2016 г., 119 СОУ „Акад. Михаил Арнаудов“


Резултати от Национален кръг на олимпиада по физика, 5-6 април 2016 г., Ловеч

Резултати и класиране на всички участници в Националния кръг на олимпиадата по физика, 5-6 април 2016 г., Ловеч

CaptureІ – ва възрастова група /уч. съдържание за VІІ клас/- Резултати и класиране от Националния кръг на олимпиадата по физика , 5-6 април 2016 г., Ловеч

ІІ – ра възрастова група /уч. съдържание за VІІІ клас/- Резултати и класиране от Националния кръг на олимпиадата по физика , 5-6 април 2016 г., Ловеч

ІІІ – та възрастова група /уч. съдържание за ІХ клас/- Резултати и класиране от Националния кръг на олимпиадата по физика , 5-6 април 2016 г., Ловеч

ІV – та възрастова група /уч. съдържание за Х – ХІІклас/- Резултати и класиране от Националния кръг на олимпиадата по физика , 5-6 април 2016 г., Ловеч


Ден на отворените врати във факултета по химия и фармация на СУ, 26 – 27 април 2016 г.

5 април 2016

Предлагам на Вашето внимание програма за деня на отворените врати във Факултета по химия и фармация на СУ „Св Климент Охридски“

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_himiya_i_farmaciya/novini/dni_na_otvorenite_vrati_v_v_fakulteta_po_himiya_i_farmaciya


Обучение на учителите по природни науки по новите учебни програми по чевекът и природата за V клас

4 април 2016

Уважаеми колеги,

Във връзка с въвеждането на новите учебни програми по човекът и природата за V клас /през учебната 2016/ 2017 г./ на 25.04.2016 г. в ЧСОУ „Дружба”, ж.к. „Обеля“ 2 ще се проведе обучение на учителите по природни науки.

Предвидени са 2 равностойни сесии – от 10:00 часа и от 14:00 часа с възможност за избор от страна на учителите в зависимост от преподавателската им заетост в училище. Необходимо да се носи на хартиен носител утвърдената учебна програма по човекът и природата за V клас, както и предварително запознаване с утвърдените ДОС за учебен план и за общообразователна подготовка.

Участие в работата ще вземе г-н Атанас Згуров, главен експерт в МОН.

Информацията за обучението е публикувана в сайта на РИО – София-град, като част от писмо с изх. № 9137-291/29.03.2016 г., в което се съдържа график на обученията по различните учебни предмети, за които се въвеждат нови учебни програми от учебната 2016/ 2017 г.

Приложение: Писмо, с изх. № 9137-291/29.03.2016 г. на РИО – София град

Ст. експерт по природни науки: Петя Иванова


Промяна в организацията и провеждането на националното състезание по химия „Тестови задачи за ученици в гимназиален етап“, 15-17 април 2016, Хисаря

31 март 2016

На вниманието на участниците в Националното състезание по ХООС „Тестови задачи за ученици в гимназиален етап“!

Официалното закриване на 18-то Национално състезание по ХООС, обявяването на резултатите и награждаването на участниците ще се състои от 12:30 на 17.04.2016 г. в СОУ „Христо Смирненски“ – гр. Хисаря.

Приложение: Актуализирана програма на Националното състезание по ХООС „Тестови задачи за ученици в гимназиален етап“


Организация и провеждане на националното състезание по химия „Тестови задачи за ученици в гимназиален етап“, 15-17 април 2016, Хисаря

25 март 2016

Резултати и класиране от подборния кръг на националното състезание по ХООС, 25.03.2016 г.

Указания за организиране и провеждане на националното състезание по ХООС „Тестови задачи за учениците в гимназиален етап“, 15-17 април 2016 г., Хисаря


Организация и провеждане на Националния кръг на олимпиадата по биология, 6-8 април 2016, Варна

23 март 2016

Окончателен протокол с допуснатите до участие в Националния кръг на олимпиадата по биология на 07-08 април 2016 г., Варна 

Capture

Указания и изисквания за организиране и провеждане на националния кръг на олимпиадата по биология, 6-8 април 2016, Варна


Участие на учениците от област София-град в Националния кръг на олимпиадата по химия,19-20 март 2016 г., Ямбол

22 март 2016

Резултатите говорят сами!

Допуснати до национален кръг 54 ученици, участвали 51. Лауреати – 4

 • Любен Бориславов – ХІІ клас, НПМГ, учител Невена Върбанова
 • Борис Борисов – ХІІ клас, НПМГ, учител Невена Върбанова
 • Яна Дикова – ХІІ клас, СМГ, учител Ивайло Ушагелов
 • Никола Тодоров – ХІІ клас, НПМГ, учител Невена Върбанова

Класиране до Х-то място:

Първа състезателна група

 • І-во място Георги Цонков – VІІ клас, СМГ, учител Борис Толев
 • ІІ-ро място Виктор Василев – VІІ клас, СМГ, учител Борис Толев
 • ІІІ-то място Мартин Василев – VІІ клас, СМГ, учител Борис Толев
 • ІV-то място Михаела Гледачева – VІІ клас, ПЧМГ, учител Татяна Димитрова
 • VІІ-мо Тодор Кюркчиев – VІІ клас, ПЧМГ, учител Татяна Димитрова

Втора състезателна група

 • ІІ-ро място Лъчезар Димитров – VІІІ клас, НПМГ, учител Антония Илиева
 • ІІІ-то място Явор Пеев – VІІІ клас, НПМГ, учител Антония Илиева
 • ІV-то място Александър Макавеев – ІХ клас, СМГ,  учител Ивайло Ушагелов
 • V-то място Валентин Веселинов- ІХ клас, СМГ,  учител Ивайло Ушагелов
 • VІ-то място Мартин Миленов – VІІІ клас, НПМГ, учител Антония Илиева
 • VІІІ-мо място Александър Стойков – ІХ клас, 91 НЕГ, учител Милена Симеонова
 • ІХ-то Кристиян Вилхемов – VІІІ клас, НПМГ, учител Антония Илиева

Трета състезателна група

 • ІІ-ро място Петър Христов – Х клас, СМГ, учител Ани Божикова
 • ІV-то място Яна Димитрова – ІХ клас, НПМГ, учител Людмила Кирилова
 • V-то място Камен Петров – ІХ клас, НПМГ, учител Людмила Кирилова
 • VІІ-мо място Илия Кичев – Х клас, СМГ, учител Ани Божикова
 • ІХ-то място Ирина Вълкова – ІХ клас, НПМГ, учител Людмила Кирилова
 • Х-то място Мина Цаковска – Х клас, СМГ, учител Ани Божикова

Четвърта състезателна група

 • І-во място Любен Бориславов – ХІІ клас, НПМГ, учител Невена Върбанова
 • ІІ-ро място Борис Борисов – ХІІ клас, НПМГ, учител Невена Върбанова
 • ІІІ-то място Кристина Костадинова – ХІ клас, НПМГ, учител Антония Илиева
 • VІ-то място Весела Механджиева – ХІ клас, НПМГ, учител Антония Илиева
 • VІІ-мо място Яна Дикова – ХІІ клас, СМГ, учител Ивайло Ушагелов
 • VІІІ-мо място Никола Тодоров – НПМГ, учител Невена Върбанова

Протокол с резултатите и класирането на участниците в 48-та Национална олимпиада по химия, 19-20 март 2016 г.

 


Допуснати до национален кръг на олимпиадата по физика, 5-6 април 2016, Ловеч

17 март 2016

Окончателен протокол с резултатите на допуснатите до участие в националния кръг на олимпиадата по физика – І възрастова група /учебно съдържание за VІІ клас/

Окончателен протокол с резултатите на допуснатите до участие в националния кръг на олимпиадата по физика – ІІ възрастова група /учебно съдържание за VІІІ клас/

Окончателен протокол с резултатите на допуснатите до участие в националния кръг на олимпиадата по физика – ІІІ възрастова група /учебно съдържание за ІХ клас/

Окончателен протокол с резултатите на допуснатите до участие в националния кръг на олимпиадата по физика – ІV възрастова група /учебно съдържание за Х-ХІІ клас/


Организация и провеждане на националния кръг по физика, 04 – 06.04.2016 г., Ловеч

Capture

Узазания за организиране и провеждане на националния кръг на олимпиадата по физика, 4-6.04.2016 г., Ловеч


Резултати и класиране на учениците от областен кръг на олимпиадата по астрономия, проведен на 26.02.2016 г. /за ІІ, ІІІ и ІV възрастови групи/. Допуснати ученици до национален кръг, 7 – 8 май, Кюстендил

16 март 2016

Протокол с резултатите и класирането на учениците от областен кръг на олимпиадата по астрономия от ІІ възрастова група /VІІ – VІІІ клас / Допуснати ученици до национален кръг

Протокол с резултатите и класирането на учениците от областен кръг на олимпиадата по астрономия от ІІІ възрастова група /ІХ – Х клас / Допуснати ученици до национален кръг

Протокол с резултатите и класирането на учениците от областен кръг на олимпиадата по астрономия от ІV възрастова група /ХІ – ХІІ клас / Допуснати ученици до национален кръг

 


Становище на националната комисия за организиране и провеждане на олимпиадата по биология

14 март 2016

До участниците в областния кръг на олимпиадата по биология!

След обобщаване на резултатите от получените протоколи от областните комисии на олимпиадата по биология, Националната комисия e констатирала, че броят на учениците с резултат над 70% от общия брой точки, предложени за участие на Национален кръг е по–малък от утвърдените в регламента квоти. Изготвен е протокол на комисията, в който е изразено становище, за участие в Националния кръг на олимпиадата по биология да се предложат за допълнително преразглеждане работите на ученици, както следва:

 • І възрастова група (учебно съдържание за 7 клас) − над 65% от общия брой точки (над 55,25 т.)
 • ІІ възрастова група (учебно съдържание за 8 клас) − над 65% от общия брой точки (над 58,5 т.)
 • ІІІ възрастова група (учебно съдържание за 9 клас) – попълнена е квотата за брой участници
 • ІV възрастова група (учебно съдържание за 10-12 клас) − над 60% от общия брой точки (над 66 т.)

За да се обезпечи анонимност при арбитриране на всички работи, преди изпращането им от регионите, ще бъдат отново засекретени.
П. Иванова – старши експерт по природни науки и екология


Ден на отворените врати във Физическия факултет на Софийски университет

12 март 2016

Програма за деня на отворените врати във Физическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София 16.04.2016 г.

Тази година учениците ще имат по-големи възможности сами да правят експерименти, дори и тези от 5-7 клас.


Резултати от общинския кръг на олимпиадата по астрономия на І възрастова група

11 март 2016

Резултати на учениците от І възрастова група /V – VІ клас/ от областния кръг на олимпиадата по астрономия, проведен на 26.02.2016 г.

Писмените работи на учениците от ІІ, ІІІ и ІV възрастови групи се проверяват от националната комисия по астрономия, след което ще бъдат публикувани на сайта на МОН, по-късно и на сайта по природни науки.


Обучение по предмета Човекът и природата

10 март 2016

Изх. № 9137 – 210/ 10.03.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ
На вниманието на учителите по природни науки и екология!

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с квалификацията на учителите по природни науки и екология на 04.04.2016 г. от 10:00 часа в Департамента за информация и усъвършенстване на учители към СУ „Св. Климент Охридски“, София, бул. Цар Борис ІІІ, № 224 ще се проведе присъствено-дистанционна квалификационна програма на тема „Организация и технология на обучението по Човекът и природата в прогимназиален етап“, която е организирана от ДИУУ към СУ „Св. Климент Охридски“.

Обучението е предназначено за учители по физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование.

Тематична рамка: анализ на учебното съдържание по Човекът и природата в прогимназиален етап; прилагане на ДОИ за учебно съдържание – учебна програма; специфични черти на учебното съдържание по ядра; технологии, методи и средства на обучение – интерактивни методи; учебен експеримент; решаване на задачи; използване на ИКТ в обучението.

Програмата завършва със защита на проект на избран тип урок.

Ръководител: доц. д-р Даниела Миткова, danielamitkova@mail.bg

За контакт и записване: доц. Даниела Миткова, 0879 994 231, danielamitkova@mail.bg, гл. ас. д-р Нели Димитрова, neli_di@gbg.bg, 0898 222 732.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


Резултати от областен кръг на олимпиада по биология – 27.02.2016 г.

Протокол с резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по биология, проведен на 27.02.2016 г.

В началото на всеки един от протоколите за съответната състезателна група се намират резултатите на ученици, чиито писмени работи след оценяването им от областната комисия не са разсекретени, а са предоставени на Националната комисия за преразглеждане и оценка. Разсекретяването им ще бъде осъществено от Националната комисия и публикувани на сайта на МОН, а след това и на сайта по природни науки.


Допуснати до национален кръг на олимпиадата по химия – 18-20.03.2016 г., Ямбол

9 март 2016

ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ ЗА ЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА 48-та ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА − 2016 г. от арбитражния преглед на писмените работи на учениците, предложени от областните комисии


Национален кръг на 48-та олимпиада по химия

2 март 2016

Указания за организиране и провеждане на националния кръг /ІІІ/ на олимпиадата по ХООС, 18.03. – 20.03.2016 г., Ямбол


Подборен кръг за Националното състезание по химия 25.03.2016 г.

1 март 2016

Изх. 9137 – 183/ 01.03.2016 г.
ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заповед № РД 09 – 1418/ 02.10.2015 год. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2015/2016 година и регламента за организиране и провеждане на Националното състезание по ХООС „Тестови задачи за ученици в гимназиален етап“ за 2015/ 2016 год. Ви уведомявам следното:

Подборният /контролен/ кръг за Националното състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за ученици в гимназиалния етап“ ще се проведе на 25 март 2016 год.

Място на провеждане: Факултет по химия и фармация на Софийски университет, бул. „Джеймс Баучър“ 1 , зала 130. Начало на състезанието: 14:00 часа. Продължителност: 2 астрономически часа

За участие в националното състезание се допускат ученици, които през настоящата учебна година се обучават в гимназиалния етап на средната образователна степен. От всяка област се допускат до 14 ученици. Шестима от тях участват освен в индивидуалното класиране, и в отборното класиране. Съставът на отборите се формира от експерта по природни науки и екология в РИО по ред и критерии, определени от него. На НПМГ „Акад. Л. Чакалов“ се дава възможност за самостоятелно участие: индивидуално участват всички допуснати ученици и 6 от тях формират отбора на НПМГ. При равни резултати в състезанието предимство за участие имат ученици от последния гимназиален етап, тъй като учебното съдържание обхваща всички класове и резултатите от състезанието се вземат предвид от редица висши училища в кандидатстудентската кампания /по решение на съответното висше училище за съответната учебна година/.

В националното състезание се решава тест от 50 задачи, които са разпределени в две части: Част І включва 35 задачи с избираем отговор; Част ІІ – 15 задачи със свободен отговор. При решаването им се изисква добавяне на кратък текст, изписване на химични формули, уравнения, а също и изчисления. Задачите включват учебно съдържание от учебните програми по химия и опазване на околната среда – 7 – 12 клас, включително изчислителни задачи.

Подборният кръг включва решаване на 30 задачи от същите два типа – 25 от тях с избираем отговор и 5 с отворен отговор.

По време на състезанието ученикът може да използва периодична таблица /система/, таблица за разтворимост, ред на електроотрицателност и ред на относителната активност. Тези пособия са едни и същи за всеки ученик и се предоставят в деня на състезанието със състезателните задачи. Разрешава се използването на собствен калкулатор с основни математически дейности, без допълнителни функции.

За участие в подборния кръг на състезанието, провеждащо се на територията на град София, е необходимо в срок до 21.03.2016 год. да изпратите на имейл ivanova_petja@abv.bg заявки по образец. Заявките се изпращат в Excel и са в несканиран вид. Моля да ползвате приложените образци на заявки в сайта по „Природни науки“ www.prirodninauki.bg, в категорията „Образци на документи“.

Участниците в състезанието трябва да се явят във Факултета по химия и фармация на Софийския университет в 13:30 часа на 25.03.2016 год.

Съставът на отборите от област София-град, както и останалите участници, допуснати да участват в състезанието, ще бъдат публикувани на сайта на РИО – София-град. и сайта по природни науки www.prirodninauki.bg.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО-СОФИЯ-ГРАД
СВЕТЛА ДИМИТРОВА НАЧАЛНИК НА РИО-СОФИЯ-ГРАД
/Заповед№ РД 10-96/ 12.02.2016 г. на министъра на образованието/


Протоколи с резултатите на учениците от областни кръгове на олимпиади

23 февруари 2016

Протокол с резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по физика, проведен на 14.02.2016 г.

Протокол с резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по химия, проведен на 13.02.2016 г.

В началото на всеки един от протоколите за съответната състезателна група се намират резултатите на ученици, чиито писмени работи след оценяването им от областната комисия не са разсекретени, а са предоставени на Националните комисии за преразглеждане и оценка. Разсекретяването им ще бъде осъществено от Националните комисии и публикувани на сайта на МОН, а след това и на сайта по природни науки.

 

 


Втори конкурс за изработване на модели по биология – 24.04.2016 г.

22 февруари 2016

Изх. 9137 – 142/ 18.02.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

CaptureНа 24.04.2016 год. от 9:00 до 14:00 часа в сградата на 119 СОУ „Михаил Арнаудов“ за втора поредна година ще се проведе конкурсът за изработване на модели на обекти, явления и процеси „Биологията интересна и достъпна“.

Тема на конкурса за учебната 2015/ 2016 г: „Храненето – основен жизнен процес на биологичните системи”.

Организатори на конкурса са РИО – София-град и Регионален методичен съвет по биология.

Желателно е подаването на заявките за участие да се извърши до 21.04.2016 г. на електронeн адрес: biomodel@abv.bg

На 21 и 22 април 2016 г. от 9:00 до 17:30 часа ще се извършва приемане на готовите материали за участие в конкурса – в сградата на 119 СОУ „Михаил Арнаудов“, кв. „Изгрев“, ул. „Латинка“ № 11.

На 24 април 2016 г. от 9:00 до 14:00 часа – провеждане на конкурса, който включва представяне, устни презентации и награждаване на победителите. Участниците с модели, моля да се явяват в сградата на 119 СОУ от 8:30 часа, за да могат да подготвят тяхното представяне.

Приложение:
1. Регламент на конкурса
2. Методически насоки за процеса на моделиране
3. Заявка за участие в конкурса биологията итересна и достъпна

Моля, запознайте учителите по биология и здравно образование с настоящото писмо.

ВАНЯ КАСТРЕВА НАЧАЛНИК НА РИО
СВЕТЛА ДИМИТРОВА НАЧАЛНИК НА РИО-СОФИЯ-град /Зап.№РД10-96/12.02.2016 г. на министъра на образованието/


Пролетно състезание по физика 11 – 13 март 2016 г.

10 февруари 2016

Указания за организиране и провеждане на пролетното национално състезание по физика на 11 – 13 март 2016 г. Бургас


4-та олимпиада по експериментална физика „Ден на светлината“ 23.04.2016 г. ФФ на СУ „Св. Климент Охридски“

Изх. № 9137 – 1158 09.02.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 23.04.2016 год. в аудитория А 209 във Физически факултет на Софийски университет, бул. «Джеймс Баучер» 5 ще се проведе 4-та олимпиада по ескспериментална физика.

Начало на олимпиадата: 10:00 часа. Продължителност: 4 астрономически часа. Организатор на олимпиадата е Софийски клон на Съюза на физиците със съдействието на Физически факултет на СУ «Св. Климент Охридски» и РИО – София-град. Съорганизатор е Дружеството на физиците на република Македония, клон Струмица.

Според регламента на олимпиадата учениците се състезават в 3 категории:
S – ученици от VІІ и VІІІ клас
M – ученици от ІХ и Х клас
L – ученици от ХІ и ХІІ клас
• в състезанието участват и студенти, които ще се състезават в отделна категория – XL
Участниците работят индивидуално върху една и съща експериментална задача, като експерименталните постановки се осигуряват от организаторите.

Регистрацията за участие в олимпиадата се извършва само по електронен път. Крайният срок за регистриране е 31 март 2016 г.

За текущи промени в програмата следете сайта на Софийски клон на физиците в България http://bgphysics.eu
Приложено Ви предоставям регламент и програма на състезанието.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО:


Организация на общинския кръг на олимпиадата по астрономия на 26.02.2016г.

29 януари 2016

Изх. № 9237 – 59/ 25.01.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заповед № РД 09 – 1418/ 02.09.2015. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2015/ 2016год., регламентът на олимпиадата по астрономия и заповед № РД 28-32/ 12.10.2015 год. на Началника на РИО – София-град, Ви уведомявам:
Областният кръг на олимпиадата по астрономия ще се проведе на 26.02.2016 год.Начало на олимпиадата: 14:00 часа. Продължителност: 4 астрономически часа за всички възрастови групи.

До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, които имат оценка най-малко половината от максималния брой точки, т.е. най-малко 30 точки.

!!! Напомняме Ви, че всеки ученик попада във възрастова група според класа, в който се обучава през настоящата учебна година, независимо от изучаваното учебно съдържание по природни науки.

Домакин на олимпиадата е 10. СОУ „Теодор Траянов”, район „Младост-1”, ул. „Методи Андонов ” № 1 /до метростанция Младост 1/. Директор на училището: Нели Филипова. Телефон за връзка с училището: 0884801642 – директор, 8747178 – канцелария. Електронен адрес: tt10sou@abv.bg
Маршрути до училището: метро, автобуси № 306, № 111, № 4, № 314 спирка „Младост 1 и 88; толей №5.

Директорът на училището, чиито ученици ще се явят на областния кръг на олимпиадата независимо от броя им със заповед назначава учител придружител в деня на провеждането. Придружителите и участниците се явят в училището домакин до 13:20 часа и заемат работните си места до 13:40 часа.

Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и бележник.

Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи – моливи и други пособия (линия, пергел, транспортир).

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
ННАЧАЛНИК НА РИО:


Допуснати до областните кръгове на олимпиадите по природни науки

27 януари 2016

Организация на областния кръг на олимпиадата по физика на 14.02.2016 г.

25 януари 2016

Изх. 9137 – 58/ 25.01.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заповед № РД 09 – 1418/ 02.09.2015 год. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2015/ 2016 год., регламентът на олимпиадата по физика и заповед № РД 28-32/ 12.10.2015 год. на Началника на РИО – София-град Ви, уведомявам:
Областният кръг на олимпиадата по физика ще се проведе на 14.02.2016 год. от 14:00 часа. Продължителност 4 астрономически часа за всички възрастови групи. До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, получили минимален брой точки – 20.

Домакин на олимпиадата е ІІ Английска езикова гимназия „Томас Джеферсън”, район „Триадица”, ж.к. „Стрелбище“, ул. „Траянова врата” 26 /входът е откъм ул. „Твърдишки проход“.

Директор на училището: Емилия Цветанова Лазарова

Телефони за връзка с училището: 028221019 – пом. директор; 028283679 – канцелария.

Електронен адрес: 2els.bg@gmail.com
Директорът на училището, чиито ученици ще се явят на областния кръг на олимпиадата – независимо от броя на учениците – със заповед назначава: учител придружител в деня на провеждането; квестор – учител, специалист по друг предмет. Имената на квестора незабавно да бъдат съобщени на директора на училището домакин по телефона или на електронния му адрес.

Квесторите имат следните задължения:
• да се явят в училището домакин на 14.02.2016 год. не по-късно от 12:50 часа
• да заемат местата си по зали след проведен инструктаж от страна на директора
• да осъществят инструктаж на учениците
• да предадат на директора на училището домакин пликовете със състезателни материали.

Придружителите и участниците се явят в училището домакин до 13:20 часа и заемат работните си места до 13:40 часа. Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и бележник.
Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи – моливи и други пособия (линия, пергел, транспортир).
ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО:


Организация на областния кръг на олимпиадата по химия на 13.02.2016 г.

Изх. № 9137 – 57/ 25.01.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заповед № РД 09 – 1418/02.10.2015 год. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2015/2016 г., регламентът на олимпиадата по химия и опазване на околната среда и заповед № РД 28-32/12.10.2015 год. на началника на РИО – София-град, Ви уведомявам:

Областният кръг на олимпиадата по химия ще се проведе на 13.02.2016 год. от 14:00 часа. Продължителност 4 астрономически часа за всички възрастови групи. До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, получили минимален брой точки – 75.

Домакин на олимпиада е 22 СОУ „Г. С. Раковски“, район „Триадица”, бул. „Витоша” № 134.

Директор на училището: Емилия Станимирова Михайлова

Телефони на училището: 02 052 09 51; 02 952 08 65; 02 952 21 18

Директорът на училището, чиито ученици ще се явят на областния кръг на олимпиадата – независимо от броя на учениците – със заповед назначава: учител придружител в деня на провеждането; квестор – учител, специалист по друг предмет. Имената на квестора незабавно да бъдат съобщени на директора на училището домакин по телефона или на електронния му адрес: rakovski22sou@abv.bg.
Квесторите имат следните задължения:
• да се явят в училището домакин на 13.02.2016 год. не по-късно от 12:50 часа
• да заемат местата си по зали след проведен инструктаж от страна на директора
• да осъществят инструктаж на учениците
• да предадат на директора на училището домакин пликовете със състезателни материали.

Придружителите и участниците да се явят в училищата домакини до 13:20 часа. Учениците трябва да заемат работните си места не по-късно от 13:40 часа. Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и бележник.
Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи – моливи и други пособия (линия, пергел, транспортир).

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


Неточност в задача от ІІ група в общинския кръг на олимпиадата по ХООС

На вниманието на учителите по химия и опазване на околната среда!

Уважаеми колеги,
В теста за втора състезателна група от общинския кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда в задача 10 за верни отговори да се приемат едновременно дистрактори – В и Г.

Моля да ме извините за създаденото неудобство!

Старши експерт по природни науки П. Иванова


Общински кръг на олимпиадата по химия 23.02.2016 г.

22 януари 2016

Уважаеми колеги,

Моля ползвайте приложените в този сайт, в рубриката „Образци на документи“, образци на протоколи за общшнски кръг на олимпиада по химия. Попълнените протоколи в Excel за допуснати ученици до областен кръг изпращайте веднага на електронен адрес: ivanova_petja@abv.bg.

Благодаря!  Петя Иванова – старши експерт по природни науки и екология

 


Организация на областния кръг на олимпиадата по биология на 27.02.2016 г.

20 януари 2016

Изх. № 0137 – 50/ 20.01.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заповед № РД 09–1418/ 02.10.2015 год. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2015/ 2016 год., регламента на олимпиадата по биология и здравно образование и заповед № РД 28-32/12.10.2015 год. на Началника на РИО – София-град, Ви уведомявам следното:

Областният кръг на олимпиадата по биология ще се проведе на 27.02.2016год. Начало: 9:00 часа. Продължителност: 4 астрономически часа за всички класове. До участие в областния кръг са допуснати ученици, получили минимален брой точки, както следва:

 • за първа възрастова група /учебно съдържание VІІ клас/ – 87 точки;
 • за втора възрастова група /учебно съдържание VІІІ клас/- 87 точки;
 • за трета възрастова група /учебно съдържание ІХ клас/ – 93 точки;
 • за четвърта възрастова група /учебно съдържание ІХ и Х клас/ – 93 точки.

Sofia - NPMG - 2.jpgДомакин на олимпиадата е: НПМГ “Акад. Любомир Чакалов”, район Лозенец, ул.“Бигла” № 52.

Телефони за връзка с училището: 028628363; 028622966

Електронен адрес: npmg_sofia@abv.bg

Директор на училището: Иванка Генова

Директорът на училището, чиито ученици ще се явят на областния кръг на олимпиадата – независимо от броя на учениците – със заповед назначава: учител придружител в деня на провеждането; квестор – учител, специалист по друг предмет. Имената на квестора незабавно да бъдат съобщени на директора на училището домакин по телефона или на електронния му адрес до 18.02.2016 год.

Квесторите имат следните задължения:

 • да се явят в училището домакин на 27.02.2016 год. не по-късно от 7:50 часа
 • да заемат местата си по зали след проведен инструктаж от страна на директора
 • да осъществят инструктаж на учениците
 • да предадат на д